Przejdź do treści

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Krystyny Goworek

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zawiadamia, że
        8 maja 2023 roku, o godz. 12.30
w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5,  w sali nr 223

podczas posiedzenia Rady dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo
odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Krystyny Goworek

Tytuł rozprawy:
  ,,Groza w baśni i w jej postmodernistycznych przekształceniach

 
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Koehler

 
Recenzenci: dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. ucz.
prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

 
                      
Rozprawa doktorska do wglądu znajduje się w Czytelni Humanistycznej Biblioteki Głównej UKSW.
Rozprawa doktorska, recenzje i streszczenia rozprawy są dostępne do wglądu w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.uksw.edu.pl/node/235


Informacji udziela sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa UKSW (Pani Gertruda Lipińska: g.lipinska@uksw.edu.pl)

28 kwietnia 2023