glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Habilitacje

 Postępowanie habilitacyjne dr Ewy Szczeglackiej-Pawłowskiej

Postępowanie habilitacyjne dr Dominiki Budzanowskiej-Weglendy

 Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Zajkowskiej

Postępowanie habilitacyjne ks. dra Janusza Lewandowicza

Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Roszak

Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyny Jażdżewskiej

Postępowanie habilitacyjne dr. Pawła Stangreta

Postępowanie habilitacyjne dr Marii Rowińskiej-Szczepaniak

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Józefa Ruszara

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach