glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

„Jak uczyć języka polskiego jako obcego ukraińskich uchodźców? Krótki kurs online”

Wydział Nauk Humanistycznych pomaga pomagać – zapraszamy studentów i pracowników na bezpłatny, krótki kurs online

 „Jak uczyć języka polskiego jako obcego ukraińskich uchodźców? Krótki kurs online”

Kurs organizowany jest przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW i Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury WNH UKSW

 

Dla kogo: kurs jest przeznaczony dla wolontariuszy, nauczycieli, wszystkich, którzy chcą uczyć języka polskiego jako obcego uchodźców, chcą pomagać swoim przyszłym ukraińskim sąsiadom i ich dzieciom. Czytaj więcej »

Kondolencje

 

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

Dariusza Walczaka

studenta na kierunku kulturoznawstwo

na Wydziale Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Składamy najszczersze kondolencje

Rodzinie i Przyjaciołom.

 

 

Dziekan wraz ze społecznością

Wydziału Nauk Humanistycznych

Zapisy - zajęcia z cyberbezpieczeństwa, sieci i technik komputerowych

Drogie Studentki,  Drodzy Studenci,

Zajęcia z cyberbezpieczeństwa, sieci i technik komputerowych oraz programowania w semestrze letnim. Zapisy w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Ta oferta to odpowiedź na współczesne problemy związane z bezpieczeństwem w sieci. Pozwoli zdobyć nowe, kluczowe na rynku pracy kompetencje cyfrowe. W trakcie zajęć prowadzonych przez praktyków,  studenci zyskają cenne umiejętności zarówno na poziomie podstawowym, jak i specjalistycznym m.in. z zakresu bezpiecznego tworzenia oraz zaawansowanego użytkowania systemów komputerowych. Czytaj więcej »

Praktyki ERASMUS+ rekrutacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację praktyk w instytucjach zagranicznych w roku akademickim 2022/2023. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz Szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo na stronie Wydziału w zakładce Erasmus.

Formularze oraz instrukcje dostępne są na stronie DWM UKSW w zakładce do pobrania.

Wnioski można składać bezpośrednio do koordynatora wydziałowego po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Harmonogram rekrutacji: Czytaj więcej »

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2021/2022

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 16.02.2022, godz. 19.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej, filologii włoskiej  – studia II stopnia – 16.02.2022, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii – studia I stopnia -15.02.2022, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa -  studia II stopnia – 15.02.2022, godz. 19.00 Czytaj więcej »

Nowe zajęcia ogólnouczelniane - kreatywnie, skutecznie, profesjonalnie (3 - 4 pkt ECTS)

Biuro Karier UKSW zaprasza na bezpłatne warsztaty ogólnouczelniane połączone z pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (prowadzone on-line).

Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów ostatniego rocznika studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do uczestnictwa w przedmiotach ogólnouczelnianych: Czytaj więcej »

Otwarcie rekrutacji do programu ERASMUS+

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 lutego 2022 o godzinie 15:00 rozpoczyna się rekrutacja do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację części programu studiów (semestr zimowy 2022/23) w zagranicznej uczelni partnerskiej. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz Szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo na stronie Wydziału w zakładce Erasmus.

Aplikacje na wyjazdy na studia odbywają się w systemie USOS

Harmonogram rekrutacji: Czytaj więcej »

„Mistrzowie Dydaktyki” – zaproszenie

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Humanistycznych,

zapraszamy Was do udziału w projekcie "Mistrzowie Dydaktyki". Ilość miejsc ograniczona.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach