Konferencja Pogranicza wielokulturowe ? lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe

              Zaproszenie

   Uprzejmie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pod hasłem Pogranicza wielokulturowe ? lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe. Konferencja, organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2015 r, w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Dewajtis 5, w sercu Lasku Bielańskiego.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badaczy akademickich, jak również pozaakademickich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i agend rządowych zajmujących się teorią i praktyką wielokulturowości. Wielokulturowość ? jak obraz kalejdoskopowy ? ulega ciągłym zmianom w zależności od punktu widzenia i natężenia światła. Jest to ciągły dyskurs tożsamości, zmiany, różnicy, adaptacji, teorii i praxis.

 

Biorąc pod uwagę rozległość tego dyskursu i możliwości jego interpretacji organizatorzy postanowili uporządkować wątki narracyjne dzieląc je na cztery główne porządki, w których obrębie dalej można problematyzować zagadnienie pograniczy wielokulturowości, tj: lokalności, regionalności, poziomu Państwa Narodowego, i dyskursu ponadnarodowego.

Drugim porządkiem, który wyłoni się jako następstwo tej kategoryzacji, będzie porządek podziału na teorię i praktykę wielokulturowości oraz działań wielokulturowych w tak wybranym obszarze zagadnień. Postanowiliśmy zatem podzielić referaty na dwie kategorie: panele eksperckie i akademickie. Głos będą mogli w nich zabierać ? odpowiednio ? praktycy i teoretycy międzykulturowości. Celem nadrzędnym takiej strategii jest próba stworzenia efektu synergii działań tak, by praktycy zdołali nauczyć się czegoś od teoretyków i vice versa.

 

Obecność przedstawicieli mniejszości kulturowych obecnych na terenie Polski ? tak od dawna, jak i nowych ? oraz ich udział w panelu powinien pozwolić na uświadomienie, że problem wielokulturowości, zbyt często pomijany jeszcze w badaniach w naszym kraju, staje się tematem aktualnym. Przedstawienie dokonań artystycznych (szczególnie muzyki) tych wspólnot będzie dopełnieniem refleksji akademickiej.

Ufamy, że w wyniku podjętych działań powstanie książka, której celem będzie propagowanie wiedzy i doświadczeń praktyków oraz teoretyków badania wielokulturowości.

W skład komitetu naukowego Konferencji wchodzą:

Prof. Kazimierz Pawłowski, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawsta UKSW

Prof. Anna Zeidler-Janiszewska, prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych SWPS

dr hab. prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UKSW

dr hab. prof. UKSW Anna Czajka-Cunico, Vice dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawsta UKSW, kierownik Katedry Teorii Kultury i Wielokulturowości WNH UKSW

dr hab. prof. UKSW Magdalena Saganiak, kierownik Katedry Teorii Literatury WNH UKSW

dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, Zakład Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Czyżewski, Dyrektor Ośrodka i Fundacji ?Pogranicze?

Organizatorzy Koordynujący:

dr Piotr Dejneka, Katedra Teorii Kultury i Wielokulturowości WNH UKSW

dr Joanna Pietrzak-Thébault, sekretarz konferencji, Katedra Literatury Staropolskiej i Retoryki, WNH UKSW

dr Anna Wróblewska,  Zakład Zarzadzania Kulturą WNH UKSW

Mgr Agnieszka Praga, doktorantka WNHiS UKSW

Mgr Lukasz Kucharczyk, doktorant WNH UKSW

PROGRAM KONFERENCJI

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach