Zajęcia prof. Jacka Kopcińskiego

Zapraszam studentów polonistyki i kulturoznawstwa (I rok studiów II stopnia) na seminarium magisterskie poświęcone teatrowi, dramatowi i literaturze XX wieku oraz współczesnej. Zajęcia odbywają się we czwartki o godzinie 13.15 w sali 508.

prof. Jacek Kopciński

UWAGA! Studenci I roku II stopnia Filologii polskiej

Szanowni Państwo,

Studenci I roku II stopnia Filologii polskiej, którzy wybrali specjalizację nauczycielską, zobligowani są do zapisania się na przedmiot:

Metodyka nauczania języka polskiego: liceum i technikum, czwartek, godz. 9:45-11:15, sala 329.

Jest to przedmiot obligatoryjny.

Z poważaniem

dr Małgorzata Furgała

Rejestracja na studia niestacjonarne trwa do 12.10.2017

Szanowni Państwo,

rejestracja w IRK na kierunki Filologia polska (studia I i II stopnia), Kulturoznawstwo (I i II stopnia) trwa do dnia 12 października.

Dokumenty będą przyjmowane do 13 października lub do wyczerpania limitów miejsc w pokoju 314. (Dewajtis 5, Nowy Budynek).

 

UWAGA! Studenci I stopnia kulturoznawstwa

Zmianie uległ plan zajęć dla I roku Kulturoznawstwa (studia I stopnia). Przedmiot "Komunikacja kulturowa epok dawnych (sytuacja polska i europejska): ikonosfera, audiosfera, logosfera)", prowadzony przed mgra Łukasza Cybulskiego, został przeniesiony z piątku na czwartek, godz. 16:45-18:15, sala 410.

UWAGA! Zmiana w planie zajęć dla filologii polskiej I stopnia

Zmianie uległ plan dla przedmiotu "Nauki pomocnicze". Zajęcia dla grupy C zostały przeniesione z czwartku na piątek, godz. 13:15-14:45, sala 302.

UWAGA! Studenci specjalizacji nauczycielskiej

Szanowni Państwo,

Nastąpiły zmiany w planie specjalizacji nauczycielskiej w roku 2017/2018.

Studia I stopnia:

Warsztaty pedagogiczne: dysleksja rozwojowa - zajęcia odbywać się będą we czwartki, godz. 8:00-9:30, sala 410.

Studia II stopnia:

Indywidualizacja procesu nauczania - zajęcia przeniesione z piątku na czwartek, godz. 9:45-11:15, sala 329.

Z poważaniem

dr Małgorzata Furgała

Dzień inauguracyjny Wydziału Nauk Humanistycznych

Plan dnia inauguracyjnego

WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

2017/18

27 września 2017

 

Aula Jana Pawła II

 

10.00 – 11.00

Otwarcie. Przemówienie Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych. Informacje ogólne Prodziekana ds. studenckich oraz Dyrektorów Instytutów

11.00 – 12.30

Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów (obowiązkowe)

12.40 – 14.40

Szkolenie BHP (obowiązkowe)

14.45 15.30 - korytarz przed Aulą Jana Pawła II

Odbiór legitymacji studenckich i podpisywanie dokumentów (obowiązkowe)

Czytaj więcej »

„Problematyka opisu elementów obcych w polskiej antroponimii”

Szanowni Państwo,

w najbliższy piątek 29 IX o godz. 11:00 w sali 322 odbędzie się kolejne

spotkanie katedr językoznawczych naszego Wydziału.

W części naukowej p. dr Anna Dąbrowska-Kamińska wygłosi referat pt.

„Problematyka opisu elementów obcych w polskiej antroponimii”.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania wystąpienia i udziału w dyskusji.

 

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz

Sekretarz KWJP

    

Harmonogram zajęć prof. Jana Zielińskiego (październik 2017)

Harmonogram zajęć prof. Jana Zielińskiego w dniach 23 – 27 października 2017r.

23. 10. poniedziałek

11.30- 13.00 seminarium doktoranckie s. 227A

13.15-14.45  konwersatorium „Polish Literature in 30 Hours” s. 227A

15.00 -16.30 seminarium doktoranckie s. 223

16.45-18.15 literatura niemieckojęzyczna s. 215

24 10.  wtorek

9.45 -11.15 konwersatorium „Polish Literature in 30 Hours” s.228

11.30-13.00 seminarium doktoranckie s.228

13.15 -14.45  literatura niemieckojęzyczna s.228

15.00 -16.30 seminarium doktoranckie s.228

16.45 -18.15 seminarium doktoranckie s. 228

26.10. czwartek

15.00 -16.30 – konwersatorium „Polish Literature in 30 Hours” s.424 Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach