Nasi wykładowcy

Wykładowcy Podyplomowego Studium Logopedycznego UKSW

Ks. Prof. dr hab. Jan Bielecki

Prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski

Dr Olga Broniś

Dr Artur Wiśniewski

Dr Joanna Zaucha

Dr Karolina Zioło-Pużuk

Mgr Barbara Bąkowska

Mgr Ewa Ferenc-Lech

Mgr Urszula Folczak

Mgr Laura Iskra

Mgr Alicja Melon

Mgr Małgorzata Mikołajczyk

Mgr Ewa Oleszczak

Mgr Marta Sierocka-Rogala

Mgr Jolanta Tyszkiewicz

Mgr Bożenna Wilczyńska

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach