Zakład Badań nad Językiem Autorów

p.o. kierownik: dr hab. Anna Kozłowska

pracownik: dr hab. Tomasz Korpysz

 

            Zakład Badań nad Językiem Autorów istnieje w Instytucie Filologii Polskiej od czerwca 2015 roku. Jego powołanie nadało formalne ramy pracom badawczym prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych niemal od początków jego istnienia. Zainteresowanie lingwistów z WNH językiem pisarzy znalazło wyraz w cyklu konferencji, które stały się już tradycją i znakiem rozpoznawczym bielańskiego środowiska polonistycznego. Dotychczas zorganizowanych zostało pięć konferencji z tego cyklu: 

            Inicjatorami tych sesji oraz redaktorami cyklu publikacji pokonferencyjnych są  pracownicy Zakładu Badań nad Językiem Autorów: dr hab. Anna Kozłowska i dr Tomasz Korpysz.

            Wymierny efekt konferencji stanowią trzy obszerne tomy zbiorowe opublikowane w serii Prac Językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UKSW, składające się na swoistą miniserię opracowań dotyczących kreatywnych idiolektów:

            W przygotowaniu są kolejne publikacje: "Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu" oraz "Język pisarzy: problemy gramatyki". Równie ważnym efektem bielańskich spotkań jest skupienie wokół IFP UKSW grona naukowców - związanych z ośrodkami akademickimi w całej Polsce - zajmujących się tym samym obszarem badań.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach