Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW dr hab.

Dr hab. Małgorzata Wrześniak

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, historyk sztuki i tłumacz. Członek Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio i Międzynarodowego Komitetu Ekspertów Fondazione Romualdo del Bianco Life Beyound Tourism (Florencja). Zajmuje się teorią sztuki, historią estetyki i doktryn artystycznych a zwłaszcza historią estetycznego przeżycia staropolskich podróżników. W sposób szczególny interesuje się artystyczna kulturą Florencji, gdzie organizuje wystawy i prowadzi międzynarodowe seminaria.

 

 

WYKSZTAŁCENIE:

1993-1998 – studia z Historii Sztuki Sakralnej na wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK w Warszawie.

21 czerwiec 2004 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2014 – Ukończenie podyplomowych studiów – Ochrona Własności Intelektualnej na Wydz. Prawa i Administracji UW.

30 marca 2015 – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk humanistycznych o specjalności historia na WNHiS UKSW w Warszawie.

 

1991 - stypendium Instytutu Włoskiego w Warszawie na kurs języka, kultury i sztuki włoskiej w filii Instytutu Studiów Turystycznych Bolońskiego Uniwersytetu w Rimini.

1992 - stypendium Instytutu Linguaviva we Florencji na kurs języka i sztuki florenckiej.

1992 – stypendium Unii Europejskiej na kurs Animacji Kulturalnej w Catanzaro.

 

PUBLIKACJE:

2001

 1.  Koloseum. Od rzymskiego amfiteatru do chrześcijańskiej świątyni, „Saeculum Christianum”, 2000, nr 1, s. 199-219.
 2. Dorotea Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001, wkładka z ilustracjami i komentarz. (wspólnie z Beatą Kuleszą – Damaziak).

2003

 1. Pod urokiem starożytnego Rzymu – Dwaj posłowie z XVI wieku w podróży do Rzymu, „Saeculum Christianum”, 2003, nr 2, s. 177-198.

2005

 1. Włochy w relacjach polskich podróżników z XVI i XVII wieku, „Saeculum Christianum”, 2005, nr 1, s. 147-173.

2009

 1. Święci według Mistrzów, (wspólnie z Ryszardem Knapińskim i Leszkiem Śliwą), Warszawa 2009.
 2. Miasto Dam Christine de Pizan, „Saeculum Christianum”, 2009, nr 2, s. 33-50.

2010

 1. Roma Santa, Fiorenza Bella. Dzieła sztuki w pamiętnikach polskich podróżników do Włoch w XVI i XVII stuleciu, Warszawa 2010.
 2. Kazimierz Kognowicki o sztuce – Droga rzymska z nawrotem do swoyey oyczyzny nie bez gościńca nazad powróconego, „Saeculum Christianum”, 2010, nr 1, s. 173-200.
 3. Podróż włoska Stanisława Staszica. Kilka słów o guście estetycznym polskiego peregrynanta u schyłku XVIII wieku, „Saeculum Christianum”, 2010, nr 2, s. 129-164.
 4. Felicjana Junoszy Piaskowskiego Włoch zwiedzanie, „Saeculum Christianum”, 2010, nr 2, s. 95-110.
 5. O miłości do Boga, aż do męczeńskiej śmierci. Kilka słów na temat ikonografii Cudu kwiatowego świętej Doroty Hansa Baldunga Griëna, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio”, W trosce o miłość, nr 3 2010, s. 84-93.
 6. Homo creator et receptor artium, Księga Pamiątkowa ks. prof. dr hab. Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana,  red. M. Wrześniak, Warszawa 2010.
 7. Kilka uwag dotyczących ikonografii obrazu Hansa Baldunga Griena Cud kwiatowy świętej Doroty, w: Homo creator et receptor artium, Księga Pamiątkowa ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana,  red. M. Wrześniak, Warszawa 2010, s. 165-175.
 8. Palma, Encyklopedia Katolicka, t. 14, szp. 1175-1176-1177, Lublin 2010.

2011

 1. Paw, Encyklopedia Katolicka, t. 15, szp. 60-61, Lublin 2011.
 2. Włoskie fascynacje Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego, w: W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, red. K. Moisan-Jabłońska, Warszawa 2011, s. 221-238.
 3. Wysoka Kultura – Sztuka Wyższych Znaczeń – 14-30.01.2011 – katalog wystawy.
 4. Średniowieczna wizja miasta idealnego w Citè des Dames Christine de Pizan, w: Architektura Znaczeń, red. A. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka, Warszawa 2011, s. 392-401.
 5. Iter Italicum. Sztuka i Historia / Arte e Storia, red. Małgorzata Wrześniak, Warszawa 2011.
 6. Sztuka Florencji w oczach polskich podróżników do Włoch w XVI-XVIII wieku / L’Arte a Firenze agli occhi dei viaggiatori polacchi in Italia tra il XVI e il XVIII secolo, w: Iter Italicum. Sztuka i Historia / Arte e Storia, red. Małgorzata Wrześniak, Warszawa 2011, s. 173-218.
 7. Italiam! Italiam!, w: Iter Italicum. Sztuka i Historia / Arte e Storia, red. Małgorzata Wrześniak, Warszawa 2011, s. 11-106.
 8. Tłumaczenie: E. H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, red. D. Folga-Januszewska, Kraków 2011,  (rdz. VII-XI)
 9. Per visibilia ad invisibilia nowocześnie – sakralne realizacje Łukasza Murzyna, w: Kultura wizualna – Teologia wizualna, red. W. Kawecki, Warszawa 2011, s. 329-340.
 10. Renesans-Renesansu – katalog wystawy. I Opolskie Dni Kultury Nowożytnej 24-25 października 2011 – Opole-Oława. (Wystawa 24.10-10.11.11)
 11. „Miasto Dam” Christine de Pizan – szlachetny mariaż architektury z literaturą, w: Polis – urbs – metropolis, red. L. Lameński, E. Błotnicka-Mazur, Warszawa 2011, s. 41-51.
 12. Przed narodzinami, Saeculum Christianum”, nr 2, 2011, s. 245-257.
 13. Różowo mi. O modzie na różowy cuteness w sztuce i kulturze, w: Mody w kulturze i literaturze popularnej, pod red. S. Buryły, L. Gąsowskiej, D. Ossowskiej, Kraków 2011, s. 172-200.

2012

 1. „Ale lala!” – zabawki świata konsumpcji,  w: Kultura zabawy w zmieniającym się świecie, red. T. Paleczny, R. Kantor, M. Banaszkiewicz, Kraków 2012, s. 209-226.
 2. Wirtualne-niewidzialne-sakralne? – o kilku kreacjach Dominika Lejmana, w: Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej ofiarowane Profesor Jadwidze Kuczynskiej, red. Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko, Lublin 2012, s. 559-569. (wspólnie z Katarzyna Galicka)
 3. Our Italian inspiration – katalog wystawy. Auditorium al Duomo, (5-12.02.2012) Sala Vasari, Audytorium al Duomo, via de’ Cerretami 54R Florencja
 4. Miejsca Teologiczne – katalog wystawy (17.05-12.06.2012) Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, Warszawa (współnie z Norbert Mojżyn)
 5. Nasza Florencja katalog wystawy. (18 października – 7 listopada 2012) Galeria Przy Automacie.
 6. Majestat katalog wystawy. (24 października – 5 listopada 2012) Podziemia Kamedulskie, Warszawa, ul. Dewajtis 3.
 7. Miasta włoskie co przedniejsze, czyli o trasie zwiedzania staropolskich podróżników do Italii, w: Samotrzeć, w kompanii, czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa 2012, s. 283-308.
 8. "Fiorenza bella" - miasto i jego sztuka w polskich diariuszach z podróży z XVI-XVIII wieku – komunikat, w: Strony autobiografizmu, red. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, Warszawa 2012, s. 311-321.
 9. Stanisława Staszica krytyczne uwagi na temat Włoch, Włochów i włoskiej sztuki w italskiej drodze widzianych (1790-91), w: Obrazy drogi w literaturze i sztuce, red. J. Adamski, K. Smyk, Lublin 2012, s. 211-222.
 10. I Grabowski też była kobietą! Dziennik podróży do Włoch z 1810 roku, „Saeculum Christianum” 2012, nr 2, (wspólnie z Małgorzata Ewa Kowalczyk), s. 227-289.

2013

 1. Kilka słów o Bazylice Księcia Apostołów z diariuszy polskich podróżników z XVI - XVIII wieku, w: Lux et Silesia, Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi  Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, red. W. Gliński, Warszawa 2013, s. 715-739.
 2. Anonimowy polski peregrynant z końca XVI wieku o Florencji,  w: Polak we Włoszech – Włoch w Polsce, red. Edyta Chlebowska, Małgorzata Wrześniak, Lublin (w druku)
 3. Polak we Włoszech – Włoch w Polsce, red. M. Wrześniak, E. Chlebowska, Lublin (w druku)
 4. Florencja – muzeum. Miasto i jego sztuka w oczach polskich podróżników, Kraków 2013.
 5. Galeria typów krytycznych – czyli co się Polakowi we Florencji nie podobało w XVII i XVIII wieku, Księga Pamiątkowa J. Pokory (w druku).
 6. Wierzyć i widzieć, red. M. Wrześniak (wspólnie z K. Flader, D. Jaszewską, W. Kaweckim, B. Klocek di Biasio, E. Mazur, N. Mojżynem, J. S. Wojciechowskim, D. Żukowską-Gardzińską, Sandomierz 2013.
 7. Locus theologikus sztuki – pierwsza próba klasyfikacji, w: Wierzyć i widzieć, red. M. Wrześniak (wspólnie z K. Flader, D. Jaszewską, W. Kaweckim, B. Klocek di Biasio, E. Mazur, N. Mojżynem, J. S. Wojciechowskim, D. Żukowską-Gardzińską, Sandomierz 2013, s.119-126.
 8. Miejsca teologiczne w kulturze wizualnej, wspólnie z K. Flader, D. Jaszewską, W. Kaweckim, B. Klocek di Biasio, E. Mazur, N. Mojżynem, J. S. Wojciechowskim, D. Żukowską-Gardzińską,  Warszawa 2013.
 9. Miejsca teologiczne malarstwa, czyli o znaczeniu formy, w: Miejsca teologiczne w kulturze wizualnej, wspólnie z K. Flader, D. Jaszewską, W. Kaweckim, B. Klocek di Biasio, E. Mazur, N. Mojżynem, J. S. Wojciechowskim, D. Żukowską-Gardzińską,  Warszawa 2013, s. 295-320.

2014                     

 1. M. Wrześniak, Galeria typów krytycznych – czyli co się Polakowi we Florencji nie podobało, w: Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. M.M. Olszewska, A. Skrodzka, współpraca A.S. Czyż, Warszawa 2014,s. 524-538.
 2.  Katalog wystawy: Colour, symbo et cetera… (2-9 marca 2014) Cafe Astra – Firenze – Kurator.
 3. Katalog wystawy: Jednorożec we Florencji (21 czerwca – 5 lipca 2014)
 4. Katalog wystawy: Fiorenza Bella tutto il vulgo canta! (13-27czerwca 2014)
 5. Katalog wystawy Iwony Rossochackiej-Keny: Widoki-Powidoki (listopad 2014)
 6. Katalog wystawy Iwony Fischer-Zuziak: Piccole Bugie (grudzień 2014)

2015

 1. M. Wrześniak, Katalog wystawy Igi Święcickiej: Claritas, (maj 2015). (pol. ang. fr.)

 

Publikacje popularno-naukowe:

Tłumaczenie i opracowanie wersji polskiej filmów:

 • „Bazyliki Rzymskie” - serial dokumentalny prezentujący główne bazyliki Rzymu.
 • „Tajemnice watykańskich archiwów” - serial dokumentalny prezentujący najciekawsze obiekty przechowywane w archiwach watykańskich.
 • „Ogrody watykańskie”, „Ogrody Castelgandolfo” – filmy prezentujące założenia ogrodowe papieskich rezydencji.
 • Fragment historycznej serii pt.: „Biskup i jego miasto”, stolice biskupstw europejskich.
 • „The network” – film dokumentalny produkcji BBC dotyczący nielegalnego obrotu dziełami sztuki na europejskim i amerykańskim rynku, ukazujący powiązania przemytników, handlarzy i największych domów aukcyjnych.
 • Fragment serii (pod patronatem Egipskiego Ministerstwa Kultury) dokumentującej najnowsze odkrycia w Egipcie. „Tajemnica Doliny Królów”, „Sekrety Muzeum Egipskiego w Kairze”.

Audycje TV: „Wierzę, Wątpię, szukam” TVP info

- Wysoka Kultura / Szopka Ł. Murzyna w kościele pw. Św. Józefa w kampusie UKSW im. Ks. prof. R. Rumianka / Symbolika barw w sztuce / Zmartwychwstanie w sztuce / Maria Magdalena w sztuce / Martwa natura wanitatywna / Ikonografia św. Antoniego pustelnika

Gazety i czasopisma:

- Wychodzi z kościoła do Kościoła,  „Nasz Dziennik”, nr 300 (3926), 24-26. 12. 2010, s. 17

- Inna Szopka, „Moja Rodzina”, styczeń 2011 (1) , s. 22

- Inna szopka, „Idziemy”, styczeń 2011

- Królowie, Mędrcy, Magowie... „Nasz dziennik”, Środa - Czwartek, 5-6 stycznia 2011, Nr 3 (3934)

- Kaplica św. Sebastiana w watykańskiej bazylice św. Piotra, „Nasz dziennik”, 2-3 maja 2011, Nr 101 (4032)

- Diabelska natura wilka – Rzeczpospolita 17-18 września 2011

- Kaplica Sykstyńska –miejsce konklawe, „Nasz dziennik”, 12 marca 2013, Nr 60 (4599)

Seria Historia sztuki dla Zosi  w dodatku do „Naszego dziennika” – „W ogrodzie Maryi”

- Święty Krzysztof  -  1 lipca 2011, Nr 151 (4082)

- Wniebowzięcie i Koronacja Matki Bożej 5 sierpnia 2011, Nr 181 (4111)

- Zwiastowanie 2 września 2011, Nr 204 (4135)

- Św. Franciszek z Asyżu październik 2011, Nr 105

- Martwa natura – obraz marności 4 listopada 2011, Nr 257 (4188)

- Boże Narodzenie 2 grudnia 2011, Nr 280 (4211)

- św. Dorota 3 lutego 2012, Nr 28 (4263)

- Zaślubiny Maryi i Józefa,  marzec 2012,

- Święty Mikołaj grudzień 2012

- Mąż Boleści marzec 2013

- Trójca święta,  maj 2013

Seria Odkrywamy Kościół  (wspólnie z Katarzyna Galicka) w miesięczniku „Tak rodzinie” (katolicki magazyn formacyjny).

- Grób Chrystusa – centrum świata,  nr 1 styczeń 2013

- Świątynia – niebiańskie Jeruzalem, nr 2 luty 2013

-  Stworzył mężczyznę i kobietę, nr 3 marzec 2013

-  Świątynia- ciało Chrystusa,  nr 4 kwiecień 2013

- Ja ciebie chrzczę...,  nr 5 maj 2013.

- Ołtarz – tron Chrystusa, nr 6 czerwiec 2013

 


 Działalność popularyzatorska:

Współpraca z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie: od 2009 – prowadzenie kursu z Historii Sztuki Włoch.

Stała współpraca z „Naszym Dziennikiem” – cykl: Historia sztuki dla Zosi.

Stała współpraca z „Tak rodzinie” – cykl: Odkrywamy Kościół.

 

Zorganizowane wystawy:

„Viaggio in Italia” – wystawa autorska we Włoskim Instytucie kultury w Warszawie. Październik/Listopad 2010.

 „Szopka” – wideo instalacja Łukasz Murzyn – Kościół UKSW ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa (grudzień 2010). Autor katalogu pt: Inna Szopka.

„WYSOKA KULTURA – Sztuka Wyższych Znaczeń” – 14-30.01.2011. Galeria przy automacie, Kampus UKSW – Kurator projektu, kurator wystawy, autor katalogu wystawy.

„Renesans-Renesansu” – I Dni Kultury Renesansowej w Opolu (10.2011) - Kurator

„Włoski! Włoski!” – Polswissart Dom Aukcyjny (12.01-30.01.2012) – Kurator

„Our italian Inspiration” – międzynarodowa wystawa. (5-12 luty 2012) Sala Vasari, Audytorium al Duomo, via de’ Cerretami 54R Florencja – Kurator

„Miejsca Teologiczne” – (17 maja-12 czerwca 2012) Podziemia Kamedulskie, Warszawa, ul. Dewajtis 3 – Kurator.

„Nasza Florencja” (18 października – 7 listopada 2012) Galeria Przy Automacie - Kurator

„Majestat” (24 października – 5 listopada 2012) Podziemia Kamedulskie, Warszawa, ul. Dewajtis 3 – Kurator.

„Zima, zima...” (6 grudnia 2012 – 4 stycznia 2013) Galeria Przy Automacie – Kurator.

„Colour, symbol et cetera…” międzynarodowa wystawa.(2-9 marca 2014) Cafe Astra, Audytorium al Duomo, via de’ Cerretami 54R Florencja – Kurator

„Fiorenza bella tutto il vulgo canta!” (13-27 czerwca 2014) Galeria Przy Automacie – Kurator.

„Jednorożec we Florencji” – (21 czerwca – 5 lipca 2014) Galeria Korekta, Warszawa ul. Mazowiecka 11, kurator

„Piccole bugie” – (16 grudnia – 10 stycznia) Galeria Korekta, Warszawa ul. Mazowiecka 11, kurator

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach