Wykaz bloków przedmiotowych

 

Wykaz bloków przedmiotowych Podyplomowego Studium Logopedycznego UKSW

 

Blok przedmiotów lingwistycznych

(fonetyka artykulacyjna, akustyczna i audytywna oraz pozostałe działy lingwistyki, dialektologia)

 

68 godzin

Blok przedmiotów medycznych  (podstawy neurologii, audiologii, foniatrii i psychiatrii dziecięcej)

 

47 godziny

Blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych i pokrewnych  

  

86 godziny

Blok przedmiotów zawodowych - logopedycznych (diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń mowy)

249 godzin

Ortofonia i doskonalenie techniki  mowy

 

61 godziny

Praktyki (I rok – obserwacja pracy logopedy;  II rok – współprowadzenie terapii logopedycznej)

 

100 godzin

Ogółem

 

611 godzin

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach