glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Wykładowcy

dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.

dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz.

dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz.

dr Magdalena Bober-Jankowska

dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz

dr Małgorzata Furgała

dr Anna Krasowska

dr Łukasz Kucharczyk 

dr Karolina Zioło-Pużuk

mgr Marcin Miłko

mgr Łukasz Tupacz

 

 

 

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli prowadzących nauczanie historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą do nauczania języka polskiego – zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Umowa Nr MEiN/2021/DWM/1766).

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach