Struktura

STRUKTURA INSTYTUTU (KIERUNEK FILOLOGIA KLASYCZNA)

Dyrektor Instytutu

prof. UKSW dr hab. Beata Gaj

Zastępcy:

dr Piotr Jakubowski

dr Leonardo Masi

 

Katedra Filozofii i Kultury Antycznej

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski (Kierownik Katedry)

prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda (Adiunkt)

dr Robert Pawlik (Adiunkt)

 

Katedra Literatury Greckiej i Bizantyjskiej

prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska (Kierownik Katedry)

dr hab. Katarzyna Jażdżewska (Adiunkt)

dr Filip Doroszewski (Adiunkt)

 

Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki

prof. UKSW dr hab. Beata Gaj (Kierownik Katedry)

dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk (Adiunkt)

dr hab. Anna Zajchowska (Adiunkt)

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach