glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

komunikacja językowa: media, reklama, PR

OPIEKUN SPECJALIZACJI: dr Laura Polkowska     laurapolkowska@op.pl

OPIS SPECJALIZACJI: przygotowuje do pracy w różnego typu instytucjach, których działalność związana jest z mediami, reklamą, kształtowaniem wizerunku firmy, marketingiem prasowym, a w szczególności w: radiu, telewizji, prasie, agencjach informacyjnych, wydawnictwach, portalach internetowych, biurach prasowych rozmaitych instytucji

PROGRAM SPECJALIZACJI

  • studia I stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Teksty biznesowe w praktyce 30 II III zal. na ocenę 3
Socjolingwistyka 30 II IV zal. na ocenę 3
Stereotypy językowe 30 II IV zal. na ocenę 2
Poprawność językowa w teorii i praktyce 30 III V egzamin 3
Technika wystąpień publicznych 30 III V zal. na ocenę 2
Język w mediach 30 III VI zal. na ocenę 3
Redakcja tekstów specjalistycznych 30 III VI zal. na ocenę 2
Obowiązkowe praktyki w wymiarze min. 120 godzin (3 tygodni) praktyki można realizować na II i III roku 3

 

  • studia II stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Warsztat publicysty 30 I I zal. na ocenę 3
Retoryka w badaniach literackich i kulturowych 30 I II zal. na ocenę 3
PR, promocja, kształtowanie wizerunku 30 I II zal. na ocenę 3
Wystąpienia medialne 30 I II zal. na ocenę 3
Język reklamy 30 II III zal. na ocenę 5
Dyskurs medialny 30 II III zal. na ocenę 5

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach