glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Spotkanie naukowe z Bonnie Nish

Katedra Modernizmu Europejskiego oraz Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości

 

Prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska i dr Piotr Dejneka

zapraszają na spotkanie naukowe z

 

Bonnie Nish,

Department of Language and Literacy Education

Faculty of Education

University of British Columbia

Executive Director

Word Vancouver 2019

  Czytaj więcej »

Wprowadzenie do kultury duchowej Japonii - konwersatorium

Studentów kierunków humanistycznych UKSW zachęcamy do uczęszczania na konwersatorium "Wprowadzenie do kultury duchowej Japonii" prowadzone przez dr Aleksandrę Skowron. Zajęcia będą się odbywać we wtorki w godz. 9.45-11.15 w sali 409. Pierwsze spotkanie - 15 października.

L'Italia contemporanea e il sistema dell'informazione (System informacyjny współczesnych Włoch)-60 godzin

Szanowni  Państwo, 

 w dniach od 7-10 października, 4-8 listopada, 2-6 grudnia 2019 br,  przyjedzie na Wydział Nauk Humanistycznych UKSW z cyklem  wykładów  pt: L'Italia contemporanea e il sistema dell'informazione (60 h) prof. Enrico Landoni (Uniwersytet eCampus, Włochy. )Zachęcamy wszystkich studentów kierunku Filologia włoska, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zainteresowanych komunikacją społeczną do zapisu  na wyżej wymieniony przedmiot. Zaliczenie przedmiotu równoznaczne jest z uzyskaniem 6 punktów ECTS. Zajęcia prowadzone będą wg harmonogramu dostępnego w systemie usos.

Limit miejsc: 35 Czytaj więcej »

Zaproszenie na konferencję

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie zapraszają na konferencję naukową Popular music studies in Europe. History, methodologies, perspectives.

Konferencja odbędzie się 10-11 października.

Szczegółowe informacje i program - pobierz

Termin dyżuru Pełnomocnika ds. praktyk

W dniu 3.10.2019 r., odbędzie się dyżur dr Małgorzaty Furgały Pełnomocnika ds. praktyk (godz. 13.00-14.00, sala 422).

Rekrutacja - Erasmus +

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 24 września 2019 r. o godzinie 00:01 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację części programu studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo na stronie Wydziału  w zakładce Erasmus. Czytaj więcej »

Dziekanat nieczynny 26.09.2019 r.

W dniu 26.09.2019 r. dziekanat WNH będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2019/2020

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii - studia I stopnia - studenci zostaną zapisani automatycznie zgodnie z podziałem na grupy dziekańskie.
I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej- studia II stopnia, 30.09.2019, godz. 19.00 *Rejestracja dla I roku II stopnia filologii włoskiej odwołana z przyczyn technicznych!
II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii- studia I stopnia, 29.09.2019, godz. 20.00 Czytaj więcej »

Dzień organizacyjny dla studentów I roku

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO  DLA STUDENTÓW 1 ROKU WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2019 r.

9.00 - 9.30  - spotkanie z Kolegium Dziekańskim i Dyrektorami Instytutu s. 326

9.30 - 11.00 - spotkanie z Samorządem Studentów

11.30 - 12.00 -  spotkanie z opiekunami  roku:
1 r. Filologia polska  - opiekun dr Magdalena Partyka s. 326
1 r. Filologia włoska - opiekun dr Roberto Peressin s. 215
1 r. Filologia klasyczna  - opiekun dr Filip Doroszewski s. 322
1 r. Kulturoznawstwo - opiekun dr Kama Pawlicka s. 228
1 r. Muzeologia - dr Anna Wiśnicka, s. 324
1 r. Filologia polska, studia II stopnia - dr  Łukasz Kucharczyk, s. 227
1 r. Kulturoznawstwo, studia II stopnia - dr Dorota Dąbrowska, s. 321
1. r. Filologia włoska, studia II stopnia - dr Ewa Nicewicz-Staszowska, s. 227A

12.00 - 14.30 - odbiór legitymacji, podpisywanie ślubowania – Dziekanat s. 314

14.30 -16.00 -  szkolenie BHP w Auli JP II  (obowiązkowe dla wszystkich studentów 1 roku)

Czytaj więcej »

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach