Dyżur dra Marcina Jewdokimowa

Dyżur dra Marcina Jewdokimowa odbędzie się 17 września 2014 (środa) w godzinach 10.00-10.30, sala 112.

 

Dyżur Prodziekana ds. Studenckich dra Tomasza Korpysza

Dyżur Prodziekana ds. Studenckich dra Tomasza Korpysza odbędzie się 19 IX w godz.11.30-13.00

 

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW - oferta na rok 2014/2015

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do zapoznania się z ofertą bezpłatnych zajęć i konsultacji dla studentów na rok akademicki 2014/2015.

Więcej Informacji o CSIDZ UKSW znajdą Państwo na stronie  www.szkolenia.uksw.edu.pl

Oferta CSIDZ 2014/2015

Podanie dotyczące wpisu warunkowego, powtarzania roku, wznowienia

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o to, by osoby, które składają podania o wpis warunkowy lub powtarzanie roku, wymieniały wszystkie niezaliczone przedmioty wraz z przypisanymi im punktami ECTS.
Podania bez tych danych nie będą przyjmowane!

(Wzory podań znajdują się na stronie http://wnh.uksw.edu.pl/node/651)

Osoby, które nie uiściły opłat za wpisy warunkowe, powtarzanie roku lub wznowienie, naliczone w roku 2013/2014, nie będą wpisywane na kolejny rok akademicki.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Korpysz

Pomoc matarialna dla doktorantów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla doktorantów:

1) Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od października br. jeżeli wniosek o w/w stypendia zostanie złożony w terminie od 5 września do 5 października 2014 roku

2) Ustalenie prawa do otrzymania w/w świadczeń nastąpi: Czytaj więcej »

Ważna informacja dla studentów III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich!

Szanowni Państwo,
jak Państwo zapewne już wiedzą od promotorów swoich prac dyplomowych wrześniowe egzaminy dyplomowe (zwyczajowo nazywane obronami prac dyplomowych) zostaną przeprowadzone w z góry określonych terminach:
11 września (czwartek)
12 września (piątek)
oraz
18 września (czwartek)
19 września (piątek)

W praktyce oznacza to, że osoby, którą chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego 11 i 12 września, muszą w dziekanacie  złożyć pracę, indeks i stosowne dokumenty najpóźniej 5 września, a osoby z II tury - najpóźniej 12 września.
Egzaminy osób, które złożą prace później, będą się odbywać już w październiku.
Egzaminy dyplomowe w innych terminach będą się mogły odbyć jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Łączę pozdrowienia

Tomasz Korpysz

Czytaj więcej »

Test poziomujący i rejestracje na lektoraty

Informujemy, że test poziomujący dla studentów I roku studiów

stacjonarnych I stopnia oraz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich

(stacjonarnych) rozpocznie się 01.09.2014 r.

 

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się 22.09.2014 r. o godz. 11.00.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie się 15.09.2014 r. o godz. 11.00.

 

Specjalizacja muzeologiczna

Uwaga - decyzją Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW i Rady Instytutu Filologii Polskiej od 1 października 2014 r. studenci filologii polskiej oraz kulturoznawstwa będą mogli wybierać wśród różnych specjalizacji także specjalizację  muzeologiczną na I stopniu (licencjat)  i na II stopniu (magisteria) studiów, przygotowującą do pracy w muzeach o profilu humanistycznym (literackich, biograficznych, historycznych, religijnych i sakralnych, antropologicznych, związanych z kulturą regionalną i muzeach międzykulturowych), realizujących programy ekspozycji narracyjnych, opiekujących się dziedzictwem niematerialnym, muzeach prospołecznych. Czytaj więcej »

Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów II stopnia

Wydział Nauk Humanstycznych UKSW

rok akademicki 2014/2015

Listy rankingowe kandydatów na I rok studiów II roku

Filologia polska - pobierz dokument

Filologia: specjalność filologia klasyczna - pobierz dokument

Kulturoznawstwo - pobierz dokument

Osoby zakwalifikowane mogą składać dokumenty w kampusie przy ul. Dewajtis 5, w sali 214.

Dokumenty można składać w dniach 17 ? 18, 21 ? 24 lipca 2014 w godz. 9.00 ? 15.00

oraz 25 lipca w godz. 9.00 ? 12.00.

Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach