glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Odwołane zajęcia i ogłoszenia

 • zgodnie z  Decyzją Nr 20/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia  UKSW w dniu 3 listopada 2021 w godz. 11.00 -14.00 obowiązują godziny rektorskie
 • w dniach 26 i 27 października odwołuje zajęcia dr Małgorzata Ślarzyńska
 • w dniu 26 października odwołuje zajęcia dr Mateusz Kowalski
 • w dniach 28 i 29 października odwołuje zajęcia dr Julia Krauze
 • w dniu 29 października odwołuje zajęcia prof. Małgorzata Wrześniak
 • w dniu 25 października Pani dr Agnieszka Smaga odwołuje swój dyżur.  Dyżur odbędzie się zdalnie w dniu 26 października  w godz. 12.00-13.00
 • w dniu 26 października odwołuje zajęcia dr Agnieszka Karolczuk
 • w dniu 28 października mgr Joanna Niewiarowska odwołuje swoje zajęcia i dyżur
 • w dniu 25 października odwołuje zajęcia i dyżur prof. Beata Garlej
 • w dniach 25-29 października odwołuje zajęcia dr Kama Pawlicka
 • w dniu 22 pażdziernika (godz. 8.00-9.30) Pani dr Ewangelina Skalińska odwołuje zajęcia
 • w dniu 18 października br. dr Roberto Peressin odwołuje zajęcia
 • w dniu 22 października br. odwołuje zajęcia dr Paweł Kuciński
 • w dniach 14-15 października br. odwołuje zajęcia dr Olga Broniś
 • najbliższy dyżur Pani Prof. Anny Czajki-Cunico odbędzie się 14.10.2021 r. w godz. 10.00-12.00
 • w dniu 13 października odwołuje zajęcia dr hab. Jacek Kopciński, prof. ucz.
 • w dniach 12-15 października odwołuje swoje zajęcia dr Roberto Peressin
   
 • w dniach 12-15 października odwołuje swoje zajęcia prof. ucz. dr hab. Dorota Muszytowska
   
 • 2 października dr Agnieszka Karolczuk odwołuje zajęcia (15.00-16.30 - Redakcja tekstów specjalistycznych, kulturoznawstwo, I stopień)
   
 • 8 października prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz odwołuje ćwiczenia z kultury języka dla 1 grupy, I roku filologii polskiej (godz. 11.30-13.00)
   
 • 8 października odwołuje zajęcia dr Małgorzata Furgała
 • 8 i 9 października odwołuje zajęcia dr Izabela Tomczyk-Jarzyna
   
 • dr Piotr Dejneka odwołuje następujące zajęcia:
 • 19 października - Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań)
 • 20 października - Cultural Communication of Modern Times. Challenges and Prospects.
 • 22 października - Współczesne koncepcje kultury i badań kulturowych 
   
 • 6 października, z przyczyn technicznych, odwołuje zajęcia dr Mateusz Kowalski (1 rok filologii włoskiej: 13.15-14.45 i 1 rok filologii klasycznej 15.00-16.30)
   
 • 29 października dr Robert Pawlik odwołuje zajęcia (wykład z Filozofii oraz ćwiczenia z Etyki dla 2 roku Muzeologii)
   
 • 6 października odwołuje zajęcia mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska
   
 • dzisiejsze zajęcia z prof. ucz. dr hab. Piotrem Weiserem odbędą się o godz. 13.15.
  Dla osób, które nie mogą uczestniczyć - w środę, o godz. 09.45, on-line:

  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9hP1ewUV4gNLmTfr9SMT6cMD6bcNx0E0TBcsYgkwRwU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e4393898-bdba-4ba0-9052-64206f576203&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

 • 6 października odwołuje zajęcia prof. ucz. dr hab. Dorota Muszytowska 
   
 • 6 i 8 października dr Ewa Nicewicz odwołuje zajęcia 
   
 • 4 października dr Beata Skrzydlewska odwołuje zajęcia dla I roku muzeologii (zajęcia zostaną odrobione)
   
 • zajęcia z dr Filipem Doroszewskim rozpoczną się dopiero 18.10 (odwołane zajęcia zostaną odpracowane)
   
 • 1 października odwołuje zajęcia dr Ewa Nicewicz
   
 • 1 października odwołuje zajęcia prof. ucz. dr hab. Anna Czaja-Cunico  
   
 • 1 października prof. ucz. dr hab. Paweł Stangret odwołuje wszystkie zajęcia
 • 1 października mgr Marcin Miłko odwołuje zajęcia. Termin odrobienia zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu 8 października 2021 roku. 

 • 1 października prof. ucz. dr hab. Joanna Pietrzak-Thebault odwołuje zajęcia z teatru włoskiego

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach