Praktyki

Praktyki na I roku studiów

30 godzin dydaktycznych hospitacji w szkołach oraz 20 godzindydaktycznych laboratorium pracy logopedy (realizowane podczas zjazdów na WNH UKSW).

Praktyki na II roku studiów

20 godzin dydaktycznych warsztaty logopedii praktycznej (realizowane podczas zjazdów na WNH UKSW), 30 godzin dydaktycznych praktyki indywidualne w szkołach (w tym prowadzenie terapii).

 

Praktyki są organizowane i opłacane przez Uczelnię.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach