glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 6

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członków Rady Dyscypliny Językoznawstwo na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00. Czytaj więcej »

Komunikat nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 5

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

 

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych niebędących nauczycielami akademickimi, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego członka Rady Wydziału Nauk Humanistycznych na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 9.30. Czytaj więcej »

Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora UKSW

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wraz z załącznikiem.

Komunikat nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 4
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Humanistycznych
z dnia 5 czerwca 2020 r.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych, na podstawie § 31 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, w dniu 5 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 10 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 na platformie Cisco Webex zebrania wyborczego nauczycieli akademickich niemających tytuł profesora lub profesora uczelni w celu wyboru dwóch kandydatów na członków senatu  Uniwersytetu. Czytaj więcej »

Komunikat nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 3
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Humanistycznych
z dnia 5 czerwca 2020 r.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych, na podstawie § 31 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, w dniu 5 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 10 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 na platformie Cisco Webex zebrania wyborczego nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub profesora uczelni w celu wyboru dwóch senatorów UKSW. Czytaj więcej »

Terminy składania prac dyplomowych na WNH

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. podajemy terminy składania prac dyplomowych:

- studenci studiów licencjackich są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do dnia 30 czerwca 2020 r.


- studenci studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do dnia 15 lipca 2020 r.


Zarządzenie Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020r. – do pobrania

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021:

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020r. – zał. nr 20

 

Wnioski wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy:

Czytaj więcej »

Zaliczenie praktyk studenckich w formie zdanej

Elektroniczne karty obiegowe

Szanowni Państwo,

Studenci ostatnich lat,

uprzejmie informujemy, że obowiązują Państwa elektroniczne karty obiegowe (niezbędne do złożenia pracy dyplomowej).

W sprawie uzyskania kart obiegowych proszę napisać wiadomość na adres: obiegowka.wnh@uksw.edu.pl.

Elektroniczne karty obiegowe obowiązują również pozostałych studentów, byłych studentów i absolwentów, którzy chcą odebrać dokumenty.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach