Harmonogram zajęć prof. Jana Zielińskiego w maju 2019

13.05 poniedziałek – wszystkie zajęcia w sali 424

Czytaj więcej »

Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej

 

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają

na bezpłatny kurs

„Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej”

 

  Czytaj więcej »

PRAKTYKI STUDENCKIE W PROJEKCIE BADAWCZYM

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW do

skorzystania z możliwości odbycia praktyk studenckich w ramach projektu badawczego,

którego partnerem jest Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Książki.

Poza zaliczeniem praktyk istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o udziale w projekcie

B+R w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Praktyki będę polegały m.in. na analizie treści książek i zasilaniu bazy danych

wykorzystywanych przez algorytmy sztucznej inteligencji.

Nazwa projektu: Automatyczny recenzent – zaawansowany system rekomendacji książek.

Charakter praktyk: współpraca zdalna - zbieranie danych z treści książek w wersji

elektronicznej.

Jesteś zainteresowana/y? Chcesz poznać więcej szczegółów?

Pisz: e-mail: e.sobczak@uksw.edu.pl

Czytaj więcej »

Poetry Translation – Negotiating of Imagination. Quest for Transcendence Warsaw, 6-7 May 2019

 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji "Tłumaczenie poezji-negocjowanie wyobraźni. W poszukiwaniu transcendencji".
Z pozdrowieniami, 
 dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska prof. UKSW
 
 

Dziekanat nieczynny 2.05.2019 r.

W dniu 02.05.2019 r. dziekanat oraz sekratariaty Instytutów WNH będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Rekrutacja uzupełniająca do programu Erasmus+

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 9 kwietnia 2019 r. o godzinie 00:01 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację części programu studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo w załączonych plikach.
Harmonogram rekrutacji:
I etap rekrutacji: USOSweb do 09.05.2019 r., godzina 23:59, składanie przez studentów wniosków w systemie USOSweb
II etap rekrutacji: 13-17.05.2019 r.  Egzaminy językowe w SJO (szczegółowy harmonogram znajdzie się na stronie SJO) Czytaj więcej »

Wizyta Prof. Trevora Carolana z University of the Fraser Valley w Kanadzie na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW - 12 kwietnia 2019 r.

Katedra Międzykulturowości i Teorii  Kultury oraz Katedra Modernizmu Europejskiego mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z prof. Trevorem Carolonem w piątek 12 kwietnia o godz. 9:45 w sali 228.

Profesor Carolan przedstawi  swój ostatni film:

 Cascadia: The Life and Breath of the World który, jak sam autor podkreśla: views the current environmental crisis through the lens of prominent Pacific Coast writers and artists (including Wade Davis, Hugh Brody, the late-poet Joanne Kyger and others). […]

 Po spotkaniu odbędzie się dyskusja z autorem.

Profesor Trevor Carolan: pisarz, poeta dziennikarz, współredaktor Pacific Rim Review of Books od 2005 roku, wykłada angielski i kreatywne pisanie na University of the Fraser Valley. Uczeń Allana Grinsberga.

Czytaj więcej »

Nominacja profesorska dla prof. Krzysztofa Koehlera

Prof. dr hab. Krzysztof Koehler z Wydziału Nauk Humanistycznych otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Prof. Koehler jest Kierownikiem Katedry Literatury Staropolskiej i Retoryki i Badań nad Biblią w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Prowadzi zajęcia z Komunikacji kulturowej epok dawnych, Historii polskiej literatury dawnej, czy Retoryki w badaniach literackich i kulturowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą myśli politycznej XVI wieku, humanizmu, republikanizmu, retoryki i kultury sarmackiej. Jest autorem wielu publikacji, w tym: „Boży Podżegacz. Opowieść biograficzna o Piotrze Skardze”, „Stanisław Orzechowski, czyli ustanowienie dyskursu republikańskiego” czy „Dobro w świecie degeneracji. O prozie Cormacka MacCarthy’ego”.

Prof. Koehler jest także członkiem Komisji ds. Oceny Pracowników WNH UKSW.

Czytaj więcej »

Badanie ankietowe "Oceń uczelnię"

Szanowni Studenci,

po raz kolejny macie Państwo możliwość wyrażenia swojej opinii na temat satysfakcji studiowania na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W systemie USOS została udostępniona Państwu ankieta "OCEŃ UCZELNIĘ", która jest widoczna w górnej części strony, zaraz po zalogowaniu. Ma ona charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmuje 6 minut.

Formularze będą aktywne DO 23 kwietnia 2019 r.

Państwa opinie stanowią istotne źródło wiedzy dla osób odpowiedzialnych za proces kreowania najlepszych rozwiązań w obszarze dydaktyki i doskonalenia jakości w naszym uniwersytecie. Gorąco zachęcamy do podzielenia się z nami Państwa spostrzeżeniami

nt. jakości kształcenia, organizacji zajęć, obsługi i wsparcia studentów, infrastruktury uczelni, czy satysfakcji ze studiów na UKSW.

Państwa oceny pomogą skuteczniej reagować na konkretne potrzeby środowiska akademickiego w różnych obszarach funkcjonowania uczelni.

Jeszcze raz zapraszamy Państwa do licznego udziału w badaniu ankietowym "Oceń Uczelnię" i dziękujemy za wszelkie uwagi.

Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach