glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

media w kulturze

OPIEKUN SPECJALIZACJI: prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk
                                                               brygida.pawlowska@gmail.com

OPIS SPECJALIZACJI: zapoznaje ze specyfiką kultury multimedialnej, a także metodami pracy nad kształtowaniem przekazów polisemiotycznych i multimedialnych, przygotowuje do ich redagowania i obróbki

PROGRAM SPECJALIZACJI

  • studia I stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Ikony wyobraźni zbiorowej (obszary literatury i filmu) 30 II III zal. na ocenę 3
Przemiany w komunikacji medialnej (media, multimedia, hipermedia) 30 II IV zal. na ocenę 3
Antropologia i socjologia muzyki współczesnej 30 II IV zal. na ocenę 2
Toposy w sztukach wizualnych 30 III V egzamin 3
Podstawy projektowania graficznego (projekty analogowe) 30 III V zal. na ocenę 2
Komparatystyka mediów artystycznych 30 III VI zal. na ocenę 3
Podstawy warsztatu dziennikarskiego (z elementami kultury języka) 30 III VI zal. na ocenę 2
Obowiązkowe praktyki w wymiarze 4 tygodni

praktyki można zaliczać na II i III roku
(zaliczenie bez oceny)

3

 

  • studia II stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Filozofia mediów 30 I I zal. na ocenę 3
Warsztat rzecznika prasowego 30 I I zal. na ocenę 3
Projektowanie przy użyciu narzędzi cyfrowych 30 I II zal. na ocenę 3
Warsztat medialny krytyki filmowej 30 I II zal. na ocenę 3
Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych 30 II III zal. na ocenę 5
Warsztat dziennikarski (z elementami kultury języka i stylistyki) 30 II III zal. na ocenę 5

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach