Wydział Nauk Humanistycznych otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Szanowni Państwo,

 

   Uprzejmie informuję, że decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Nauk Humanistycznych otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa.

 

                                                                                 prof.  Tomasz Chachulski

                                                                  Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

Czytaj więcej »

Zaproszenie na konferencję - Literackie dyskursy na granicy epok.

Katedra Modernizmu Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW zaprasza

na konferencję naukową Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie

wybuchu I wojny światowej, która odbędzie się dnia 15 maja 2014 r. w sali nr 052.


Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku.

Zaproszenie na wystawę i konferencję

Szanowni Państwo,
          zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy 
          
         Biblie ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW
               14 maja 2014 r. 

               i konferencję 
Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju badań językoznawczych i przekładowych
               20 maja 2014 r.


Szczegóły w załącznikach: 

plakat- wystawa
plakat- konferencja

Czytaj więcej »

Zaproszenie na międzynarodową konferencję

Serdecznie zapraszam na międzynarodową konferencję ?Johann Joachim

Winckelmann (1717?1768) i Stanisław Kostka Potocki (1755?1821). Mistrz i

uczniowie?.

Spotkanie odbędzie się w dniach 8?9 maja 2014 r. w Sali Białej Muzeum Pałacu

w Wilanowie.

Konferencja inauguruje cykl spotkań poświęconych Johannowi Joachimowi

Winckelmannowi i Stanisławowi Kostce Potockiemu oraz wpływowi tych dwóch

wybitnych postaci doby oświecenia na pamięć i wiedzę o wspólnych korzeniach

intelektualnych i kulturowych Europy Środkowej, zwłaszcza w obszarach

niemiecko- i polskojęzycznych. Czytaj więcej »

Konkurs na wykonawcę w ramach grantu

Konkurs na wykonawcę w ramach grantu pt. Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornych w wybranych społecznościach lokalnych w województwie zachodniopomorskim (NCN)

 

Kierownik projektu pt. Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornych w wybranych społecznościach lokalnych w województwie zachodniopomorskim (Sonata 5, NCN) dr Marcin Jewdokimow ogłasza otwarty konkurs na wykonawcę w projekcie pt. Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornych w wybranych społecznościach lokalnych w województwie zachodniopomorskim.

Wymagania: Czytaj więcej »

Koło Językoznawcze UKSW zaprasza

Koło Językoznawcze UKSW zaprasza na panel poświęcony komizmowi językowemu. W spotkaniu wezmą udział pracownicy i absolwenci WNH: dr Anna Krasowska, dr Tomasz Korpysz, mgr Magdalena Jurczyńska. Dyskusję poprowadzi prof. Ewa Dzięgiel. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 5 maja o godz. 13.00 w sali 410. Szczegóły znajdują się w załączniku.
Anna Kozłowska
opiekun Koła Językoznawczego

Ankieta

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest pozyskanie informacji potrzebnych do zdiagnozowania poziomu rynkowego zorientowania uczelni w Polsce. Badaniem są objęci pracownicy i studenci uczelni. Ankieta ? dostępna pod linkiem: http://ankieta-urynkowienie-uczelni.pl/ ma na celu zebranie opinii na temat Pani/a osobistego stosunku do kwestii ?urynkowienia? szkolnictwa wyższego, a także oceny stopnia przystosowania Pani/a Uczelni do aktualnych i przewidywanych warunków funkcjonowania na rynku szkolnictwa wyższego w Polsce. Czytaj więcej »

Decyzje o wpisie warunkowym/ powtarzaniu/wznowieniu

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o pilne zgłoszenie się do dziekanatu tych osób, które jeszcze nie odebrały decyzji o wpisie warunkowym, powtarzaniu roku lub wznowieniu studiów. Przypominam, że decyzje te mają określone konsekwencje finansowe, a niezapłacenie w terminie wyszczególnionych tam kwot skutkuje naliczaniem odsetek. Odsetki te są naliczane od dnia wydania decyzji, zatem w większości przypadków ten proces już trwa, a kwota Państwa należności codziennie rośnie....

Przypominam też, że nieuregulowanie opłat uniemożliwia wpisanie Państwa na kolejny rok studiów czy też dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Korpysz
 

 

Życzenia

Nie zna śmierci Pan żywota,

Chociaż przeszedł przez jej wrota;

Rozerwała grobu pęta

                              Ręka święta!

Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach