glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

nauczycielska

FILOLOGIA POLSKA

OPIEKUN SPECJALIZACJI: dr Małgorzata Furgała

OPIS SPECJALIZACJI: przygotowuje do pracy w szkołach podstawowych (studia I stopnia), gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (studia II stopnia)

PROGRAM SPECJALIZACJI

  • studia I stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Psychologia ogólna - wykład* 30 II III egzamin 3
Psychologia rozwojowa - wykład* 30 II III zal. na ocenę 2
Podstawy dydaktyki ogólnej 30 II III zal. na ocenę 1
Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania literatury  polskiej (szkoła podstawowa) 30 II III zal. na ocenę 1
Emisja głosu* 30 III IV zal. na ocenę 1
Dydaktyka przedmiotowa: Metodyka nauczania języka polskiego (szkoła podstawowa) 30 III V zal. na ocenę 2
Pedagogika ogólna i pedagogika etapów edukacyjnych* 60 III V egzamin 4
Warsztaty pedagogiczne: dysleksja rozwojowa 30 III V zal. na ocenę 2
Przekład intersemiotyczny w nauczaniu literatury 30 III VI zal. na ocenę 2
Obowiązkowe praktyki w wymiarze 150 godz.   3

* Sprawami zajęć zajmuje się STUDIUM PEDAGOGIZACJI i tylko pracownicy studium są kompetentni w udzieleniu informacji dotyczących ewentualnych wcześniejszych zaliczeń lub zwolnień z ćwiczeń.
Adres studium: ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15, pokój 1503, 01-938 Warszawa; tel. (022) 569 9714; mail: sp@uksw.edu.pl

  • studia II stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Pedagogika ogólna* 30 I I egzamin 2
Dydaktyka przedmiotowa (Metodyka nauczania literatury polskiej: gimnazjum) 30 I I egzamin 2
Dydaktyka przedmiotowa (Metodyka nauczania języka polskiego: gimnazjum) 30 I I egzamin 2
Psychologia rozwojowa* 30 I II egzamin 2
Dydaktyka przedmiotowa (Metodyka nauczania literatury polskiej: liceum) 30 I II egzamin 2
Dydaktyka przedmiotowa (Metodyka nauczania języka polskiego: liceum) 30 I II egzamin 2
Diagnoza i terapia pedagogiczna 30 II III zal. na ocenę 3
Indywidualizacja procesu nauczania 30 II III zal. na ocenę 4
Obowiązkowe praktyki w wymiarze 50 godz.   3

* Sprawami zajęć zajmuje się STUDIUM PEDAGOGIZACJI i tylko pracownicy studium są kompetentni w udzieleniu informacji dotyczących ewentualnych wcześniejszych zaliczeń lub zwolnień z ćwiczeń.
Adres studium: ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15, pokój 1503, 01-938 Warszawa; tel. (022) 569 9714; mail: sp@uksw.edu.pl

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach