glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Aktualności Instytutu Literaturoznawstwa

Instytut Literaturoznawstwa z kategorią A

     

     Z radością informujemy, że w ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 literaturoznawstwo UKSW uzyskało kategorię A.

Więcej informacji: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/3006-doskonalosc-naukowa-uksw

Konferencja: "I była w tym Polska". Podmiotowość narodowa i zbiorowa w sztuce. Idee - formy – metodologia.


Wydział Nauk Humanistycznych i Zakład Metodologii Badań Literackich

 serdecznie zapraszają na

VIII Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną:

 "I była w tym Polska". Podmiotowość narodowa i zbiorowa w sztuce. Idee – formy – metodologia.

Konferencja  odbędzie się  w UKSW w dniach 24-26 czerwca 2022 r., w Auli Jana Pawła II oraz w Auli Muzycznej,
w Nowym Budynku przy ul. Dewajtis 5. Patronat nad konferencją objął J.M. Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jej zadaniem jest ukazanie idei i form, którymi zbiorowość wyraża swoją tożsamość w sztuce literackiej, muzycznej, teatralnej i filmowej. Wystąpią literaturoznawcy, językoznawcy, filmoznawcy, muzykolodzy i etnolodzy, odpowiadając na pytanie o polskość, szczególnie ważne w czasie przesilenia idei i wartości, w którym żyjemy. 

Spotkaniu badaczy będą towarzyszyły wydarzenia artystyczne:  Inscenizacja poematu „Fortepian Szopena” Cypriana Norwida, zagrana przez członków Koła Literackiego, z muzyką Chopina. Spektakl reżyseruje Magdalena Hierowska, studentka UKSW, aktorka, i recytatorka, animatorka amatorskiego ruchu teatralnego. Po przerwie nastąpi recital, w którym zabrzmi przede wszystkim muzyka polska (Chopin i Liszt, Paderewski, Szymanowski). W obu częściach na fortepianie zagra Adam Kałduński, laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych, który poprowadzi także warsztaty pt. "Lekcja słuchania Chopina".

Symbolicznym jądrem konferencji jest muzyka Chopina. Ukaże się w genialnym poemacie Norwida oraz w grze wybitnego młodego pianisty, który wykonuje tę muzykę pięknie i z żarem. Artysta zagra na specjalnie w tym celu sprowadzonym fortepianie koncertowym. Oba wydarzenia artystyczne zaistnieją w Auli Jana Pawła II (mieszczącej 300 osób), będą dostępne dla wszystkich, także dla gości z zewnątrz, a poprowadzi je znawca i propagator muzyki Chopina, redaktor Polskiego Radia Jan Popis.

Konferencja jest częścią programu interdyscyplinarnego, rozwijanego od 2009 roku, ósmą konferencją w cyklu. Poprzednie spotkania  poświęcone były rozważaniom nad wspólnymi kategoriami ludzkiego poznania: medytacją, nieskończonością, bytem, nicością, różnicą, zmianą, czasem, przestrzenią, podmiotowością, odpowiedzialnością.  Sposobem naszego działania jest wolna rozmowa, pokonująca oddalenie i obcość, a celem - budowa obrazu świata wspólnego różnym dyscyplinom wiedzy i sztuki.

 

Planuje się wydanie monografii pokonferencyjnej w Wydawnictwie Naukowym UKSW, zawierającej rozszerzone referaty i zamówione artykuły, która będzie szóstą w serii, po już opublikowanych w UKSW: Medytacja (2010); Nieskończoność (2017); Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja (2018); Byt (2019), Czasoprzestrzeń (2020); Odpowiedzialność za słowo (2021).  

Więcej informacji o programie badań interdyscyplinarnych na stronie  http://www.interdyscyplinaria.pl/

Program konferencji i wydarzeń towarzyszących znajduje się w załączniku.

Czytaj więcej »

Nagroda Rektora UKSW dla dr. Filipa Doroszewskiego

Podczas uroczystości Święta UKSW odbyło się wręczenie nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Tę nową nagrodę na UKSW, wręczoną po raz pierwszy, otrzymał za wyjątkowe osiągnięcia badawcze w naszej dyscyplinie dr Filip Doroszewski. Serdecznie gratulujemy.

Spotkanie naukowe - Cecilia Woloch

Spotkania Naukowe Instytutu Literaturoznawstwa:

Katedra Modernizmu Europejskiego

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego WNH UKSW

Cecylia Woloch:

Navigating the Liminal: An American Poet in the Borderlands

After the presentation, there will be a discussion of the translation process, including not only the challenges of translating literary works from one language into another, but such questions as: How do we translate the inner life into language, quotidian experience into literature, the past into the present, the future into ourselves?

 

Wykład i dyskusja - w języku angielskim.

Spotkanie odbędzie się  13 czerwca 2022 r.,  w sali 410 A w Kampusie Dewajtis, o godzinie 15.00.

                                                                                                                                        Zapraszam,

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz.
Czytaj więcej »

Spotkanie naukowe - publikacja Marty Beaty Piotrowskiej

Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

zaprasza na

SPOTKANIE NAUKOWE POŚWIĘCONE KSIĄŻCE

Marty Beaty Piotrowskiej

 „Sen dawny śni się raz jeszcze”. „Pierrot i Kolombina” oraz „Skrzypek Opętany” Bolesława Leśmiana jako dramaty brulionowe

 

15 czerwca 2022 roku (środa)
 godz. 17.00 – online

na platformie Google Meet
Link do spotkania (otwarty od 16.45): meet.google.com/asu-bqrp-svw

Czytaj więcej »

Twórczość literacka i teatralna Karola Wojtyły - zebranie naukowe

 

Instytut Literaturoznawstwa oraz Instytut Językoznawstwa  Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW zapraszają
na interdyscyplinarne zebranie naukowe 

Twórczość literacka i teatralna Karola Wojtyły

organizowane z okazji publikacji krytycznego wydania Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły–Jana Pawła II
i poświęcone nowym perspektywom, jakie otwiera ta edycja w badaniach nad artystycznym dorobkiem poety-papieża.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 czerwca o godz. 11.30 w sali 046 w kampusie Dewajtis.

W panelu udział wezmą:

prof. Krzysztof Dybciak,
prof. Anna Kozłowska,
prof. Anna Szczepan-Wojnarska,
prof. Dominika Żukowska-Gardzińska.

Spotkanie poprowadzi ks. prof. Jerzy Sikora.

 

 

Czytaj więcej »

wykład dr hab. Ewy Szczeglackiej-Pawłowskiej, prof. ucz.

„Dzieło sztuki brulionowej. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w świetle romantycznej kultury rękopisu.”

Wykład dr hab. prof. ucz. Ewy Szczeglackiej-Pawłowskiej. 31.05.2022

Data: 31.05.2022

Czas rozpoczęcia: 18.00

Miejsce: MS Teams

Pracownia Badań nad Procesem Twórczym (Uniwersytet Jagielloński) kontynuuje projekt badawczo-seminaryjny pod nazwą „Polska kultura tekstotwórczości”, realizowany w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego, stworzonego przez Wydział Polonistyki UJ oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Romantyzm – spotkanie piąte Czytaj więcej »

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Nurzyńskiej-Kozak

                                                    
                                                                         Warszawa, 16 maja 2022 r.

Komisja Doktorska do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim
mgr Agnieszki Nurzyńskiej-Kozak
w dyscyplinie literaturoznawstwo  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zawiadamia, że
        20 czerwca 2022 roku, o godz. 11.00
w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5,  w Auli Jana Pawła II
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr  Agnieszki Nurzyńskiej-Kozak.

Tytuł rozprawy:
  Architektura pieśni w twórczości Cypriana Norwida

Czytaj więcej »

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej

                                                                                                                              Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.
 
 
Komisja Doktorska w dyscyplinie literaturoznawstwo  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
zawiadamia, że
       16 maja 2022 roku, o godz. 11.30
w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5,  w sali 46 (stary budynek)
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr  Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej.
 
Tytuł rozprawy:

„Twórcza zdrada” w teatrze. O potencjale kreacyjnym prozy literackiej w świetle współczesnych polskich praktyk inscenizacyjnych
Czytaj więcej »

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach