Piotr Majewski, prof. UKSW dr hab.

dr hab. Piotr Majewski

historyk, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również: w 1993 r. Szkołę Dziennikarską Tygodnika „Polityka”, w 2001 r. Podyplomowe Studium Muzealnicze przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktor (2003; praca: Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945, Warszawa 2005) i doktor habilitowany w zakresie historii najnowszej (2010; praca: Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Warszawa 2009; otrzymała Nagrodę Porozumienia Wydawców Książki Historycznej KLIO w kategorii Varsaviana).

W latach 1995 – 09 pracował w Zamku Królewskim w Warszawie, w ostatnim okresie jako kurator Ośrodka Badań Historycznych. W latach 2009 – 11 zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2011 r. redaktor naczelny rocznika „Muzealnictwo”.

 

Wybrane publikacje:

 • Z przeszłości parafii ewangelickiej w Mrągowie/Aus der Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde in Sensburg, Dzięgielów 2013.
 • Twarze polskiej Klio. Szkice z dziejów nowożytnych i najnowszych, Warszawa 2013.
 • Z frontu walki cywilnej. Przyczynek do dziejów Kierownictwa Walki Cywilnej i Kierownictwa Walki Podziemnej na obszarze Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1945, „Kwartalnik Historyczny” 2012, nr 4, s. 693-749.
 • La pittura di Bernardo Bellotto e la ricostruzione dei monumenti di Varsavia dopo la seconda guerra mondiale, w: Bernardo Bellotto il Canaletto delle corti europee, Marsilio Editori, 2011, s. 206-211. 
 • Unicestwienie miasta. Okupacyjna „Kulturpolitik” wobec Powstania Warszawskiego, w: Prawda. Pamięć. Odpowiedzialność. Powstanie Warszawskie w kontekście stosunków polsko-niemieckich, Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 87-113.
 • Muzealnictwo regionalne a „polityka kulturalna“ państwa, w: Muzea regionalne. Jaka przyszłość?, Ogólnopolska konferencja muzeów regionalnych, Pułtusk, 14-15 września 2010, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2010, s. 87-91.
 • Warschau als moderne europäische Metropole, w: Transfer von Wissen und Kulturmustern im Zeitalter der Globalisierung, red. A. Strasburger, W. Kosiński, W. Ziętara, Warszawa 2009.
 • Stalinskij empir” 1949-1956. Krajobraz miejski Warszawy w czasach dominacji sowieckiej, w: W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944-1993, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2009.
 • The restoration of the Royal Castle in Warsaw (1971 to 1980). Thoughts after 35 years, w: The Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its restoration within the context of the European experience, Vilnius 2009.
 • Nationalsozialistische Unterdrückungsmassnahmen im Generalgouvernement während der Besatzung, w: Polen unter deutscher und sowjetischer Besatzung 1939-1945, red. Jacek Andrzej Młynarczyk, Osnabrück 2009.
 • Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, cz. III, Warszawa 2005, cz. IV, Warszawa 2008.
 • Das Königliche Schloss in Warschau: wissenschaftliche Rekonstruktion oder Erinnerungsarchitektur, w: Wege für das Berliner Schloss/Humboldt-Forum? Wiederaufbau und Rekonstruktion zerstörter Residenzschlösser in Deutschland und Europa 1945–2007, oprac. G. Hinterkeuser, Regensburg 2008.
 • Polnische Denkmalpflege angesichts der Totalitarismen 1939-1956, w: Kunstgeschichte im „Dritten Reich”. Theorien, Methoden, Praktiken, oprac. R. Heftrig, O. Peters, B. Schnellewand, Berlin 2008.
 • Niepodległość i wojna. Historia Białołęki w latach 1918-1945, w: Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy, Warszawa 2007.
 • Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej. Geneza koncepcji, realizacja i perspektywy, w: 200 lat muzealnictwa warszawskiego. Dzieje i perspektywy, Warszawa 2006.
 • Od „Berliner Schloss” do „Palazzo Prozzo”. Uwagi o ochronie zabytków architektury w Niemieckiej Republice Demokratycznej, w: W połowie drogi: Warszawa między Paryżem a Kijowem, red. J. Kochanowski, Warszawa 2006.
 • Ideologie und Denkmalpflege. Wiederaufbau des Warschauer Königsschlosses 1944–1980, w: Die Schleifung: Zerstörung und Wiederaufbau historischer Bauten in  Deutschland und Polen, oprac. D. Bingen, H.-M. Hinz, Wiesbaden 2005.
 • Ideologia a konserwacja. Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie 1944-1980, „Rocznik Warszawski“, 2005.
 • Wojenne raporty o stratach dóbr kulturalnych, w: Straty Warszawy 1939-1945. Raport, red. W. Fałkowski, Warszawa 2005.
 • „Janusowe oblicze pogrobowców klęski”. Policja polska i polscy policjanci w latach 1939-1945, w: Historia i rola społeczna formacji policyjnych w jubileuszu 85-lecia, Warszawa 2005.
 • Akcja pruszkowska. Ochrona zbiorów kulturalnych w powstaniu warszawskim i po jego upadku, „Rocznik Warszawski”, 2004.
 • Kolaboracja, której nie było... Problem postaw społeczeństwa polskiego w warunkach okupacji niemieckiej 1939-1945, „Dzieje Najnowsze”, 2004, nr 4.
 • Zamek Królewski w Warszawie – rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej wobec niemieckiej polityki kulturalnej 1939-1945, w: Muzea-rezydencje w Polsce, Kozłówka 2004.
 • Les tableaux de Bellotto comme source de la reconstruction de Varsovie, w: Bernardo Bellotto. Un peintre venitien a Varsovie, Pour 5 Continents Editions, Louvre 2004.
 • Jak zbudować „Zamek socjalistyczny”? Polityczne konteksty odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie w latach 1944-1956, w: Zbudować Warszawę piękną... O nowy krajobraz stolicy (1944-1956), red. J. Kochanowski, Warszawa 2003.
 • Konzept und Organisation des „zivilen Kampfes”, w: Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg, red. B. Chiari, J. Kochanowski, München 2003.
 • Zamek Królewski – odbudowa niedokonana (1944-1956) i dokonana (1971-1980), w: Dzieje odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, „Kronika Zamkowa”, 2002, nr 1-2.
 • Michał Bobrzyński o potrzebie „silnego rządu” w Polsce, Warszawa 2001.
 • Świat aristoi. Historycy i socjologowie wobec badań środowisk elitarnych XIX i XX wieku, w: Arx Felicitatis. Księga ku czci Profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników, Warszawa 2001.
 • Walka cywilna jako forma oporu społeczeństwa okupowanej stolicy 1939-1941, „Rocznik Warszawski”, 2001.
 • Bolszewicy w oczach Polaków 1917-1920, „Przegląd Wschodni”, 1999, nr 4.
 • Przegląd publikacji Urzędu Federalnego Pełnomocnika ds. Archiwów Stasi, w: PRL w oczach Stasi, cz. II: Dokumenty z lat 1980-1983, Warszawa 1996.
 • Instrukcje walki cywilnej, „Dokumenty i Materiały Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956”, 1995, nr 3.

 

Współautorstwo wystaw:

 • Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie (2011).
 • Od Lutra po Bauhaus. Sztuka i skarby kultury z muzeów niemieckich (2007).
 • Solidarność 1830. Niemcy i Polacy po Powstaniu Listopadowym (2005-06).
 • Faszination und Provokation aus Warschau. Rekonstruktion des Königsschlosses und der Altstadt. Sollen Stadtkerne historisch sein? (2004-05).
 • Jan Zachwatowicz (2000-01).
 • Stanisława Lorentza walka o Zamek (1999).

 

Dokumentacja i konsultacja historyczna filmów:

 • Ballada o prawdziwym kłamstwie (2007).
 • Marszałek Piłsudski (2001).
 • Prezydenci (1995).
 • Powstańcze radio „Błyskawica” (1994).
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach