glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego na UKSW

            W dniach 26-27 września br. odbędzie się na UKSW LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – połączony z największą prestiżową konferencją lingwistyczną w Polsce. Cykliczne, zwykle coroczne zjazdy połączone z konferencjami naukowymi to tradycja Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – organizowane są one od początku istnienia PTJ, czyli niemal od stu lat (w 1925 roku miał miejsce pierwszy zjazd we Lwowie). Od lat 70. uczestników Zjazdu goszczą poszczególne ośrodki akademickie. W tym roku zaszczytna funkcja gospodarza po raz pierwszy przypadła w udziale Instytutowi Językoznawstwa WNH UKSW. Czytaj więcej »

DZIEŃ ORGANIZACYJNY DLA 1 ROKU PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH W DNIU 30 WRZEŚNIA 2022 R.

30 września 2022 roku (piątek)
Godz. 12.00 Aula Jana Pawła II


Harmonogram spotkania:
Wystąpienie  Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
 prof. ucz. dr hab. Doroty Kielak
Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych
p. Michała Ryszki

Odbiór legitymacji:

Sala 215 - muzeologia

Sala 313 - kulturoznawstwo

Sala 214 - filologia klasyczna

Sala 302 – filologia polska

Aula Jana Pawła II –  filologia włoska

 

 

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023 dla studentów stacjonarnych

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 29.09.2022, godz. 19.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej  – studia II stopnia – 29.09.2022, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii – studia I stopnia -28.09.2022, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej -  studia II stopnia – 28.09.2022, godz. 19.00

III rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej, filologii włoskiej, muzeologii –  studia I stopnia - 27.02.2022, godz. 19.00

Rejestracja na konwersatoria – 29.09.2022, godz. 20.00

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością

Spotkanie z Biurem Karier UKSW – nowe zajęcia ogólnouczelniane

Biuro Karier UKSW zaprasza na spotkanie on-line (MsTeams), 15 września o godz. 14:00 w związku z bezpłatnymi zajęciami organizowanymi w ramach projektu europejskiego "Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” (szczegóły https://bk.uksw.edu.pl/node/55).

Na spotkaniu przekażemy Państwu co zrobić aby wziąć udział w darmowych zajęciach oraz  w profesjonalnych konsultacjach z Doradcą Zawodowym.

Zakres tematyczny zajęć: Czytaj więcej »

Dyscypliny naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych, uzyskały w wyniku parametryzacji uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Z radością informujemy, że wszystkie dyscypliny naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych, uzyskały w wyniku parametryzacji uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego;

Literaturoznawstwo uzyskało kategorię A

Językoznawstwo kategorię B+

Nauki o Kulturze i Religii kategorie B+

 

Więcej informacji: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/3006-doskonalosc-naukowa-uksw Czytaj więcej »

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2022/2023 dla osób przyjętych na I rok studiów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie:
od 1 września do 12 września 2022r.
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2022r. – zał. 20

Wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: ul. Wóycickiego 1/3  01-938 Warszawa

Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Językoznawcze czasopismo naukowe "Edukacja językowa i komunikacja"

Szanowni Państwo,

na WNH UKSW powstaje nowe językoznawcze czasopismo naukowe "Edukacja językowa i komunikacja". Szczegóły na temat profilu czasopisma oraz naboru tekstów do pierwszego numeru znajdują się w zakładce Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury https://wnh.uksw.edu.pl/node/1821

Książka prof. dr hab. Wojciecha Kudyby zgłoszona do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza

Z przyjemnością informujemy, że książka „Pułascy, tomy 1-2” prof. dr hab. Wojciecha Kudyby została zgłoszona do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

Serdecznie gratulujemy

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach