Decyzje i zarządzenia dziekana

 

ROK RODZAJ NAZWA DATA PUBLIKACJI WERSJA PDF DO POBRANIA
2019 Decyzja Decyzja nr 10 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 10 września 2019 r. 10.09.2019
2019 Decyzja Decyzja nr 9 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 26 czerwca 2019 r. 26.06.2019
2019 Decyzja Decyzja nr 8 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 6 czerwca 2019 r. 04.06.2019
2019 Decyzja Decyzja nr 7 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 24.05.2019 24.05.2019
2019 Decyzja Decyzja nr 6 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25.03.2019 r. 25.03.2019
2019 Decyzja Decyzja nr 5 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 25.03.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 4 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 25.03.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 25.03.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 25 marca 2019 r. 08.02.2019 r.
2019 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 5 stycznia 2019 r. 05.01.2019 r.
2019 Decyzja Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 5 lutego 2019 r. 05.02.2019 r.
2018 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 2 lipca 2018 r. 2.07.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 11 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 28 czerwca 2018 r. 28.06.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 10 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 28 czerwca 2018 r. 28.06.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 9 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 27 czerwca 2018 r.  w sprawie Decyzji nr 7/2018 27.06.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 8 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie powołania Sekretarza Komisji rekrutacyjnej na rok 2018/2019 na Wydziale Nauk Humanistycznych. 09.04.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 7 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie określenia zakresów obowiązków opiekunów lat. 09.04.2018 r.
2018 Decyzja Decyzja nr 6 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na rok 2018/2019 na Wydziale Nauk Humanistycznych. 09.04.2018 r.

2018 Decyzja Decyzja nr 5 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.  w sprawie powołania Komisji planistycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych. 09.04.2018 r.

2018 Decyzja Decyzja nr 4 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 2 stycznia 2018 r.  w sprawie Komisji Dziekana do spraw kwalifikacji studentów do Programu Erasmus+ w rekrutacji na rok 2018/2019. 02.01.2018 r.

2018 Decyzja

Decyzja nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 19.03.2018 r. w sprawie prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich i doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych.

 

 

2018 Decyzja

Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 21.12.2016 r. w sprawie kwalifikacji studentów i doktorantów na wyjazd na relizację cześci przedmiotów w ramach programu Erasmus.

Załącznik do decyzji Dziekana

12.02.2018

2018 Decyzja

Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 21.12.2016 r. w sprawie kwalifikacji studentów i doktorantów na wyjazdy w celu odbycia praktyk w instytucji zagranicznej w roku akademickim 2018/2019 w ramach Programu Erasmus+.
 

Załącznik do decyzji Dziekana

12.02.2018

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie procedury odwoływania zajęć na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW z powodu uczestnictwa w konferencjach naukowych 04.12.2017

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie procedury odwoływania zajęć na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW 28.11.2017

pobierz dokument

odwołanie zajęć - wniosek

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia opisu przedmiotu wpisanego do systemu USOS 02.01.2017

pobierz dokument

2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu weryfikacji opisu przedmiotu w systemie USOS 02.01.2017

pobierz dokument

2016 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2016 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu działania Dziekana i Prodziekanów Wydziału 01.09.2016

pobierz dokument

2016 Decyzja Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 21.12.2016 r. w sprawie sporządzenia matryc efektów kształcenia dla specjalizacji 21.12.2016

pobierz dokument

2014 Zarządzenie Zarzadzenie Nr 1/2014 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 1 września 2014 r. dotyczące przeprowadzania egzaminów (dla pracowników) 01.09.2014

pobierz dokument

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach