glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Studia doktoranckie

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami* legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne do dnia 28 stycznia 2021 roku bez konieczności potwierdzania ich ważności.

*§ 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz art. 51b ust. 4, art. 198b Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 

 

Szkoła Doktorska UKSW
Kształcenie w zakresie literaturoznawstwa

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW


Kierownik ścieżki kształcenia w zakresie literaturoznawstwa
w Szkole Doktorskiej UKSW


dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz.

e.szczeglacka@uksw.edu.pl

dyżur na platformie MS TEAMS
piątki: 15.00-15.45
link do dyżuru

Sekretariat Studiów Doktoranckich:
poniedziałek - 10:00 - 14:00
wtorek - 10:00 - 14:00
środa - sekretariat nieczynny
czwartek - 10:00 - 14:00
piątek - 10:00 - 14:00

mgr Małgorzata Zawadka
ul. Dewajtis 5, sala 421
tel.: 22 561 89 63
e-mail: m.zawadka@uksw.edu.pl

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, uruchomił w roku akademickim 2014/2015 studia doktoranckie na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawstwa.

Podstawy organizacyjne i programowe: Regulamin Studiów Doktoranckich na UKSW.

Za organizację studiów doktoranckich oraz realizację programu odpowiadają Dziekan oraz - bezpośrednio - Kierownik Studiów Doktoranckich, który w tym zakresie współpracuje z kierownikami wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału.

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW jest przekazanie wiedzy specjalistycznej,  a zarazem wykształcenie humanistyczne z uwzględnieniem tradycji rodzimej uczelni i wydziału.

Studia doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym. 

 

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA - przejdź

EFEKTY KSZTAŁCENIA - przejdź

 

PRAKTYKI DYDAKTYCZNE:

Doktoranci są zobowiązani do uczestniczenia w toku dydaktycznym kierunku i/lub specjalności studiów w wymiarze minimum 10, maksimum 90 godzin w ciągu roku.

Więcej informacji dotyczących zaliczenia praktyk dydaktycznych na studiach doktoranckich - przejdź

 

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW - przejdź

 

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz

a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl

dyżur na platformie MS TEAMS - link do dyżuru

wtorki 11.30-13.00

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich:

poniedziałek - 10:00 - 14:00

wtorek - 10:00 - 14:00

środa - sekretariat nieczynny

czwartek - 10:00 - 14:00

piątek - 10:00 - 14:00

 

mgr Małgorzata Zawadka

ul. Dewajtis 5, sala 421
tel.: 22 561 89 63
e-mail: m.zawadka@uksw.edu.pl

 

 

Więcej informacji: http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/757

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach