Stopnie doktorskie

Stopnie doktorskie
Tytuł pracy Imię i nazwisko Plik Data wszczęcia Nadanie Promotor Recenzenci Plik rec.
Pogłosy "szkoły ukraińskiej" w literaturze polskiej dwudziestolecia miedzywojennego Halyna Dubyk
application/pdf icon
06/21/2010 04/16/2012 Prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski; Prof. dr hab. Andrzej Zawada (UWr)
application/pdf icon
application/pdf icon
Rozkwit i zmierzch sylwy w prozie polskiej XX i XXI wieku - na wybranych przykładach Krzysztofa Krowiranda
application/pdf icon
06/21/2010 01/23/2012 Prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner Prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski (WP UW); Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (WLS UW)
application/pdf icon
application/pdf icon
Sztuka kaznodziejska od romantyzmu po okres międzywojenny (z rekomendacji historyka literatury) Antoni Bednarek
application/pdf icon
10/18/2010 09/14/2011 Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak Prof. dr hab. Bogusław Dopart; dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
application/pdf icon
application/pdf icon
Norwid - Dostojewski. Między diachronią a synchronią odniesień Ewangelina Skalińska
application/pdf icon
05/17/2010 04/16/2012 Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska Dr hab. Sławomir Rzepczyński ( prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku) Prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner
application/pdf icon
application/pdf icon
Poematy narracyjne Cypriana Norwida: konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl Magdalena Woźniewska-Działak
application/pdf icon
10/18/2010 07/02/2012 Prof. dr hab. Boguslaw Dopart Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba; Dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (prof. UMK)
application/pdf icon
application/pdf icon
Norwid-poeta liryczny jako autor dramatów Joanna Trzcionka
application/pdf icon
12/01/2008 09/13/2010 prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, prof. UMK dr hab. Wojciech Kaczmarek, prof. KUL
application/pdf icon
application/pdf icon
Szkolne modele recepcji Cypriana Norwida w latach 1922-2010 Wioletta Żórawska
application/pdf icon
06/06/2011 04/15/2013 Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, (UKSW); Prof. dr hab. Józef Fert, (KUL)
application/pdf icon
application/pdf icon
"Kosmos" jako gabinet luster. O utajonych strategiach intertekstualnych w powieści Witolda Gombrowicza Dominik Sulej
application/pdf icon
06/02/2008 07/03/2013 Prof. dr hab. Teresa Kostkiewicz Prof. dr hab. Michał Głowiński Dr hab. Wojciech Kudyba. prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta Józef Ruszar
application/pdf icon
06/11/2012 03/17/2014 prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, UKSW prof. dr hab. Marian Kisiel, UŚ
application/pdf icon
application/pdf icon
Retoryka krytyki Kościoła katolickiego w czsopismach "Fakty i Mity" oraz "Nie" w świetle współczesnych literaturoznawczych koncepcji manipulacji Piotr Marek Próba
application/pdf icon
09/23/2013 01/11/2016 Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (UKSW) Prof. dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)
application/pdf icon
application/pdf icon
Poezja i biografia Beaty Sadowskiej (1940 - 1986) Aleksandra Niemirycz
application/pdf icon
06/10/2013 11/14/2016 prof. dr hab. Krzysztof Dybciak dr hab. Dorota Heck (prof. UWr) prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba
application/pdf icon
application/pdf icon
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach