glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 27.09.2021, godz. 19.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa  – studia II stopnia – 27.09.2021, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii – studia I stopnia - 28.09.2021, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii polskiej, filologii włoskiej -  studia II stopnia – 28.09.2021, godz. 19.00

III rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej, filologii włoskiej, muzeologii –  studia I stopnia - 29.09.2021, godz. 19.00 Czytaj więcej »

Informacja o dyżurze Pani prof. ucz. dr hab. Beaty Spieralskiej-Kasprzyk

Szanowni Studenci,

Informujemy, że dnia 16.09. (czwartek) w godz. 10.00-11.00 (pokój 314) będzie miał miejsce stacjonarny dyżur  prof. ucz. dr hab. Beaty Spieralskiej-Kasprzyk, Prodziekan ds. Studenckich.

ERASMUS+ otwarcie drugiej rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy na praktyki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o otwarciu rekrutacji uzupełniającej do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację praktyk studenckich i absolwenckich w instytucjach zagranicznych. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz Szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo na stronie Wydziału w zakładce Erasmus.

Wszystkie dokumenty są dostępne do pobrania na stronie DWM UKSW.

Harmonogram rekrutacji:

I etap rekrutacji: do 15.10.2021 składanie przez studentów wniosków bezpośrednio do koordynatora wydziałowego

II etap rekrutacji: 19.10-22.10.2021 Egzaminy językowe w SJO (szczegółowy harmonogram znajdzie się na stronie SJO) Czytaj więcej »

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

 

prof. dr. hab.

Jadwigi Wajszczuk

wybitnej badaczki języka, wspaniałego dydaktyka i pedagoga oraz byłego pracownika Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  

Składamy wyrazy współczucia

Rodzinie Zmarłej,

solidaryzując się w bólu z całym środowiskiem uniwersyteckim,

dla którego odejście Pani Profesor jest niepowetowaną stratą.

 

  Czytaj więcej »

Wspomnienia o Pani Profesor Jadwidze Wajszczuk

Trudno to zrozumieć i zaakceptować, lecz tak się stało. Czytaj więcej »

ERASMUS+ otwarcie drugiej rekrutacji uzupełniającej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 września 2021 o godzinie 15:00 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację części programu studiów (semestr letni 2021/22) w zagranicznej uczelni partnerskiej. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz Szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo na stronie Wydziału w zakładce Erasmus.

Aplikacje na wyjazdy na studia odbywają się w systemie USOS

Harmonogram rekrutacji: Czytaj więcej »

Komunikat Prorektora ds. studenckich i kształcenia

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz na temat formy i terminów składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg w roku akademickim 2021/2022 – pobierz

Uroczyste rozdanie dyplomów doktora na Wydziale Nauk Humanistycznych

W dniu 17 czerwca 2021 roku miało miejsce wręczenie dyplomów doktora, uzyskanych w dyscyplinie literaturoznawstwo w dziedzinie nauk humanistycznych.

W uroczystości, która – ze względu na ograniczenia epidemiczne – miała w tym roku skromniejszy przebieg, wziął udział prorektor ds. finansowych prof. dr hab. Marek Michalski oraz dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz. i dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz. Obecni byli też promotorzy rozpraw doktorskich. Czytaj więcej »

Wyniki rekrutacji do programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo wyniki rekrutacji do programu Erasmus+.

Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym i serdecznie gratulujemy wszystkim, którym przyznano stypendium!

Wyniki rekrutacji - do pobrania

W imieniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Erasmus+

dr Anna Wiśnicka

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach