glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

teatrologiczna

OPIEKUN SPECJALIZACJI: prof. UKSW, dr hab. Jacek Kopciński    jacekkopcinski@o2.pl

OPIS SPECJALIZACJI: przygotowuje do pracy w teatrze i instytucjach kulturalno-oświatowych z nim związanych

PROGRAM SPECJALIZACJI

  • studia I stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Teatr w opisie 60 II III i IV zal. na ocenę 2,5+2,5
Historia teatru europejskiego (cz. 1) 30 II IV zal. na ocenę 3
Historia teatru europejskiego (cz. 2) 30 III V egzamin 3
Podstawy teatru animacji 30 III V zal. na ocenę 2
Przemiany form dramatycznych 60 III V i VI zal. na ocenę 2,5+2,5
Obowiązkowe praktyki w wymiarze 4 tygodni praktyki można zaliczać na II i III roku 3

 

  • studia II stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Teatr współczesny w Polsce i na świecie 30 I I zal. na ocenę 3
Klasyczne doktryny teatralne 30 I I zal. na ocenę 3
Formy edukacji kulturalnej (teatr) 30 I II zal. na ocenę 3
Nowoczesne teorie teatralne 30 I II zal. na ocenę 3
Nowy dramat w Polsce i na świecie 60 II III i IV zal. na ocenę 5+5

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach