Zaproszenie na spotkanie koła naukowego

W dniu 11.02.2014 r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Koła Badań nad Kulturą, Literaturą i Historią Żydów Polskich Ha-Chokrim. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do sali 409 (Nowy Budynek, poziom +1).

Dyżur Prodziekana ds. studenckich dra Tomasza Korpysza - odwołany

 W dniu 3 marca 2014 r. dyżur Prodziekana ds. studenckich dra Tomasza Korpysza jest odwołany.

 

Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania organizacji studenckich i doktoranckich

Szanowni Państwo,
W dniu 17 lutego zostało podpisane nowe zarządzenie Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Pierwszy tegoroczny termin składnia wniosków przez organizacje studenckie w celu uzyskania dofinansowania ? 10.03.2014 (wnioski składa się w Dziale Kształcenia).
Szczegóły na stronie http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/organizacje-studenckie-i-doktoranckie

Ankieta oceny zajęć

Szanowni Państwo!

Jak zwykle po zakończeniu semestru mają Państwo możliwość ocenienia zajęć, w których Państwo uczestniczyli. Ankieta jest dostępna w systemie USOS, na indywidualnym koncie każdego z Państwa. Obecna ankieta jest nieco bardziej rozbudowana niż poprzednie, zaproponowano też większą skalę ocen. Czytaj więcej »

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Therapeia Askesis Meditatio"

                    Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego

                                                                                      oraz

                 Katedra Filozofii i Kultury Antycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego    

                                                            w  Warszawie

                                                                               zapraszają na:

               Ogólnopolską Konferencję Naukową "Therapeia Askesis Meditatio",

                                Czytaj więcej »

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Therapeia Askesis Meditatio"

                    Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego

                                                                                    oraz Czytaj więcej »

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Pani prof. dr hab. Teresie Michałowskiej

W dniu 20 lutego 2014 roku o godzinie 12.00

w Auli im. Jana Pawła II 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie

przy ul. Dewajtis 5 odbędzie się uroczystość wręczenia

dyplomu doktora honoris causa

Pani prof. dr hab. Teresie Michałowskiej

 

Bardzo serdecznie zapraszamy!

  Czytaj więcej »

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze letnim

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2013/2014

10.02.2014

Godz. 18.00 ? I rok kulturoznawstwa, studia II stopnia

                          I rok filologii polskiej, studia II stopnia

                          I rok filologii klasycznej, studia II stopnia

 

Godz. 19.00 ? II rok kulturoznawstwa, studia II stopnia Czytaj więcej »

Konkursu Etyka w Finansach ? Nagroda Robina Cosgrove.

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich organizuje II edycję Konkursu Etyka w Finansach ? Nagroda Robina Cosgrove. Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach