Rekrutacja do programu MOST na rok akademicki 2020/2021

W dniach od 2 do 15 września 2020 r. trwa rekrutacja do programu MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021. W tym okresie na stronie internetowej Programu: http://most.amu.edu.pl/ aktywny będzie link umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

 

Wszystkie informacje o programie dostępne są na stronie: Czytaj więcej »

Powołanie Dyrektorów Instytutów

Dnia 1 września 2020 roku, w dniu rozpoczęcia nowej kadencji władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał:

dr hab. Małgorzatę Wrześniak, prof. uczelni na funkcję Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii na Wydziale Nauk Humanistycznych

dr hab. Annę Kozłowską, prof. uczelni na funkcję Dyrektora Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych

SZTUKA W CZASACH ZARAZY-PRELUDIUM

Katedra Historii Kultury i Muzeologii zaprasza na uroczysty wernisaż wystawy
SZTUKA W CZASACH ZARAZY-PRELUDIUM
Oranżeria - Galeria Sztuki Współczesnej, Pałac w Jabłonnie
06.09.2020 godz. 14.00

Kurator: prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie - link.

 

Terminy składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021 dla przyjętych na I rok studiów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie:
od 1 września do 12 września 2020r.
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. – zał. nr 20
Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy: Czytaj więcej »

Nie żyje prof. dr hab. Andrzej Walicki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 
 
prof. dr hab.
ANDRZEJA  WALICKIEGO

 
wybitnego historyka idei, badacza historii filozofii rosyjskiej i polskiej, wybitnie zasłużonego dla uobecniania myśli polskiej w świecie.
 
 
Składamy kondolencje
Rodzinie Zmarłego,
solidaryzując się w smutku z całym środowiskiem naukowym, które czerpie z obfitego
dorobku Pana Profesora.
 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Od roku akademickiego 2020/2021 poszerzyliśmy możliwości przygotowania do uzyskania stopnia doktora w nowych dyscyplinach.

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW odbywa się w następujących dyscyplinach:

 

1. nauki prawne

2. nauki teologiczne

3. prawo kanoniczne

4. literaturoznawstwo

5. archeologia

6. historia

7. filozofia

8. psychologia

9. pedagogika

10. nauki fizyczne

11. matematyka

 

  Czytaj więcej »

Obrony prac licencjackich i magisterskich 2020

Obrony prac licencjackich i magisterskich odbędą w dwóch turach:

  • I tura – 7 września - 5 października – w pierwszej kolejności dla osób, które planują udział w rekrutacji:
    - na studia drugiego stopnia
    - do Szkoły Doktorskiej
    ostateczny termin składania prac – 28 września      
  • II tura – przełom października i listopada (dokładne terminy zostaną ustalone w pierwszym tygodniu października) – dla pozostałych osób, które nie planują rekrutacji na studia drugiego stopnia lub do Szkoły Doktorskiej
    ostateczny termin składania prac – 30 września

Czytaj więcej »

Zasady kontaktowania się z Dziekanatem WNH

W związku z pandemią, uprzejmie prosimy o kontaktowanie się z Dziekanatem Wydziału Nauk Humanistycznych wyłącznie drogą telefoniczną i mailową.

W przypadku gdy sprawa wymaga kontaktu osobistego, konieczne jest wcześniejsze telefoniczne  umówienie terminu spotkania. Prosimy  o przychodzenie w maseczkach oraz z własnym długopisem.

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

 

prof. dr. hab.

FRANCISZKA ZIEJKI

 

wybitnego historyka literatury, wychowawcy wielu pokoleń polskich badaczy literatury, znakomitego organizatora polskiego życia naukowego, propagatora wiedzy o polskiej historii i kulturze zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

 

 

Składamy wyrazy współczucia

Rodzinie Zmarłego,

solidaryzując się w bólu z całym środowiskiem uniwersyteckim, Czytaj więcej »

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach