glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

muzeologiczna

OPIEKUN SPECJALIZACJI: dr hab. M. Wrześniak

OPIS SPECJALIZACJI: przygotowuje do pracy w muzeach o profilu humanistycznym (literackich, biograficznych, historycznych, religijnych i sakralnych, antropologicznych, związanych z kulturą regionalną i muzeach międzykulturowych)

PROGRAM SPECJALIZACJI

  • studia I stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin (semestr) rok warunki zaliczenia ECTS Uwagi

Wprowadzenie do muzeologii i muzealnictwa

dr Mirosław Borusiewicz

30 (4) II Zal. na ocenę 4 Wykład dla studentów specjalizacji muzeologicznej kulturoznawstwa i filologii polskiej

Organizacja wystaw stałych i czasowych- ćwiczenia i praktyka

dr Beata Skrzydlewska

30 (4) II zal. na ocenę 4  

Historia muzeów jako instytucji edukacyjnych - wykład (cz. 1)

Dr Magdalena Białonowska

30 (5) III zal. na ocenę 2  

Praca z gościemm muzeum

Dr Mirosław Borusiewicz

30 (4) II Zal. na ocenę 2  

Inwentaryzacja i digitalizacja w muzeach

mgr Agnieszka Jaskanis

30 (5) III Zal. na ocenę 2  

Historia muzeów jako instytucji edukacyjnych - wykład (cz. 2)

Dr Magdalena Białonowska

30 (6) III Zal. na ocenę 2  

Programy edukacyjne w muzeach

Dr Beata Skrzydlewska

30 (4) II zal. na ocenę 2  
Praktyki studenckie

 

3 Praktyki można zaliczyć na II i III roku

Uwaga dla studentów III roku! Istnieje możliwość uczęszczania na specjalizację muzeologiczną w roku 2015/2016 i zrealizowania wszystkich zajęć w ciągu ostatniego roku studiów.

 

  • studia II stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin (semestr) rok warunki zaliczenia ECTS

Muzea i polityka opieki nad dziedzictwem

prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

30 (2) I zal. na ocenę 4

Muzea monograficzne - Muzea wyznaniowe i kościelne. Organizacja,  zbiory działania

Dr Beata Skrzydlewska

30 (2) I zal. na ocenę 4

Podstawy zawodu muzealnika

Dr Mirosław Borusiewicz

30 (3) II Zal. na ocenę 2

Nowe muzea ? fenomeny i problemy (wykład)

prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

30 (3) II zal. na ocenę 3

Muzea monograficzne - Muzea literackie ? funkcja i metodologia

Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak/ mgr Marta Makowska

30 (4) II zal. na ocenę 3

Muzeum jako instytucja badawcza

dr Mirosław Borusiewicz

30 (3) II zal. na ocenę 4

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach