glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Plan zajęć

III SEMESTR

Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym na platformie MsTeams.

SOBOTA

16:45-18.15 Analiza dzieła literackiego - dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska prof. ucz. 16
18:30-20:00 Metodyka nauczania literatury w szkole ponadpodstawowej - mgr Łukasz Tupacz 15

NIEDZIELA

08:00-09;30 Nauczanie języka polskiego jako drugiego - dr Łukasz Kucharczyk 10
09:45-11:15 Wybrane zagadnienia z literatury współczesnej - dr Łukasz Kucharczyk 14
11:30-13:00 Wybrane zagadnienia z literatury XIX wieku (Pozytywizm/Młoda Polska) - dr hab.  Joanna Zajkowska, prof. ucz. 16
13:00-13:30 Przerwa obiadowa  
13:30-15:00 Nauczanie języka polskiego w szkole ponadpodstawowej wobec reformy oświaty w Polsce* - dr Małgorzata Furgała 10

*Zajęcia nie będą prowadzone od 1 zjazdu. Zostaną przeprowadzone w bloku - po ustaleniach z Prowadzącą w drugiej części semestru.

II SEMESTR

Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym na platformie MsTeams.


SOBOTA

16:45-18.15 Gramatyka opisowa języka polskiego – dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz 16
18.30-20:00 Literatura dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej – dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz. 10NIEDZIELA

08.00-09.30 Kultura języka polskiego z elementami stylistyki – dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz. 16
09:45-11:15  Wybrane zagadnienia z literatury współczesnej – dr Łukasz Kucharczyk 16
11.30-13:00 Metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej – mgr Marcin Miłko 15
13:00-13:30  Przerwa obiadowa  
13:30-15:00 Wybrane zagadnienia z literatury XIX wieku (Romantyzm) – dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz. 14
15:00-16:30 Metodyka nauczania języka w szkole podstawowej – mgr Marcin Miłko 15
16:45-18:15 Analiza dzieła literackiego, dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz  4

 

I SEMESTR

Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym na platformie MsTeams.


SOBOTA

15.00-16.30 Gramatyka opisowa języka polskiego – dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz 14
16:45-18.15 Wybrane zagadnienia z historii języka polskiego – dr Anna Krasowska 10
18.30-20:00 Wybrane zagadnienia z literatury dawnej – dr Magdalena Bober-Jankowska 15NIEDZIELA

08.00-09.30 Kultura języka polskiego z elementami stylistyki – dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz. 14
09:45-11:15  Poetyka – dr Łukasz Kucharczyk 15
11.30-13:00 Nauczanie języka polskiego jako drugiego – dr Łukasz Kucharczyk 10
13:00-14:00  Przerwa obiadowa  
14:00-15:30 Literatura dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej – dr hab. Zajkowska, prof. ucz. 10
15:45-17:15 Gramatyka funkcjonalna języka polskiego – dr Karolina Zioło-Pużuk 15


Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli prowadzących nauczanie historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą do nauczania języka polskiego – zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Umowa Nr MEiN/2021/DWM/1766). 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach