Nowe pozycje


Lista nowości wydawniczych przyjętych do zbiorów w I półroczu 2018 roku


1.  Dukaj Jacek, Katedra, Wyd. Literackie, Kraków 2018.
2.  Dramaturgia włoska XVI wieku : Niccolò Machiavelli, Mandragora, Gian Giorgio Trissino, Sofonisba, Torquato Tasso, Amintas,  red. Dygul J., Wojtkowska-Maksymiuk M., Wydział Polonistyki UW ; Katedra Italianistyki UW, Warszawa 2017.
3.  Mańczak Witold,  Polski słownik etymologiczny, Polska Akademia Umiejetności, Kraków 2017.
4.   Smolik Jan, Utwory zebrane, Wydział Polonistyki UW ; Wyd. Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2018.
5.  Kochanowski Jan, Poematy okolicznościowe,  Wydział Polonistyki UW ; Wyd. Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2018.
6.  Czapscy J. i M., Herbertowie K. i Z., Korespondencja,  Zeszyty Literackie, Warszawa 2017.
7.  Hanusiewicz-Lavallee Mirosława, W stronę Albionu : studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej, Wyd. KUL, Lublin 2017.
8.  Troszyński Marek, Alchemia rękopisu "Samuel Zborowski" Juliusza Słowackiego, Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
9.  Bem Paweł, Dynamika wariantu : Miłosz tekstologicznie, Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
10.  Wiek XVIII - między tradycją a oświeceniową współczesnością : hermeneutyka wartości religijnych, red. Kuczera-Chachulska B., Tomasz Chachulski T., Snopek J., Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
11.  Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014,  [oprac.] Gromadzki S., Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską [Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza], Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
12.  Metafora tekst dyskurs, red. Grochowski G., Kordys J., Leociak J., Prussak M., Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
13.  "Ja to, co śpiewam, żyję i boleję" : Cypriana Norwida dialog z życiem i światem współczesnym : Chrzęsne 2017, red. Kapaon G., Korpysz T., Pewne Wydawnictwo,.[Kielce] 2017.
14.  The Routledge handbook of language and  humor, ed. by Attardo S., Routledge Taylor & Francis Group, New York - London 2017.
15.  Gawłowicki Szymon, Jezus Nazareński albo Jeruzalem niebieska przezeń wyzwolona : Pieśni 1, 2; Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2017.

 


Lista nowości wydawniczych przyjętych do zbiorów w 2017 roku


 1. Lem Tomasz, Awantury na tle powszechnego ciążenia, Wyd. Literackie, Kraków 2016.
 2. Gajewska Agnieszka, Zagłada i gwiazdy: przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2016.
 3. Rusinek Michał, Nic zwyczajnego: o Wisławie Szymborskiej, Wyd. Znak, Kraków 2016.
 4. Tropy literatury i kultury popularnej (II), red. Buryła S., L. Gąsowska, D. Ossowska, Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016.
 5. Koziołek Ryszard, Dobrze się myśli literaturą, Wyd. Czarne, Wołowiec 2016.
 6. Górniak Karolina,  Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo-amerykańskiego modernizmu…, Wyd. KUL, Lublin 2016.
 7. Łukaszewska Barbara, Siedem psalmów pokutnych z rękopisu numer 183 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie: edycja, Wyd. KUL, Lublin 2016.
 8. Sochoń Jan, Człowiek i twórczość: szkice z filozofii kultury, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu ; Katedra Metafizyki KUL, Lublin 2016.
 9. Lem Stanisław, Eden, Wyd. Literackie, Kraków 2016.
 10. Lem Stanisław, Katar Wyd. Literackie, Kraków 2016.
 11. Rocznik kultury polskiej 2016, red. Kukołowicz T.,  Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016.
 12. Kościelniak Cezary, Frunze w meczecie,Wyd. Święty Wojciech, Poznań 2016.
 13. Poprawianie masek : wokół pisarstwa Kazimierza Truchanowskiego,  red. Chlewiński Z., Samizdat Zofii Łoś, Płock 2017.
 14. Seminaria Lucieńskie 2006-2009: referaty wprowadzające do debat, których pomysłodawcą i gospodarzem był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, red. Radzikowski G., Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2016.
 15. Sienkiewicz dzisiaj: eseje o twórczości autora „Trylogii", wybór Augustyniak K., Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016.
 16. Müldner-Nieckowski Piotr, Biegański, Kramsztyk i inni: o nowej etyce lekarskiej w XIX-wiecznej Warszawie, Oficyna Wyd. Volumen, Warszawa 2016.
 17. Archiwa i bruliony pisarzy: odkrywanie, red. Prussak M., Bem P., Cybulski Ł., Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
 18. Mikołajewski Jarosław, Pieśni stworzeń : nieco przekładów z dawnej włoskiej poezji  [rysunki Leonarda da Vinci i Michała Anioła Buonarroti],  Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu,  Rzeszów 2016.
 19. Piskorski Krzysztof , Czterdzieści i cztery 1844, Wyd. Literackie, Kraków 2016.
 20.  Tarkowski Andriej,  Zwierciadło : Andriej Tarkowski w rozmowie z Jerzym Illgiem i Leonardem Neugerem, Wyd. Znak, Kraków 2016.
 21. Piwkowska Anna, Wyspa Nieborów: wybór poezji z lat 1990-2015, Wyd. Znak, Kraków  2016.
 22. Lanari Ughetta, Manuale di dizione e pronuncia, Giunti Editore, Firenze – Milano 2016.
 23. Tokarski Grzegorz, Dizionario indoeuropeo della lingua  Latina Editrice LAS, Roma 2016.
 24. Strony Joanny Pollakówny, red. A. Kozłowska, J. Zieliński, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 25. Komizm historyczny, red. T. Korpysz i A. Krasowska, Wyd. Naukowe UKSW,  Warszawa 2016.
 26. Ciężar i lekkość w kulturze: estetyka, poetyka, style myślenia, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Wyd. Naukowe UKSW,  Warszawa 2016.
 27. "Kultura" i emigracja rosyjska, wybór i oprac. Mitzner P., Instytut Literacki Kultura ; Instytut Książki, Paryż - Kraków - Warszawa 2016.
 28. Kuczera-Chachulska Bernadetta, Procent od kontemplacji : Marian Maciejewski i inne szkice o metodzie, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
 29. Rzecz w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, D. Dąbrowska, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
 30. Centro storico: materiały z objazdu naukowego Koła Starożytniczego UW (Rzym 2015), red. D. Lewandowska, H. Rajfura, Wyd.  Naukowe Sub Lupa; Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2016.
 31. Ziemia obiecana: panta rhei - pamięć, czas i przemijanie w starożytności, red. D. Lewandowska, Hanna Rajfura, Wyd.  Naukowe Sub Lupa; Koło Starożytnicze UW, Warszawa 2017.
 32. Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, red.  J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, M. Szpakowska, Wyd. Krytyki Politycznej,  Warszawa 2017.
 33. Tożsamość tekstu, tożsamość literatury, red. P. Bem, Ł. Cybulski, M. Prussak, Wyd. Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016.
 34. McLuhan Marshall , Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017.
 35. Dziamski Grzegorz, Kulturoznawstwo czyli Wprowadzenie do kultury ponowoczesnej, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2016.
 36. Odsłony nowoczesności: próby z kulturoznawstwa krytycznego. 2, red. A. Zeidler-Janiszewska, M. Skrzeczkowski, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2016.
 37. Więcej niż obraz: przestrzenie wizualne, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, Wyd.  Naukowe Katedra, Gdańsk 2016.
 38. Zwodnicze imaginarium : antropologia  neoliberalizmu,  red. W.J. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2016.
 39. Wojnar Katarzyna, Polska klasa kreatywna, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016.
 40. Kristeva Julia, Séméiotikè : studia z zakresu semanalizy, Fundacja Terytoria Książki; Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2017.
 41. Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk, w: Pisma zebrane: t. 4 [oprac. M. Bielecki], Wyd. Literackie, Kraków  2017.
 42. Suchanow Klementyna, Gombrowicz : ja, geniusz. T. 1, Wydawnictwo Czarne ; Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Wołowiec - Warszawa 2017.
 43. Suchanow Klementyna, Gombrowicz : ja, geniusz. T. 2, Wydawnictwo Czarne ; Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Wołowiec - Warszawa 2017.
 44. IBL w PRL [T.] 1, Studia i wspomnienia, red. Kiślak E., Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016.
 45. Mikołajewski Jarosław, Żebrak, Wyd. Literackie, Kraków 2016.
 46. Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu : eseje o twórczości Josepha Conrada, red. Panas P., Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017.
 47. W mojej epoce już wymieram : antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979-2017), red. Ruszar J.M., Piskorska-Dobrzeniecka I.,  JMR Trans-Atlantyk ; Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017.
 48. Polkowski Jan, Gdy Bóg się waha : poezje 1977-2017, Instytut Myśli Józefa Tischnera; JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.
 49. Interpretacja tekstu antycznego : (inspiracje),  red. Citlak A., Wyd. Libron, Kraków 2017.
 50. Chmielewska-Ignatowicz Tomira, Komunikacja między lekarzem a pacjentem onkologicznym w życiu i w serialu- studium narracji, Wyd. Biblioteka, Łódź 2017.
 51. Jaspers Karl, Idea uniwersytetu, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017, [21315]
 52. Bill Readings, Uniwersytet w ruinie, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017, [21316]
 53. Kasperski Edward, Metody i metodologia : (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze) : podręcznik akademicki, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2017.
 54. Biłos Piotr, Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego, Wyd. Znak, Kraków 2017.
 55. 444 wiersze poetów języka angielskiego XX wieku [tł. Stanisław Barańczak], wybór i oprac. M. Heydel, Wyd. Znak, Kraków 2017.
 56. Czytanie poetów polskiego oświecenia : Franciszek Karpiński, red. B. Mazurkowa, Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Katowice - Warszawa 2016.
 57. Bogusławski Wojciech, Izkahar, król Guaxary, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2016.
 58. Bogusławski Wojciech, Pustelnik na wyspie Formentera, Katedra Edytorstwa. UŁ,  Łódź 2017.
 59. Mrowcewicz Krzysztof, Rękopis znaleziony na ścianie, Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
 60. Dzierżykraj-Morawski Franciszek, Bajki, Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
 61. Saganiak Magdalena, Strukturalizm : pytania otwarte, Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016.
 62. Baldziński T., Dłużniewska-Urban D., Mockumentary : próba określenia istoty zjawiska, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 63. Budzanowska-Weglenda Dominika, Sztuka życia według Marka Aureliusza : rozmyślania nad "Rozmyślaniami" = Marcus Aurelius' art of life : meditations on "Meditations", Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
 64. Polska i Włochy w dialogu kultur = La Polonia e l'Italia nel dialogo tra le culture / red. i oprac. Masi L., Nicewicz-Staszowska E., Pietrzak-Thébault J., Woźniewska-Działak M., Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 65. Kostkiewiczowa T., Partyka M., Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką, Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN ; Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 66. Komorowska Joanna, Matkobójcy : studium trzech tragedii Eurypidesa, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017.
 67. Między pamięcią a projektem przyszłości : doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918, red. Kielak D., Makowska M., Niewiarowska J., Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
 68. Twitchin Mischa, The theatre of death - the uncanny in mimesis : Tadeusz Kantor, Aby Warburg and an iconology of the actor,  Palgrave Macmillan, London 2016.
 69. Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. Roćko A., Górska M., Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Warszawa 2017.
 70. Szymiczkowa Maryla, Rozdarta zasłona, Znak Litera Nova, Kraków 2016.
 71. Dehnel Jacek, Krivoklat czyli Ein österreichisches Kunstidyll,  Znak Litera Nova, Kraków 2016.
 72. Pillars in the history of biblical interpretation. Vol. 1 : Prevailing methods before 1980, ed. by Porter Stanley E., Adams Sean A., Pickwick Publications, Eugene [Oregon] 2016.
 73. Pillars in the history of biblical interpretation. Vol. 2 : Prevailing methods before 1980, ed. by Porter Stanley E., Adams Sean A., Pickwick Publications, Eugene [Oregon] 2016.
 74.  Czapski Józef, Tumult i widma, Wyd. Znak, Kraków 2017.
 75.  Krasicki Ignacy, O rymotwórstwie i rymotwórcach ; [na podstawie autografu i pierwodruku z uzupełnieniami F.K. Dmochowskiego], Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2017.
 76.  Byrscy I. i T., Miłosz C., Korespondencja, Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
 77. Eisner Martin, Boccaccio and the invention of Italian literature : Dante, Petrarch, Cavalcanti, and the authority of the vernacular, Cambridge University Press, Camridge 2016.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach