Aktualności

Terminy seminarium doktoranckiego z prof. Dorotą Kielak w semestrze letnim 2018/2019:
 

22 II 2019, godz. 15:00-17:30, sala 210

27 III 2019, godz. 15:00-17:30, sala 210

24 IV 2019, godz. 15:00-17:30, sala 210

29 V 2019, godz. 15:00-17:30, sala 210

12 VI 2019, godz. 15:00-17:30, sala 210

 

* * *

4.09.2018 r.

Dyżur Kierownik Studiów Doktoranckich prof. UKSW dr hab. Anny Szczepan-Wojnarskiej odbędzie się w piątek, 7 września 2018, w godzinach 9:00-10:00, sala 228.

 

* * *

31.08.2018 r.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2018r

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2018r

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2018r. do 30 września 2019r

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku


     *UWAGA STUDENCI*


     Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system
     USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz
     z dokumentami należy dostarczyć do DPMS ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003

więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

 

* * *

7.05.2018 r.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK

NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Studenci  II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 8 maja do 29 maja 2018r.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 16 lipca do 3 sierpnia 2018r.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2017

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

 

* * *

 

22.11.2017 r.

Stypendia - listy rankingowe 2017/2018

 

Listy rankingowe do stypendium doktoranckiego --> do pobrania

Listy rankingowe do stypendium projakościowego --> do pobrania

Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.

Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów będą rozsyłane pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

 

* * *

29.09.2017 r.

Stypendia doktoranckie i projakościowe

Wnioski o stypendia doktoranckie i projakościowe można składać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich w terminie od 1 do 31 października 2017 r. Wnioski do pobrania znajdują się pod następującymi linkami:

Zarz 66/2017 (https://monitor.uksw.edu.pl/docs/3684) - stypendium doktoranckie

Zarz 67/2017 (https://monitor.uksw.edu.pl/docs/3685) - stypendium projakościowe

Doktoranci II-IV roku w przypadku składania wniosków o oba stypendia zobowiązani są do każdego oddzielnie załączać wszystkie dokumenty. Komisja nie będzie rozpatrywała wniosków bez załączników.

 

* * *

22.09.2017 r.

Lista rankingowa kandydatów na studia doktoranckie 2017/2018

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kandydatów na I rok studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa w roku akademickim 2017/18 --> do pobrania.

 

* * *

14.07.2017

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich

Najbliższy dyżur prof. Anny Szczepan-Wojnarskiej, Kierownik Studiów Doktoranckich, odbędzie się 4 września 2017 r. (godz. 11:00-13:00, sala 323).

 

* * *

 

17.11.2016 r.

Stypendia - listy rankingowe 2016/2017

 

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE I ROK

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE II ROK

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE III ROK

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE I ROK

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE II ROK

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE III ROK

 

Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.

Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów będą rozsyłane pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

 

 

 

28.10.2016 r.

Szanowni Państwo,
W związku z tym, że w poniedziałek, 31 października 2016 r., Uniwersytet będzie zamknięty, Pani prof. Anna Szczepan-Wojnarska - Kierownik Studiów Doktoranckich - zadecydowała o przesunięciu ostatecznego terminu składania wniosków stypendialnych (stypendium doktoranckie i projakościowe) na środę, 2 listopada 2016 r. (wnioski możecie Państwo składać w godzinach 7:30-15:30).

 

* * *

 

18.10.2016 r.

Wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 22 października 2016 r. w sali 328 Łącznik, godz. 15:15, Kampus Dewajtis na Wydziale Nauk Humanistycznych odbędą się wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o WRD i z krótkim przewodnikiem po zasadach przeprowadzania wyborów do WRD na stronie:http://doktoranci.uksw.edu.pl/node/304.

Wybory są otwarte dla wszystkich doktorantów wydziału. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w trakcie posiedzenia wyborczego i nie jest prowadzona wcześniejsza rejestracja!

Zapraszamy do udziału!

Z poważaniem,

Zarząd Samorządu Doktorantów UKSW

 

* * *

 

29.06.2016 r.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017. Szczegóły pod adresem:
 

 

* * *

18.11.2015

Stypendia - listy rankingowe 2015/2016

 

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE (I ROK)

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE (I ROK)

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE (II ROK)

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE (II ROK)

 

Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.

Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów będą rozsyłane pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

 

* * *

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 24 października 2015 r. o godz. 14:15 w sali 229,
Łącznik, Kampus Dewajtis, na Wydziale Nauk Humanistycznych odbędą się
wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów. Jest to pierwszy raz, kiedy
pojawią się wydziałowe struktury Samorządu Doktorantów, wprowadzone
nowym Regulaminem SaD. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi
informacjami o WRD i z krótkim przewodnikiem po zasadach przeprowadzania
wyborów do WRD na stronie:http://doktoranci.uksw.edu.pl/node/304.

Wybory są otwarte dla wszystkich doktorantów wydziału. Zgłoszenia
kandydatów przyjmowane są w trakcie posiedzenia wyborczego i nie jest
prowadzona wcześniejsza rejestracja!

Zapraszamy do udziału!

Z poważaniem,
Zarząd Samorządu Doktorantów UKSW

 

* * *

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ NA ROK 2015/2016

 

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016:

1) Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od października br. jeżeli wniosek o w/w stypendia zostanie złożony w terminie od 5 września do 5 października 2015 roku

2) Ustalenie prawa do otrzymania w/w świadczeń nastąpi:

- za miesiąc w którym złożono wniosek do 5 dnia każdego miesiąca

- od następnego miesiąca, gdy wniosek wpłynie po 5 dniu każdego miesiąca.

3) Termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów przypada od 5 września do 10 października 2015 roku

Wnioski należy składać w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój 003.

 

* * *

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
doktoranci II - IV roku: od 12 maja do 29 maja 2015 r.
osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 14 lipca do 31 lipca 2015

WSZYSCY OBOWIĄZKOWO SKŁADAJĄ KOMPLET DOKUMENTÓW O DOCHODACH ZA ROK 2014 (wykaz dokumentów i wniosek do pobrania znajduje się na stronie dpm.uksw.edu.pl)
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ul. Wójcickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach