glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

filmoznawcza

OPIEKUN SPECJALIZACJI: prof. UKSW, dr hab. Jacek Kopciński           jacekkopcinski@o2.pl

OPIS SPECJALIZACJI: przygotowuje do pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych związanych z filmem

PROGRAM SPECJALIZACJI:

  • studia I stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Historia filmu powszechnego 60 II III i IV zal. na ocenę 4+4
Teoria filmu 60 III V i VI zal. na ocenę 2+2
Historia filmu polskiego 30 III VI zal. na ocenę 2
Wprowadzenie do filmu dokumentalnego 30 III VI zal. na ocenę 2
Analiza dzieła filmowego 30 III VI zal. na ocenę 2
Obowiązkowe praktyki w wymiarze 4 tygodni praktyki można zaliczać na II i III roku 3

 

  • studia II stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Międzykulturowość i tożsamość kulturowa a film 60 I I i II zal. na ocenę 3+3
Historia filmu polskiego 30 I I zal. na ocenę 3
Aktor przed kamerą 30 I II zal. na ocenę 3
Film a kultura współczesna 60 II III i IV zal. na ocenę 5+5

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach