ZAPOMNIANE GATUNKI. NOWOŁACIŃSKIE EPITHALAMIUM REFLEKSYJNE I GENETHLIAKON WOBEC TRADYCJI ANTYCZNEJ

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW w dn. 16 lutego 2015 r. (pn.) o godz. 16.30 w sali 043 (ul. Dewajtis 5, stary gmach). Z referatem zatytułowanym Zapomniane gatunki. Nowołacińskie epithalamium refleksyjne i genethliakon wobec tradycji antycznej wystąpi prof. UKSW dr hab. Beata Gaj (Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW).

Poniżej krótka informacja zapowiadająca wystąpienie.

 

Zapomniane gatunki. Nowołacińskie epithalamium refleksyjne i genethliakon wobec tradycji antycznej 


Okolicznościowa poezja czasów renesansu i baroku kojarzona bywa najczęściej z ceremonialnymi utworami weselnymi i pogrzebowymi. Opracowania naukowe dotyczące epithalamium zwracają przede wszystkim uwagę na zgodność lub niezgodność z modelami antycznymi. Tymczasem w nowożytnym epithalamium łacińskim szczególne miejsce zajmuje recepcja Klaudiana, której głównym nurtem jest tzw. nurt śląski, kładący nacisk na analizę psychologiczną postaci. Z kolei temat genethliakonu poruszany jest na tyle rzadko, że nie przypisuje się mu nawet znaczącej tradycji antycznej (por. L. Ślękowa). W swoim wystąpieniu zamierzam podjąć temat rozwoju tychże gatunków w antyku oraz ich rcepcji w nowożytnej Europie, opierając się zwłaszcza na przykładach nowołacińskich z terenu dawnego Śląska.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach