glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

zarządzanie kulturą

OPIEKUN SPECJALIZACJI: dr Magdalena Ślusarska

OPIS SPECJALIZACJI:

PROGRAM SPECJALIZACJI

  • studia I stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi 30 II IV zal. na ocenę 4
Marketing w kulturze 30 II IV zal. na ocenę 4
Dyplomacja kulturalna i protokół dyplomatyczny 30 III V zal. na ocenę 2
Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym 30 III V zal. na ocenę 2
Zarządzanie mediami, prawo prasowe 30 III VI zal. na ocenę 2

Managerial dilemmas. Between self-ruled discipline and institutional compliances. Theoretical approaches.

(Dylematy zarządzania. Pomiędzy personalną organizacją zarzadzania a wymogami instytucjonalnymi. Podejście teoretyczne)

30 III VI zal. na ocenę 2
Finansowanie w kulturze 30 III VI zal. na ocenę 2
Obowiązkowe praktyki w wymiarze 4 tygodni praktyki można zaliczać na II i III roku 3

 

  • studia II stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Prawo w praktyce menedżera kultury - wykład 30 I I egzamin 4
Przemysły kultury w Polsce 30 I I zal. na ocenę 4
Główne założenia coachingu i trenerstwa w praktyce menedżera kultury 30 I I zal. na ocenę 4
Organizacja imprez i zarządzanie wizerunkiem firmy 30 II III zal. na ocenę 3
Autoprezentacja. Podstawy negocjacji. Komunikacja masowego przekazu 30 II IV zal. na ocenę 3
Dyplomacja publiczna i media 30 II IV zal. na ocenę 4

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach