glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Pracownicy

B

 

   
dr Magdalena
Bober-Jankowska
 

dr Olga Broniś

 Raoul Bruni,
prof. ucz. dr
 hab. 

 Dominika Budzanowska-Weglenda,
prof. ucz. dr hab.

dr Małgorzata Burta

 

 

C

 

   

Tomasz Chachulski,
prof. ucz. dr hab.

dr Małgorzata Ciunovič

dr Łukasz Cybulski


 
Anna
Czajka-Cunico,
prof. ucz. dr hab.
 

D

 

   
dr Anna
Dąbrowska-Kamińska
dr Dorota Dąbrowska dr Piotr Dejneka
dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz

dr Filip Doroszewski

 


dr Halyna Dubyk

   
F - G    
dr Małgorzata Furgała Beata Gaj,
prof. ucz. dr hab.
Beata Garlej,
prof. ucz. dr
 hab.
mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska    
J    


dr Piotr Jakubowski

  Marcin Jewdokimow, prof. ucz. dr hab.
K    
dr Agnieszka Karolczuk Dorota Kielak, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Koehler,
prof. dr hab.
Joanna Komorowska,
prof. ucz. dr hab
.
Jacek Kopciński, prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz,
prof. ucz. dr
 hab.
dr Mateusz Kowalski Anna Kozłowska,
prof. ucz. dr hab.
dr Anna Krasowska
dr Julia Krauze dr Łukasz Kucharczyk dr Paweł Kuciński
Bernadetta Kuczera-Chachulska,
prof. dr hab.
Wojciech Kudyba,
prof. dr hab.
 
M    
dr Małgorzata Majewska Piotr Majewski, prof. ucz. dr hab.  dr Leonardo Masi
Piotr Mitzner prof. dr hab.   Dorota Muszytowska,
prof. ucz. dr hab.
N    
dr Ewa Nicewicz mgr Joanna Niewiarowska  
P    

dr Magdalena Partyka

dr Kama Pawlicka dr Robert Pawlik
Brygida
Pawłowska-Jądrzyk,
prof. ucz. dr hab.
Kazimierz Pawłowski,
prof. dr hab.
dr Roberto Peressin
Joanna Pietrzak-Thébault,
prof. ucz. dr hab.
dr Laura Polkowska  
S    
mgr Elżbieta Sadoch Magdalena Saganiak,
prof. ucz. dr hab.
Jerzy Sikora,
prof. ucz. dr hab.
dr Evangelina Skalińska dr Beata Skrzydlewska dr Agnieszka Smaga
Beata Spieralska-Kasprzyk,
prof. ucz. dr hab.
Paweł Stangret, prof. ucz. dr hab. ks. dr Wojciech Sadłoń
Ewa Szczeglacka-Pawłowska,
prof. ucz. dr hab.
Anna Szczepan-Wojnarska,
prof. ucz. dr hab.
 
Ś    
dr Małgorzata Ślarzyńska   mgr Agnieszka Świątek
T    
s. Wiesława Tomaszewska,
prof. ucz. dr hab. 
   
W    

Piotr Weiser, prof. ucz. dr hab.

  dr Anna Wiśnicka
dr Magdalena Woźniewska-Działak  

Małgorzata Wrześniak, prof. ucz.
dr hab.

Z    
Anna Zajchowska-Bołtromiuk,
prof. ucz. dr hab.
Joanna Zajkowska,
prof. ucz. dr hab.
dr Joanna Zaucha
Jan Zieliński,
prof. ucz. dr hab.
dr Karolina Zioło-Pużuk dr Magdalena Złocka-Dąbrowska
     

 

 

 


 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach