Studia doktoranckie

OD ROKU 2019/2020 REKRUTACJA NA STUDIA W DYSCYPLINIE LITERATUROZNAWSTO ODBYWA SIĘ JAKO REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UKSW

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, uruchomił w roku akademickim 2014/2015 studia doktoranckie na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawstwa.

Podstawy organizacyjne i programowe: Regulamin Studiów Doktoranckich na UKSW.

Za organizację studiów doktoranckich oraz realizację programu odpowiadają Dziekan oraz - bezpośrednio - Kierownik Studiów Doktoranckich, który w tym zakresie współpracuje z kierownikami wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału.

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW jest przekazanie wiedzy specjalistycznej,  a zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie z uwzględnieniem tradycji rodzimej uczelni i wydziału.

Studia doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym. Obowiązek realizacji programu studiów jest jednakowy zarówno dla doktorantów stypendiowanych, jak i niestypendiowanych.

 

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA - przejdź

EFEKTY KSZTAŁCENIA - przejdź

 

UCZESTNICTWO W TOKU DYDAKTYCZNYM (PRAKTYKI DYDAKTYCZNE):

Doktoranci są zobowiązani do uczestniczenia w toku dydaktycznym kierunku i/lub specjalności studiów w wymiarze minimum 10, maksimum 90 godzin w ciągu roku.

Więcej infotmacji dotyczących zaliczenia praktyk dydaktycznych na studiach doktoranckich - przejdź

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW - przejdź

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW - przejdź

 

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW

a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl

 

Sekretarz Studiów Doktoranckich

dr Halyna Dubyk

halyna.dubyk@gmail.com

dyżur:

środa, godz. 16:00-17:00, sala 422

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich:

poniedziałek - 10:00 - 14:00

wtorek - 10:00 - 14:00

środa - sekretariat nieczynny

czwartek - 10:00 - 14:00

piątek - 10:00 - 14:00

 

mgr Małgorzata Zawadka

ul. Dewajtis 5, sala 323
tel.: 22 561 89 63
e-mail: m.zawadka@uksw.edu.pl

 

 

Więcej informacji: http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/757

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach