glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Obrony prac licencjackich i magisterskich 2020

Obrony prac licencjackich i magisterskich odbędą w dwóch turach:

  • I tura – 7 września - 5 października – w pierwszej kolejności dla osób, które planują udział w rekrutacji:
    - na studia drugiego stopnia
    - do Szkoły Doktorskiej
    ostateczny termin składania prac – 28 września      
  • II tura – przełom października i listopada (dokładne terminy zostaną ustalone w pierwszym tygodniu października) – dla pozostałych osób, które nie planują rekrutacji na studia drugiego stopnia lub do Szkoły Doktorskiej
    ostateczny termin składania prac – 30 września

Czytaj więcej »

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

 

prof. dr. hab.

FRANCISZKA ZIEJKI

 

wybitnego historyka literatury, wychowawcy wielu pokoleń polskich badaczy literatury, znakomitego organizatora polskiego życia naukowego, propagatora wiedzy o polskiej historii i kulturze zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

 

 

Składamy wyrazy współczucia

Rodzinie Zmarłego,

solidaryzując się w bólu z całym środowiskiem uniwersyteckim, Czytaj więcej »

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW na rok akademicki 2020/2021

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Od roku akademickiego 2020/2021 poszerzyliśmy możliwości przygotowania do uzyskania stopnia doktora w nowych dyscyplinach.

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW odbywa się w następujących dyscyplinach:

 

1. nauki prawne

2. nauki teologiczne

3. prawo kanoniczne

4. literaturoznawstwo

5. archeologia

6. historia

7. filozofia

8. psychologia

9. pedagogika

10. nauki fizyczne

11. matematyka

 

  Czytaj więcej »

Składanie prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, na której znajdą Państwo wszystkie informacje na temat składania prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020. Szczegółowe informacje – przejdź do strony (link)

Terminy obron prac licencjackich i magisterskich - przejdź do strony (link)

Przypominamy również o obowiązujących Państwa elektronicznych kartach obiegowych (niezbędnych do złożenia pracy dyplomowej).  Szczegółowe informacje – przejdź do strony (link) Czytaj więcej »

Spis zebrań wyborczych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW

Spis zebrań wyborczych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW

W najbliższym czasie w formie on-line, z wykorzystaniem aplikacji Cisco Webex, odbędą się następujące zebrania wyborcze.

Zebranie wyborcze do Rady Wydziału - pracownicy administracyjni, 19 czerwca, godz. 9.30-10.00.

Zebranie wyborcze do Rady Dyscypliny Językoznawstwo nauczycieli akademickich niebędących  profesorami i profesorami UKSW, 19 czerwca, godz. 10.00-11.00.

Zebranie wyborcze do Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii nauczycieli akademickich niebędących  profesorami i profesorami UKSW, 19 czerwca, godz. 11.00-12.00. Czytaj więcej »

Komunikat nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 9

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członków Rady Wydziału Nauk Humanistycznych  na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 13.00. Czytaj więcej »

Komunikat nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 8

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członków Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo  na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 12.00. Czytaj więcej »

Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 7

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członków Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 11.00. Czytaj więcej »

Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 6

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członków Rady Dyscypliny Językoznawstwo na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00. Czytaj więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach