Poradnik dla studenta I roku

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem dla studenta I roku - do pobrania

Rozliczenie roku

Szanowni Studenci,

Bardzo prosimy, aby Ci z Państwa, którzy otrzymali już komplet zaliczeń w systemie USOS, podpięli przedmioty i zgłosili etap do rozliczenia. Państwa działania umożliwią nam „rozliczenia” w systemie.

Z wyrazami szacunku,

Dziekanat WNH

Ważność legitymacji

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami* legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne do dnia 29 listopada 2020 roku bez konieczności potwierdzania ich ważności.

*§ 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz art. 51b ust. 4, art. 198b Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Rekrutacja do programu MOST na rok akademicki 2020/2021

W dniach od 2 do 15 września 2020 r. trwa rekrutacja do programu MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021. W tym okresie na stronie internetowej Programu: http://most.amu.edu.pl/ aktywny będzie link umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

 

Wszystkie informacje o programie dostępne są na stronie: Czytaj więcej »

Powołanie Dyrektorów Instytutów

Dnia 1 września 2020 roku, w dniu rozpoczęcia nowej kadencji władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał:

dr hab. Małgorzatę Wrześniak, prof. uczelni na funkcję Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii na Wydziale Nauk Humanistycznych

dr hab. Annę Kozłowską, prof. uczelni na funkcję Dyrektora Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych

Dr hab. Dorota Kielak prof. ucz. powołana na Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

W dniu 1 września 2020 roku, w dniu rozpoczęcia nowej kadencji władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał na Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Dorotę Kielak prof. ucz.

Serdecznie gratulujemy.

SZTUKA W CZASACH ZARAZY-PRELUDIUM

Katedra Historii Kultury i Muzeologii zaprasza na uroczysty wernisaż wystawy
SZTUKA W CZASACH ZARAZY-PRELUDIUM
Oranżeria - Galeria Sztuki Współczesnej, Pałac w Jabłonnie
06.09.2020 godz. 14.00

Kurator: prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie - link.

 

Terminy składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021 dla przyjętych na I rok studiów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie:
od 1 września do 12 września 2020r.
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. – zał. nr 20
Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy: Czytaj więcej »

Nie żyje prof. dr hab. Andrzej Walicki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 
 
prof. dr hab.
ANDRZEJA  WALICKIEGO

 
wybitnego historyka idei, badacza historii filozofii rosyjskiej i polskiej, wybitnie zasłużonego dla uobecniania myśli polskiej w świecie.
 
 
Składamy kondolencje
Rodzinie Zmarłego,
solidaryzując się w smutku z całym środowiskiem naukowym, które czerpie z obfitego
dorobku Pana Profesora.
 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach