Wyniki rekrutacji - Erasmus +

Wyniki rekrutacji podstawowej do programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020 -- pobierz dokument

Czytaj więcej »

Rejestracja na praktyki studenckie

Szanowni Państwo,

W systemie USOS jest już dostępna dla Państwa rejestracja na praktyki studenckie. Są Państwo zobowiązani do uzyskania w systemie zaliczenia od Wydziałowego Pełnomocnika ds. praktyk – dr Małgorzaty Furgały.

 Dziekanat WNH

Czytaj więcej »

Prof. Nana Iashvili (Director of the Institute of Visual Communication and Media Art, Tbilisi State Academy of Arts)

Szanowni  Państwo,

 w dniach od 25 marca do 12 kwietnia br. przyjedzie  na  Wydział Nauk Humanistycznych UKSW z cyklem  wykładów 
pt: Cultural heritage through new  media art(60 h) prof. Nana Iashvili (Director of the Institute of Visual Communication and Media Art, Tbilisi State Academy of Arts;). Zachęcamy  wszystkich studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zainteresowanych sztuką nowych  mediów  do zapisu  na wyżej  wymieniony przedmiot. Zaliczenie przedmiotu  równoznaczne jest z  uzyskaniem  6 punktów ECTS. Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku (25.03.2019 r. - 12.04.2019 r. ) w godzinach 16.45-20.00, Limit miejsc: 35

Rejestracja na zajęcia: 11 - 20.03.2019 r.

Czytaj więcej »

Zaproszenie na konferencję


   Konferencja „Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki”

Zgłoszenie na konferencje UKSW_25_05_2019


Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

na Wydziale Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza do udziału w konferencji glottodydaktycznej

Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki

           Warszawa, 25 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://glottodydaktyka.uksw.edu.pl/ksztalcenienauczycielijpjo/

Czytaj więcej »

Rejestracja na zajęcia: Formy radiowe w praktyce

Rejestracja na zajęcia: Formy radiowe w praktyce

Studenci obu stopni wszystkich kierunków WNH mogą rejestrować się na zajęcia Formy radiowe w praktyce w ramach projektu "Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie" Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17 Czytaj więcej »

Odbiór pozytywnych decyzji dot. stypendium socjalnego

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia nr 3/2019 z dnia 05.02.2019 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 28.02.2019 r. Czytaj więcej »

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2018/2019

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii- studia I stopnia, 11.02.2019, godz. 18.00

 

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej- studia II stopnia, 11.02.2019, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii- studia I stopnia, 12.02.2019, godz. 18.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej- studia II stopnia, 12.02.2019, godz. 19.00 Czytaj więcej »

Rekrutacja do programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 5 lutego 2019 r. o godzinie 00:01 rozpoczęła się rekrutacja do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację części programu studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo w załączonych plikach.

Czytaj więcej »

Konsultacje z doradcą zawodowym

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach