glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Aktualności Instytutu Literaturoznawstwa

Dwusetna rocznica narodzin polskiego ROMANTYZMU - zaproszenie na konferencją naukową - 12 grudnia 2022 roku

 
Szanowna Państwo,
 
w imieniu Katedry Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida (Instytut Literaturoznawstwa WNH UKSW) pragnę bardzo serdecznie zaprosić Państwa na konferencję naukową pt.
 
                               Dzieła romantyczne –                             
w świetle kultury literackiej i czytelniczej epoki 
w dwusetną rocznicę narodzin polskiego romantyzmu
(1822-2022)
 
Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2022 roku (sala 116). 
Jest to kolejne Otwarte seminarium naukowe Katedry Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida zorganizowane w ramach cyklicznych Spotkań naukowych Instytutu Literaturoznawstwa.
 
Z wyrazami szacunku,
dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz.
Kierownik Katedry Badań nad Polskim Romantyzmem 
i Twórczością Cypriana Norwida 
IL WNH UKSW
 
Program znajduje się w załączonym pliku.

Laboratorio Leopardi przy rzymskim uniwersytecie La Sapienza

Serdecznie zapraszamy na seminarium online organizowane przez Laboratorio Leopardi przy rzymskim uniwersytecie La Sapienza. Spotkanie, związane z zeszłoroczną konferencją Lo Zibaldone infinito: ricezione, influssi, traduzioni, dotyczy polskiej recepcji Leopardiego i wezmą w nim udział pracownicy filologii włoskiej UKSW.

Odbędzie się 9 listopada o godz. 17.00.

Link do wydarzenia: 

meet.google.com/oih-uxbh-kug Czytaj więcej »

Wacław Potocki. W czterechsetną rocznicę urodzin (1622-2022)

Zapraszamy na konferencję Wacław Potocki. W czterechsetną rocznicę urodzin (1622-2022).

Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Humanistycznych UKSW wraz z Biblioteką w Bieczu. Współorganizatorzy to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Konferencja ma przedstawić najnowszy stan badań nad twórczością Wacława Potockiego, w 400-lecie rocznicy jego urodzin. Celem konferencji będzie wymiana poglądów w gronie najbardziej zaangażowanych w badania nad Potockim uczonych. Osobnym tematem konferencji będzie zagadnienie edycji dzieł Potockiego, autora niezwykle edytorsko skomplikowanego.
Zakładamy, iż będzie to najważniejsza konferencja naukowa w Polsce poświęcona Wacławowi Potockiemu.

Skład komitetu organizacyjnego (programowego, sterującego): prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavalle (KUL), prof. Dariusz Chemperek (UMCS), prof. Jakub Niedźwiedź (UJ), prof. J. Gruchała (UJ), prof. P. Borek (UP, Kraków), prof. Joanna Karpińska (IBL, PAN), prof. Roman Krzywy (UW), prof. Jan Malicki (UŚ), prof. Roman Mazurkiewicz (UP, Kraków).

Program konferencji znajduje się w załączniku.


Wykład prof. Kudyby w Wiedniu

Zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Wojciecha Kudyby na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Instytut Literaturoznawstwa z kategorią A

     

     Z radością informujemy, że w ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 literaturoznawstwo UKSW uzyskało kategorię A.

Więcej informacji: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/3006-doskonalosc-naukowa-uksw

Konferencja: "I była w tym Polska". Podmiotowość narodowa i zbiorowa w sztuce. Idee - formy – metodologia.


Wydział Nauk Humanistycznych i Zakład Metodologii Badań Literackich

 serdecznie zapraszają na

VIII Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną:

 "I była w tym Polska". Podmiotowość narodowa i zbiorowa w sztuce. Idee – formy – metodologia.

Konferencja  odbędzie się  w UKSW w dniach 24-26 czerwca 2022 r., w Auli Jana Pawła II oraz w Auli Muzycznej,
w Nowym Budynku przy ul. Dewajtis 5. Patronat nad konferencją objął J.M. Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jej zadaniem jest ukazanie idei i form, którymi zbiorowość wyraża swoją tożsamość w sztuce literackiej, muzycznej, teatralnej i filmowej. Wystąpią literaturoznawcy, językoznawcy, filmoznawcy, muzykolodzy i etnolodzy, odpowiadając na pytanie o polskość, szczególnie ważne w czasie przesilenia idei i wartości, w którym żyjemy. 

Spotkaniu badaczy będą towarzyszyły wydarzenia artystyczne:  Inscenizacja poematu „Fortepian Szopena” Cypriana Norwida, zagrana przez członków Koła Literackiego, z muzyką Chopina. Spektakl reżyseruje Magdalena Hierowska, studentka UKSW, aktorka, i recytatorka, animatorka amatorskiego ruchu teatralnego. Po przerwie nastąpi recital, w którym zabrzmi przede wszystkim muzyka polska (Chopin i Liszt, Paderewski, Szymanowski). W obu częściach na fortepianie zagra Adam Kałduński, laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych, który poprowadzi także warsztaty pt. "Lekcja słuchania Chopina".

Symbolicznym jądrem konferencji jest muzyka Chopina. Ukaże się w genialnym poemacie Norwida oraz w grze wybitnego młodego pianisty, który wykonuje tę muzykę pięknie i z żarem. Artysta zagra na specjalnie w tym celu sprowadzonym fortepianie koncertowym. Oba wydarzenia artystyczne zaistnieją w Auli Jana Pawła II (mieszczącej 300 osób), będą dostępne dla wszystkich, także dla gości z zewnątrz, a poprowadzi je znawca i propagator muzyki Chopina, redaktor Polskiego Radia Jan Popis.

Konferencja jest częścią programu interdyscyplinarnego, rozwijanego od 2009 roku, ósmą konferencją w cyklu. Poprzednie spotkania  poświęcone były rozważaniom nad wspólnymi kategoriami ludzkiego poznania: medytacją, nieskończonością, bytem, nicością, różnicą, zmianą, czasem, przestrzenią, podmiotowością, odpowiedzialnością.  Sposobem naszego działania jest wolna rozmowa, pokonująca oddalenie i obcość, a celem - budowa obrazu świata wspólnego różnym dyscyplinom wiedzy i sztuki.

 

Planuje się wydanie monografii pokonferencyjnej w Wydawnictwie Naukowym UKSW, zawierającej rozszerzone referaty i zamówione artykuły, która będzie szóstą w serii, po już opublikowanych w UKSW: Medytacja (2010); Nieskończoność (2017); Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja (2018); Byt (2019), Czasoprzestrzeń (2020); Odpowiedzialność za słowo (2021).  

Więcej informacji o programie badań interdyscyplinarnych na stronie  http://www.interdyscyplinaria.pl/

Program konferencji i wydarzeń towarzyszących znajduje się w załączniku.

Czytaj więcej »

Nagroda Rektora UKSW dla dr. Filipa Doroszewskiego

Podczas uroczystości Święta UKSW odbyło się wręczenie nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Tę nową nagrodę na UKSW, wręczoną po raz pierwszy, otrzymał za wyjątkowe osiągnięcia badawcze w naszej dyscyplinie dr Filip Doroszewski. Serdecznie gratulujemy.

Spotkanie naukowe - Cecilia Woloch

Spotkania Naukowe Instytutu Literaturoznawstwa:

Katedra Modernizmu Europejskiego

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego WNH UKSW

Cecylia Woloch:

Navigating the Liminal: An American Poet in the Borderlands

After the presentation, there will be a discussion of the translation process, including not only the challenges of translating literary works from one language into another, but such questions as: How do we translate the inner life into language, quotidian experience into literature, the past into the present, the future into ourselves?

 

Wykład i dyskusja - w języku angielskim.

Spotkanie odbędzie się  13 czerwca 2022 r.,  w sali 410 A w Kampusie Dewajtis, o godzinie 15.00.

                                                                                                                                        Zapraszam,

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz.
Czytaj więcej »

Spotkanie naukowe - publikacja Marty Beaty Piotrowskiej

Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

zaprasza na

SPOTKANIE NAUKOWE POŚWIĘCONE KSIĄŻCE

Marty Beaty Piotrowskiej

 „Sen dawny śni się raz jeszcze”. „Pierrot i Kolombina” oraz „Skrzypek Opętany” Bolesława Leśmiana jako dramaty brulionowe

 

15 czerwca 2022 roku (środa)
 godz. 17.00 – online

na platformie Google Meet
Link do spotkania (otwarty od 16.45): meet.google.com/asu-bqrp-svw

Czytaj więcej »

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach