glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Studia doktoranckie

 

Ważna informacja dla osób, których przewody doktorskie zostały wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. :

Art. 179 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę PSWiN został zmieniony przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875) który brzmi:

„Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”

W praktyce oznacza to, że obrona musi odbyć się przed 31 grudnia 2022.

                                                                           ------------------

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami* legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne do dnia 28 stycznia 2021 roku bez konieczności potwierdzania ich ważności.

*§ 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz art. 51b ust. 4, art. 198b Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, po uzyskaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, uruchomił w roku akademickim 2014/2015 studia doktoranckie na kierunku filologia polska w zakresie literaturoznawstwa.

Podstawy organizacyjne i programowe: Regulamin Studiów Doktoranckich na UKSW.

Za organizację studiów doktoranckich oraz realizację programu odpowiadają Dziekan oraz - bezpośrednio - Kierownik Studiów Doktoranckich, który w tym zakresie współpracuje z kierownikami wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału.

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW jest przekazanie wiedzy specjalistycznej,  a zarazem wykształcenie humanistyczne z uwzględnieniem tradycji rodzimej uczelni i wydziału.

Studia doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym. 

 

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA - przejdź

EFEKTY KSZTAŁCENIA - przejdź

 

PRAKTYKI DYDAKTYCZNE:

Doktoranci są zobowiązani do uczestniczenia w toku dydaktycznym kierunku i/lub specjalności studiów w wymiarze minimum 10, maksimum 90 godzin w ciągu roku.

Więcej informacji dotyczących zaliczenia praktyk dydaktycznych na studiach doktoranckich - przejdź

 

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW - przejdź

 

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz

a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl

Dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich:
stacjonarnie: środa, 10.00-11.30, sala 424
oraz na wypadek pracy zdalnej, środa, 10.00-11.30 online na MsTeams  - link do spotkania

Z Panią Profesor można również kontaktować się mailowo.

 

Sekretariat Studiów Doktoranckich:

poniedziałek - 10:00 - 14:00

wtorek - 10:00 - 14:00

środa - sekretariat nieczynny

czwartek - 10:00 - 14:00

piątek - 10:00 - 14:00

 

              mgr Gertruda Lipińska               

   tel. 22 561 89 51 wew. 351

    e-mail: g.lipinska@uksw.edu.pl

 

 

Więcej informacji: http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/757

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach