Poetry Translation – Negotiating of Imagination. Quest for Transcendence Warsaw, 6-7 May 2019

 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji "Tłumaczenie poezji-negocjowanie wyobraźni. W poszukiwaniu transcendencji".
Z pozdrowieniami, 
 dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska prof. UKSW
 
 

Zaproszenie na wykład otwarty

Rekrutacja uzupełniająca do programu Erasmus+

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 9 kwietnia 2019 r. o godzinie 00:01 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację części programu studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo w załączonych plikach.
Harmonogram rekrutacji:
I etap rekrutacji: USOSweb do 09.05.2019 r., godzina 23:59, składanie przez studentów wniosków w systemie USOSweb
II etap rekrutacji: 13-17.05.2019 r.  Egzaminy językowe w SJO (szczegółowy harmonogram znajdzie się na stronie SJO) Czytaj więcej »

Wizyta Prof. Trevora Carolana z University of the Fraser Valley w Kanadzie na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW - 12 kwietnia 2019 r.

Katedra Międzykulturowości i Teorii  Kultury oraz Katedra Modernizmu Europejskiego mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z prof. Trevorem Carolonem w piątek 12 kwietnia o godz. 9:45 w sali 228.

Profesor Carolan przedstawi  swój ostatni film:

 Cascadia: The Life and Breath of the World który, jak sam autor podkreśla: views the current environmental crisis through the lens of prominent Pacific Coast writers and artists (including Wade Davis, Hugh Brody, the late-poet Joanne Kyger and others). […]

 Po spotkaniu odbędzie się dyskusja z autorem.

Profesor Trevor Carolan: pisarz, poeta dziennikarz, współredaktor Pacific Rim Review of Books od 2005 roku, wykłada angielski i kreatywne pisanie na University of the Fraser Valley. Uczeń Allana Grinsberga.

Czytaj więcej »

Nominacja profesorska dla prof. Krzysztofa Koehlera

Prof. dr hab. Krzysztof Koehler z Wydziału Nauk Humanistycznych otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Prof. Koehler jest Kierownikiem Katedry Literatury Staropolskiej i Retoryki i Badań nad Biblią w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Prowadzi zajęcia z Komunikacji kulturowej epok dawnych, Historii polskiej literatury dawnej, czy Retoryki w badaniach literackich i kulturowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą myśli politycznej XVI wieku, humanizmu, republikanizmu, retoryki i kultury sarmackiej. Jest autorem wielu publikacji, w tym: „Boży Podżegacz. Opowieść biograficzna o Piotrze Skardze”, „Stanisław Orzechowski, czyli ustanowienie dyskursu republikańskiego” czy „Dobro w świecie degeneracji. O prozie Cormacka MacCarthy’ego”.

Prof. Koehler jest także członkiem Komisji ds. Oceny Pracowników WNH UKSW.

Czytaj więcej »

Badanie ankietowe "Oceń uczelnię"

Szanowni Studenci,

po raz kolejny macie Państwo możliwość wyrażenia swojej opinii na temat satysfakcji studiowania na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W systemie USOS została udostępniona Państwu ankieta "OCEŃ UCZELNIĘ", która jest widoczna w górnej części strony, zaraz po zalogowaniu. Ma ona charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmuje 6 minut.

Formularze będą aktywne DO 23 kwietnia 2019 r.

Państwa opinie stanowią istotne źródło wiedzy dla osób odpowiedzialnych za proces kreowania najlepszych rozwiązań w obszarze dydaktyki i doskonalenia jakości w naszym uniwersytecie. Gorąco zachęcamy do podzielenia się z nami Państwa spostrzeżeniami

nt. jakości kształcenia, organizacji zajęć, obsługi i wsparcia studentów, infrastruktury uczelni, czy satysfakcji ze studiów na UKSW.

Państwa oceny pomogą skuteczniej reagować na konkretne potrzeby środowiska akademickiego w różnych obszarach funkcjonowania uczelni.

Jeszcze raz zapraszamy Państwa do licznego udziału w badaniu ankietowym "Oceń Uczelnię" i dziękujemy za wszelkie uwagi.

Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Czytaj więcej »

Zaproszenie na konferencję

Wokół homonimii międzyjęzykowej

3 kwietnia o godzinie 9.30 Katedra Historii Języka Polskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW zaprasza na konferencję „Wokół homonimii międzyjęzykowej II”.

Spotkanie odbędzie się w sali nr 53 (Stary Gmach), na kampusie przy ul. Dewajtis.

PROGRAM KONFERENCJI

VII Dni Książki Dawnej na UKSW

 

Serdecznie zapraszamy na już siódmą edycję Dni Książki Dawnej na UKSW, których tegorocznym tematem jest "Dawna książka szkolna i akademicka". Wystawa będzie prezentowana codziennie od 8 do 12 kwietnia w godzinach 9.00-17.00 w holu przy Auli św. Jana Pawła II w kampusie przy ul. Dewajtis 5. Otwarciu wystawy będzie towarzyszyły trzy prelekcje. Wstęp wolny!

Czytaj więcej »

Filologia włoska - studia z przyszłością 2019

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach