aktualności

ZJAZD (14,15,16 grudnia)

Uwaga! Studenci kulturoznawstwa - studia drugiego stopnia

Zajęcia z Autoprezentacji i podstaw negocjacji zostały przeniesione na drugi semestr.

14 grudnia odwołują zajęcia:

 • mgr Jacek Olbrycht - Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • mgr Paulina Litwinow - Autoprezentacja . Podstawy negocjacji

15 grudnia odwołują zajęcia:

 • dr Marcin Jewdokimow - Antropologia współczesności, Podstawy socjologii (w zamian odbędzie się dodatkowy wykład ze Wstępu do kulturoznawstwa z dr Piotrem Jakubowskim) 

16 grudnia odwołują zajęcia:

 • dr Anna Krasowska - Dialetologia, seminarium magisterskie
 • dr Ewa Frączek - Instytucje i media kultury współczesnej, Dyplomacja kulturalna
 • dr Paweł Stangret - Wiedza o kulturze 

 • mec. Marta Ślusarska-Gajek - Prawo w praktyce menadżera kultury
 • mgr Daria Rybicka - lektorat z j. angielskiego

 

Szanowni Państwo,

dodatkowe szkolenia w zakresie BHP odbędą się w następujących terminach:

1. termin - 05.12.2018 r. (środa), godz. 16.45, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, Aula im. Jana Pawła II

2. termin - 09.12.2018 r. (niedziele), godz. 9.45, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, Aula im. Jana Pawła II

3. termin - 13.12.2018 r. (czwartek), godz. 16.45, ul. Wóycickiego 1/3 , Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

4. termin - 15.12.2018 r. (sobota), godz. 9.45, ul. Wóycickiego 1/3 , Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

ZJAZD (30 listopada, 1,2 grudnia)

30 listopada odwołują zajęcia:

 • prof. Beata Obsulewicz-Niewińska

2 grudnia odwołują zajęcia:

 • mgr Daria Rybicka: język angielski dla I i II roku

ZJAZD (16,17,18 listopada)

uwaga! studenci I roku filologii polskiej (studia pierwszego stopnia)

17 listopada zajęcia z Etyki z ks. dr Kazimierzem Gryżenią rozpoczną się o godz. 17.00

17 listopada o godz. 12.00 w dziekanacie WNH odbędzie się dyżur Pani dr Małgorzaty Furgały - pełnomocnika dziekana ds. praktyk i specjalizacji nauczycielskiej

16 listopada  odwołują zajęcia:

 • dr Wojciech Kaliszewski - Historia Literatury Polskiej - literatura dawna, Literatura współczesna wobec literatury dawnej
 • dr Monika Myszor-Ciecieląg - Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku
 • mgr Artur Fijałkowski - Metodyka nauczania języka i literatury polskiej w liceum
 • mgr Robert Chwałowski - Skład tekstu
 • dr Łukasz Cybulski - Historia Literatury Polskiej - ćwiczenia

 17 listopada odwołują zajęcia:

 • mgr Artur Fijałkowski - Metodyki nauczania literatury i języka polskiego, Podstawy dydaktyki
 • mgr Łukasz Kucharczyk- Poetyka dla I i II roku, Dydaktyka przedmiotowa- literatura sf-fiction w szkole
 • dr Katarzyna Buszkowska - Media i dyplomacja, Branding, Kompetencje miękkie w praktyce menedżera kultury, Seminarium licencjackie 
 • dr Aleksandra Burek - Filozoficzne koncepcje kultury, Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur
 • mgr Monika Jazownik - Wiedza o muzyce
 • dr Magdalena Butkiewicz- Język w mediach, Warsztat publicysty

18 listopada odwołują zajęcia:

 • dr Karolina Zioło-Pużuk - Język polski jako drugi i obcy w prscy z uczniem (zajęcia w dniu 2 grudnia odbędą się)

ZJAZD (26, 27, 28 października)

Zajęcia z Ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym z Panem mgr Jackiem Olbrychtem na tym zjeżdzie odbędą się w niedzielę 28 października o godz. 13.30 w sali 313

Zajęcia z Historii Literatury Polskiej - literatura dawna, ćwiczenia z dr Łukaszem Cybulskim 26 października odbędą się o godz. 16.45 -18.15 

Odwołane zajęcia:

26 października odwołują zajęcia:

 • dr Joanna Pietrzak-Thebault - Komunikacja kulturowa epok dawnych, Wielkie kultury świata
 • dr Wojciech Kaliszewski - Historia Literatury Polskiej - literatura dawna, Literatura współczesna wobec literatury dawnej
 • prof. Beata Obsulewicz-Niewińska - seminarium licencjackie, Młoda Polska-wykład
 • dr Monika Myszor-Ciecieląg -Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku

27 października odwołuja zajęcia:

 • ks. prof. Maciej Bała - Dialog międzyreligijny         w zastępstwie odbędą się zajęcia z Autoprezentacji z Pania Paulina Litwinow 
 • dr Piotr Jakubowski - Wstęp do kulturoznawstwa (w zamian odbędą się zajęcia z poetyki z dr Agnieszką Wnuk) , Kultura cyfrowa - w tym czasie odbędą się zajęcia z dr Aleksandrą Burek przeniesione z godz. 8.00, Metodologia badan kulturoznawczych - w tym czasie odbędą się zajęcia z Autoprezentacji z Panią Pauliną Litwinow
 • mgr Agnieszka Praga - Zarządzanie w kulturze, Finansowanie kultury

ZJAZD (12,13,14 października)

Odwołane zajęcia:

12 października odwołują zajęcia:

 • dr Joanna Pietrzak-Thebault - Komunikacja kulturowa epok dawnych, Wielkie kultury świata
 • dr Łukasz Cybulski - HLP- literatura dawna -ćwiczenia
 • mgr Paulina Litwinow-Autoprezentacja. Podstawy negocjacji

13 października odwołują zajęcia:

 • dr Monika Kresa: Historia języka  ( w zamian odbędą się podwójne zajęcia specjalizacyjne, a 27 października odbędą się dwa wykłady z Historii języka od godz. 8.00)

14 października odwołuja zajęcia:

 • dr Paweł Stangret: Wiedza o kulturze
 • dr Marcin Zawiśliński: Public Relations ( w tym czasie odbędą się zajęcia z dyplomacji kulturalnej z dr Ewą Frączek w sali 410)

ZJAZD (28,29,30 września)

Odwołane zajęcia:

28 września odwołują zajęcia:

 • prof. Andrzej Tyszczyk : seminarium magisterskie, Główne problemy estetyki
 • dr Monika Myszor-Ciecieląg: Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku 

 

28 września o godz.15.00 w sali 322 odbędzie się pierwsze w roku ak. 2018/2019 seminarium licencjackie-spotkanie organizacyjne (regularne zajęcia będą się odbywać wg planu zajęć w niedziele zjazdowe) z prof. Joanną Zajkowską dla studentów II roku filologii polskiej studiów pierwszego stopnia. 

Uwaga! Studenci I roku

28 września (piątek) nie odbędą się zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku.

W tym dniu o godz. 16.00 w sali 326 odbędzie się spotkanie z Dziekanem WNH, następnie z przedstawicielami samorządu UKSW, a od godz.18.00 szkolenie BHP – obecność obowiązkowa. 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach