glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Spis zebrań wyborczych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW

Spis zebrań wyborczych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW

W najbliższym czasie w formie on-line, z wykorzystaniem aplikacji Cisco Webex, odbędą się następujące zebrania wyborcze.

Zebranie wyborcze do Rady Wydziału - pracownicy administracyjni, 19 czerwca, godz. 9.30-10.00.

Zebranie wyborcze do Rady Dyscypliny Językoznawstwo nauczycieli akademickich niebędących  profesorami i profesorami UKSW, 19 czerwca, godz. 10.00-11.00.

Zebranie wyborcze do Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii nauczycieli akademickich niebędących  profesorami i profesorami UKSW, 19 czerwca, godz. 11.00-12.00. Czytaj więcej »

Komunikat nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 9

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członków Rady Wydziału Nauk Humanistycznych  na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 13.00. Czytaj więcej »

Komunikat nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 8

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członków Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo  na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 12.00. Czytaj więcej »

Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 7

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członków Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 11.00. Czytaj więcej »

Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 6

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członków Rady Dyscypliny Językoznawstwo na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00. Czytaj więcej »

Komunikat nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 5

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

 

 

Na podstawie § 39 ust. 4 i § 18 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje zebranie pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych niebędących nauczycielami akademickimi, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego członka Rady Wydziału Nauk Humanistycznych na dzień 19 czerwca 2020 r. o godz. 9.30. Czytaj więcej »

Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora UKSW

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wraz z załącznikiem.

Komunikat nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 4
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Humanistycznych
z dnia 5 czerwca 2020 r.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych, na podstawie § 31 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, w dniu 5 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 10 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 na platformie Cisco Webex zebrania wyborczego nauczycieli akademickich niemających tytuł profesora lub profesora uczelni w celu wyboru dwóch kandydatów na członków senatu  Uniwersytetu. Czytaj więcej »

Komunikat nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 3
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Humanistycznych
z dnia 5 czerwca 2020 r.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych, na podstawie § 31 ust. 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, w dniu 5 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 10 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 na platformie Cisco Webex zebrania wyborczego nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub profesora uczelni w celu wyboru dwóch senatorów UKSW. Czytaj więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach