O nas

 


Pracownicy  Biblioteki

 

 

 

Kierownik Biblioteki Wydziału Nauk Humanistycznych: mgr Beata Szadkowska
Dyżur: piątek 11.00 - 12.00, pok. 303
e-mail: b.szadkowska@uksw.edu.pl

Pracownicy:

mgr Alicja Boruc (urlop wychowawczy)

mgr Renata Żukowska
e-mail: r.zukowska@uksw.edu.pl


Księgozbiór

Biblioteka Wydziałowa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW działa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW i jest częścią Systemu Bibliotecznego UKSW. Biblioteka WNH działa w Nowym Gmachu przy ul. Dewajtis 5 - posiada Czytelnię (sala 303) oraz dwa magazyny (p. 221 i 135). Gromadzimy pozycje z zakresu literatury pięknej (polskiej i obcej), literaturoznawstwa i językoznawstwa (od 1999 roku) oraz kulturoznawstwa i filologii klasycznej (od 2008 r.), a także w ograniczonym stopniu: filozofii, psychologii, socjologii, historii i historii sztuki.

Do korzystania z Czytelni zaproszony jest każdy, kto przedstawi dowód tożsamości; wypożyczenia przeznaczone są dla studentów i pracowników UKSW.

Udostępniany księgozbiór liczy w tej chwili około 22 000 woluminów i każdego roku powiększany jest o około 1000 woluminów. Blisko 9 000 woluminów książek znajduje się w wolnym dostępie w Czytelni, pozostała część zbiorów przechowywana jest w magazynach.

Studenci i pracownicy mogą też dodatkowo korzystać z zakupionego dla Filologii Polskiej UKSW i sprowadzonego z Lublina księgozbioru prof. Czesława Zgorzelskiego, liczącego 5000 woluminów, zawierającego między innymi cenne pierwodruki poetów romantycznych, udostępnianego na specjalnych warunkach w Bibliotece Głównej.

Nadto w zbiorach Bibliotece Głównej znajdują się gromadzone przez nią dawniej i kupowane obecnie pozycje literaturoznawcze i kulturoznawcze, także dotyczące kultury starożytnej, zwłaszcza chrześcijańskiej. Biblioteka Główna UKSW od wielu lat systematycznie pozyskuje pozycje z zakresu teologii, biblistyki, filozofii, socjologii, psychologii, historii, historii sztuki oraz innych dyscyplin, przydatne także studentom WNH UKSW.

W Czytelni Biblioteki WNh znajduje sie również Filmoteka - zbiór ponad 160 filmów, z których mogą korzystać Wykładowcy i Studenci.

Dezyderaty i sugestie w sprawie zakupu nowości wydawniczych są mile widziane - można je składać drogą elektroniczną (bibliotekawnh@uksw.edu.pl) lub bezpośrednio w Czytelni u bibliotekarza.

Biblioteka WNH prowadzi katalog komputerowy, z którego można skorzystać poprzez zakładkę: Biblioteki Wydziałowe, znajdującą się na stronie Biblioteki Głównej UKSW.

Także ze strony Biblioteki Głównej można uzyskać dostęp w trybie on-line do szeregu elektronicznych baz danych, czasopism i innych publikacji.

Gromadzone przez Bibliotekę Główną czasopisma są udostępniane w Czytelni Czasopism, sąsiadującej z Czytelnią WNH UKSW (sala 304). 

 


Historia biblioteki WNH UKSW


Księgozbiór jest gromadzony od 1999 roku. Jego zaczątkiem stał się dar profesora Mirosława Korolki: kilkaset woluminów z zakresu literatury staropolskiej. Udostępnianiem zajęli się prof. Mirosław Korolko i prof. Antoni Czyż. W roku 2000 w organizację biblioteki włączyła się dr Magdalena Saganiak, a następnie dr Teresa Winek. W 2004 roku nastąpiło formalne utworzenie Biblioteki WNH, powołanej do życia zarządzeniem Rektora UKSW z dnia 18 czerwca.

Biblioteka stale kupuje nowości wydawnicze. Kilkakrotnie wybierano książki z zasobów dubletów Biblioteki Narodowej, ale przeważająca część naszych zbiorów pochodzi donacji prywatnych. Największymi naszymi darczyńcami, których nazwiska wymieniamy z wielką wdzięcznością, są: prof. Mirosław Korolko (literatura staropolska), dr Tadeusz Kuryś (poetyka, językoznawstwo, historia Powstania Warszawskiego), prof. Jadwiga Wajszczuk (językoznawstwo, teoria literatury), mgr Iwona Roszkowska-Nielsen (językoznawstwo, teoria literatury), dr Barbara Łopatkówna-Derlicka (literaturoznawstwo, literatura piękna), bibliotekarz i bibliofil mgr Marek Kostrzewa (historia Polski, historia sztuki, muzykologia), prof. Ryszard Matuszewski (literatura polska, literatura obca, krytyka literacka). Donatorzy prywatni albo kierowani ich wolą spadkobiercy  przekazali nam bezinteresownie książki, zakupywane przez całe życie ze skromnych dochodów inteligenta polskiego. Nadto stale wzbogacają nasze zasoby książek i czasopism dr Ryszard Pawlukiewicz (literatura piękna, literaturoznawstwo), prof. Elżbieta Janus, prof. Piotr Mitzner, dr Mateusz Werner i inne Osoby.


Wszystkim Darczyńcom

Biblioteka WNH UKSW

składa najserdeczniejsze podziękowanie.

Każda ofiarowany wolumin trafia do rąk Studentów UKSW,

a przyczyniając się do ich wykształcenia - służy kulturze polskiej.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach