Rekrutacja

   Rekrutacja na Podyplomowe Studia Logopedyczne.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2018/19 rozpocznie się

8 maja 2018 r.

Czesne za semestr studiów wynosi  2 150,00 zł.

Studia trwają dwa lata (cztery semestry).

Podstawą przyjęcia na podyplomowe studia logopedyczne jest przedstawianie wymaganych dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniana jest wymowa kandydata oraz budowa jego narządów mowy. Kandydat musi mieć prawidłowy słuch potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym po badaniu audiologicznym.

Tematem rozmowy kwalifikacyjnej jest motywacja do podjęcia studiów logopedycznych oraz ogólna wiedza z zakresu logopedii.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: Kierownik Podyplomowego Studium Logopedycznego UKSW oraz dwóch logopedów – wykładowców studium.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej i potwierdzenie przyjęcia na studia przekazywane są w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Przyjmowane są wtedy także dokumenty od kandydatów.

Spis koniecznych dokumentów:

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania)

  2.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych kserokopia

  3. Aktualny audiogram lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające prawidłowy słuch

  4. Jedno zdjęcie legitymacyjne (w przypadku, gdy nie zostało wgrane do sytemu IRK)

Sposób rejestracji na rozmowę kwalifikacyjną – konieczne jest zalogowanie się w systemie rekrutacji UKSW, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w systemie. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) rozpoczyna się 8 maja 2018 r. https://podyplomowe.uksw.edu.pl

Termin rekrutacji (rozmowa rekrutacyjna) na rok akademicki 2018/19 - 13 września 2018 r.

Osoby zarejestrowane zapraszamy od godziny 16.00 w sali 215 (Kampus przy ul. Dewajtis, nowy budynek, poziom -1 ).

W sytuacji, gdy pozostaną wolne miejsca przewidujemy nabór uzupełniający, który odbędzie się we wrześniu 2018 r. Dokładana data zostanie podana pod koniec czerwca 2018 r.

W naszym studium mamy 40 miejsc. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w zawodzie logopedy, ale pierwszeństwo przyjęcia na studia mają absolwenci studiów pedagogicznych, psychologicznych, filologicznych, kierunków ze specjalnością nauczycielską, aktorskich i medycznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w dni robocze w godz. od 8.00-15.30.

Kontakt:

Elżbieta Kołodziej - obsługa administracyjna

e-mail: e.kolodziej@uksw.edu.pl

tel. 22 561 89 51

Alicja Melon

e-mail: melon.a@wp.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z opisem naszych studiów: https://www.wnh.uksw.edu.pl/node/87

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach