Nasi wykładowcy

Wykładowcy Podyplomowego Studium Logopedycznego UKSW to wybitni naukowcy oraz praktycy od lat zajmujący się problematyką języka, rozwoju mowy, zaburzeniami mowy, psychologicznymi aspektami rozwoju dziecka, sposobami na skuteczne wspieranie rozwoju dzieci oraz dorosłych, dwujęzycznością oraz problematyką nauczania języka polskiego jako obcego.

Wyróżnia nas praktyczne podejście do kształcenia logopedów, dlatego pośród wykładowców przeważają osoby z dużym doświadczeniem w pracy logopedy w szkołach i poradniach.

Ks. Prof. dr hab. Jan Bielecki

Prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski

Dr Olga Broniś

Dr Agnieszka Karolczuk

Dr Artur Wiśniewski

Dr Joanna Zaucha

Dr Karolina Zioło-Pużuk

Mgr Barbara Bąkowska

Mgr Ewa Ferenc-Lech

Mgr Urszula Folczak

Mgr Laura Iskra

Mgr Alicja Melon

Mgr Małgorzata Mikołajczyk

Mgr Marta Sierocka-Rogala

Mgr Bożenna Wilczyńska

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach