glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Stypendium doktoranckie

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - do pobrania

Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego - studenci I roku - do pobrania

Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego - studenci II-IV roku (wersja obowiązująca od 2018 roku) - do pobrania

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach