glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Praktyki ERASMUS+ rekrutacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację praktyk w instytucjach zagranicznych w roku akademickim 2022/2023. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz Szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo na stronie Wydziału w zakładce Erasmus.

Formularze oraz instrukcje dostępne są na stronie DWM UKSW w zakładce do pobrania.

Wnioski można składać bezpośrednio do koordynatora wydziałowego po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Harmonogram rekrutacji: Czytaj więcej »

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2021/2022

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 16.02.2022, godz. 19.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej, filologii włoskiej  – studia II stopnia – 16.02.2022, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii – studia I stopnia -15.02.2022, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa -  studia II stopnia – 15.02.2022, godz. 19.00 Czytaj więcej »

Nowe zajęcia ogólnouczelniane - kreatywnie, skutecznie, profesjonalnie (3 - 4 pkt ECTS)

Biuro Karier UKSW zaprasza na bezpłatne warsztaty ogólnouczelniane połączone z pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (prowadzone on-line).

Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów ostatniego rocznika studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do uczestnictwa w przedmiotach ogólnouczelnianych: Czytaj więcej »

Otwarcie rekrutacji do programu ERASMUS+

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 lutego 2022 o godzinie 15:00 rozpoczyna się rekrutacja do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację części programu studiów (semestr zimowy 2022/23) w zagranicznej uczelni partnerskiej. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz Szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo na stronie Wydziału w zakładce Erasmus.

Aplikacje na wyjazdy na studia odbywają się w systemie USOS

Harmonogram rekrutacji: Czytaj więcej »

„Mistrzowie Dydaktyki” – zaproszenie

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Humanistycznych,

zapraszamy Was do udziału w projekcie "Mistrzowie Dydaktyki". Ilość miejsc ograniczona.

Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości dla Pana prof. ucz. dr. hab. Tomasza Korpysza

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pan prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz w dniu 29.12.2021 otrzymał Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości za promowanie idei, dziedzictwa i pamięci oraz interpretacji dzieł Norwida. Gratulujemy sukcesu.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją z wydarzenia – link.

Życzenia Boże Narodzenie 2021

Komunikat nr 12 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 12

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 30 listopada 2021 r.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje na dzień 8 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 zebranie wyborcze w wyborach uzupełniających nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego członka Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo. Czytaj więcej »

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach