NA TROPIE JANA KLINGERA W XVI-WIECZNYM OŁOMUŃCU

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW w dn. 27 kwietnia 2015 r. (pn.) o godz. 16.00 w sali 043 (ul. Dewajtis 5, stary gmach). Z referatem zatytułowanym Na tropie Jana Klingera w szesnastowiecznym Ołomuńcu wystąpi dr Jan Kwapisz z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej krótka informacja zapowiadająca wystąpienie.

 

Na tropie Jana Klingera w szesnastowiecznym Ołomuńcu

W kręgu związanym z jezuickim kolegium w Ołomuńcu u schyłku XVI wieku kwitło niezwykle bogate życie intelektualne. Wyrosły z tego środowiska m.in. takie postaci jak Mikołaj Lubomirski, wydawca jednego z najwcześniejszych zbiorów poezji kunsztownej na ziemiach polskich, oraz Samuel Kochanowski, autor jednych z najwcześniejszych polskich miedziorytów. Patronem i mistrzem tego ołomunieckiego kręgu był jezuicki profesor Johann Klinger. Z moich ustaleń wynika, że z tą zupełnie zapomnianą postacią należy łączyć większość twórczości literackiej powstałej w Ołomuńcu w ostatnich latach XVI wieku.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach