glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

edytorska

OPIEKUN SPECJALIZACJI: prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski       t.chachulski@uksw.edu.pl

OPIS SPECJALIZACJI: przygotowuje do pracy w redakcjach czasopism i wydawnictwach, uczy elementarnych zasad opracowania edycji krytycznych i popularnonaukowych dzieł literackichuczy elementarnych zasad opracowania edycji krytycznych i popularnonaukowych dzieł literackich

PROGRAM SPECJALIZACJI

  • studia I stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej (cz. 1) 30 II III zal. na ocenę 2
Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury staropolskiej i oświeceniowej 30 II IV zal. na ocenę 2
Problemy poprawności językowej 30 II IV zal. na ocenę 2
Problemy edytorskie literatury XIX wieku 30 II IV zal. na ocenę 2
Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej (cz. 2) 30 III V zal. na ocenę 3
Redagowanie publikacji 30 III VI zal. na ocenę 4
Problemy edytorskie literatury XX wieku 30 III VI zal. na ocenę 3
Obowiązkowe praktyki w wymiarze 4 tygodni praktyki można zaliczać na II i III roku 3

 

  • studia II stopnia
Nazwa przedmiotu liczba godzin rok semestr warunki zaliczenia ECTS
Zasady redagowania tekstu 30 I I zal. na ocenę 3
Opracowanie edytorskie tekstu ? literatura XVII/XVIII w. 30 I II zal. na ocenę 3
Opracowanie edytorskie tekstu ? literatura  XIX wieku 30 I II zal. na ocenę 3
Opracowanie edytorskie tekstu ? literatura  XX wieku 30 I II zal. na ocenę 3
Współczesne narzędzia wydawnicze 30 II III zal. na ocenę 5
Skład tekstu w edytorze poligraficznym 30 II III zal. na ocenę 5

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach