aktualności

  28 września o godz.15.00 w sali 322 odbędzie się pierwsze w roku ak. 2018/2019 seminarium licencjackie-spotkanie organizacyjne (regularne zajęcia będą się odbywać wg planu zajęć w niedziele zjazdowe) z prof. Joanną Zajkowską dla studentów II roku filologii polskiej studiów pierwszego stopnia. 

Uwaga! Studenci I roku

28 września (piątek) nie odbędą się zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku.

W tym dniu o godz. 16.00 w sali 326 odbędzie się spotkanie z Dziekanem WNH, następnie z przedstawicielami samorządu UKSW, a od godz.18.00 szkolenie BHP – obecność obowiązkowa. 

 

29 września o godz. 14.00 w sali 422 odbędzie się dyżur Pani dr Marii Chodyko (ostatni dyżur dla studentów kulturoznawstwa niestacjonarnego studiów II stopnia)

ZJAZD (15,16,17 czerwca)

Odwołane zajęcia:

15 czerwca odwołują zajęcia:

 • prof. Beata Obsulewicz-Niewińska - seminarium licencjacke, Komunikacja kulturowa XIX wieku

16 czerwca odwołują zajęcia:

 • dr Paweł Kuciński:  Podstawy antropologii -wykład

ZJAZD (25,26,27 maja)

Odwołane zajęcia:

27 maja odwołują zajęcia:

 • prof. Joanna Zajkowska- Pozytywizm - ćwiczenia, seminarium licencjackie
 • dr Izabela Tomczyk - Propedeutyka wiedzy o filmie

ZJAZD (11,12,13 maja)

Odwołane zajęcia:

Seminarium licencjackie z Panią dr Anną Krasowską zostało przeniesione z piątku na niedzielę 13 maja od godz. 15.00, sala 327

12 maja odwołują zajęcia:

 • dr Grzegorz Marzec - Translatorium, Teoria kultury, Propedeutyka wiedzy o multimediach - w zamian odbędą się zajęcia z Propedeutyki wiedzy o teatrze z dr Pawłem Stangretem)
 • dr Emilia Wrocławska-Warchala - Psychologia komunikacji
 • mgr Joanna Adamczyk - Warsztat wydawcy
 • dr Anna Wróblewska - seminarium magisterskie, Kompetencje miekkie w praktyce menedżera kultury

13 maja odwołują zajęcia:

 • dr Izabela Duraj-Nowosielska - Praktyczna stylistyka, seminarium licencjackie, Wstep do nauki o języku

ZJAZD (27, 28, 29 kwietnia)

Odwołane zajęcia:

28 kwietnia odwołują zajęcia:

 • mgr Katarzyna Gołos - Ikony wyobraźni zbiorowej

29 kwietnia odwołują zajęcia:

 • dr Izabela Duraj-Nowosielska - Stylistyka praktyczna, seminarium licencjackie, Wstęp do nauki o języku
 • prof. Henryk Duda - Gramatyka historyczna języka polskiego, seminarium magisterskie, Komunikacja językowa a kultura

ZJAZD (13,14,15 kwietnia)

Odwołane zajęcia:

14 kwietnia odwołują zajęcia:

 • dr Grzegorz Marzec - Translatorium-ćwiczenia, Propedeutyka wiedzy o multimediach, Teoria kultury
 • dr Paweł Stangret - Propedeutyka wiedzy o teatrze
 • dr Monika Kresa - Historia języka, seminarium magisterskie 

ZJAZD (23, 24, 25 marca)

Odwołane zajęcia:

23 marca odwołują zajęcia:

 • mgr Artur Fijałkowski (tylko zajęcia piątkowe)- Podstawy dydaktyki 
 • mgr Łukasz Kucharczyk (tylko zajęcia piątkowe) - Poetyka dla II roku filologii polskiej

24 marca odwołują zajęcia:

 • dr Paweł Kuciński - Analiza dzieła literackiego, Podstawy antropologii
 • mgr Agnieszka Norwa -  Kultura języka
 • dr Dominik Sulej - Teoria literatury, Metodologia badań literackich

25 marca odwołują zajęcia:

 • prof. Grzegorz Pyszczek - Kanony kulturowe, wzory kulturowe, seminarium magisterskie

ZJAZD (9, 10, 11 marca)

Odwołane zajcia:

9 marca odwołują zajęcia:

 • prof. Piotr Majewski - Ochrona i zarzadzanie dziedzictwiem kulturowym
 • dr Wojciech Kaliszewski - HLP-literatura dawna -wykład, Literatura współczesna wobec literatury dawnej

11 marca odwołują zajęcia:

 • mec. Marta Ślusarska-Gajek - Prawo w praktyce menadżera kultury

ZJAZD (23, 24, 25 luty)

Odwołane zajęcia:

23 lutego odwołują zajecia:

 • dr Dominika Molak - Technologie informacyjne

24 lutego odwołują zajęcia:

 • dr Małgorzata Furgała - Dydaktyka przedmiotowa-indywidualizacja procesu nauczania
 • mgr Ida Radziejowska - Zasady redagowania tekst

25 lutego odwołują zajęcia:

 • dr Iwona Misiak - Warsztat redaktora
 • dr Mateusz Kowalski - Gramatyka opisowa dla I i II roku, Metodologia badan nad językiem 

ZJAZD (9,10,11 luty)

Odwołane zajęcia:

9 lutego odwołują zajęcia:

 • dr Joanna Pietrzak-Thebault - Komunikacja kulturowa epok dawnych

10 lutego odwołują zajęcia:

 • prof. Ewa Szczeglacka-Pawlowska - HLP-romantyzm, seminarium magisterskie                               

ZJAZD (26,27,28 stycznia)

Odwołane zajęcia:

26 stycznia odwołują zajęcia:

 • dr Wojciech Kaliszewski - HLP-literatura dawna, Literatura współczesna wobec literatury dawnej

28 stycznia odwołują zajęcia:

 • dr Ewa Frączek - Instytucje i media kultury współczesnej, Dyplomacja kulturalna
 • prof. Henryk Duda - seminarium magisterskie, gramatyka historyczna języka polskiego

ZJAZD (12,13,14 stycznia)

Odwołane zajęcia:

13 stycznia odwołują zajęcia:

 • mgr Artur Fijałkowski

14 stycznia odwołują zajęcia:

 • dr Anna Krasowska - Dialektologia, Seminarium licencjackie               
 • mgr Marta Ślusarska-Gajek - Prawo w praktyce menadżera kultury

ZJAZD (8,9,10 grudnia)

Odwołane zajęcia:

8 grudnia odwołują zajęcia:

 • prof. Beata Obsulewicz-Niewińska - seminarium licencjackie, HLP-Pozytywizm, HLP-Młoda Polska

ZJAZD (3,4,5 listopada))

Odwołane zajęcia:

3 listopada odwołują zajęcia:

 • mgr Artur Fijałkowski - Podstawy dydaktyki (tylko w piątek, zajęcia sobotnie odbędą się zgodnie z planem)

4 listopada odwołują zajęcia:

 • mgr Monika Jazownik - Propedeutyka wiedzy o muzyce

5 listopada odwołują zajęcia:

 • dr Iwona Misiak - Warsztat redaktora

ZJAZD (20,21,22 października)  

 

Plan zajęć piątkowych dla III roku filologii polskiej od drugiego zjazdu, czyli od dnia 20 października uległ zmianie. O godz. 18.30 w sali 215 w I semestrze będzie odbywał się wykład z Młodej Polski z Panią prof. Beatą Obsulewicz-Niewińską.

Odwołane zajęcia:

21 października odwołują zajęcia:

 • dr Monika Kresa - Historia języka-wykład, seminarium magisterskie
 • dr Aleksandra Burek - Filozoficzne koncepcje kultury (podczas listopadowych zajazdów zajęcia będą rozpoczynały się od godz. 9.00)

22 października odwołują zajęcia:

 • prof. Lidia Marszałek- Pedagogika etapów edukacyjnch - dla studentów studiów II stopnia 
 • mgr Maciej Dominiak- Zarządzanie w kulturze,  Finansowanie kultury  

ZJAZD (6, 7, 8 października )

Odwołane zajęcia:

6 października odwołują zajęcia:

 • mgr Katarzyna Bałdyga : Historia literatury polskiej – romantyzm
 • dr Wojciech Kaliszewski: Literatura współczesna wobec literatury dawnej, HLP – literatura dawna

7 października odwołuje zajęcia:

 • prof. Lidia Marszałek : Pedagogika ogólna, Pedagogika etapów edukacyjnych

8 października odwołuje zajęcia:

 • prof. Lidia Marszałek :  Pedagogika
 • dr Jolanta Stypułkowska: Psychologia rozwojowa

 

7 października w godz. 12.00-13.00 odbędzie się dyżur Pani dr Marii Chodyko

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO DLA STUDENTÓW I ROKU FILOLOGII POLSKIEJ I KULTUROZNAWSTWA (STUDIÓW I i II STOPNIA) ODBĘDZIE SIĘ 30 września 2017 r. (sobota) w sali 326

g. 9.00 – 11.00 Szkolenie BHP i ergonomia - dla studentów filologii polskiej I roku studiów II stopnia, którzy wybrali specjalizację nauczycielską i dla studentów II i III roku filologii polskiej studiów pierwszego stopnia oraz dla II roku studiów II stopnia (specjalizacja nauczycielska)
 

g. 11.15 - spotkanie z przedstawicielem Samorządu Studentów UKSW i szkolenie (dla wszystkich rozpoczynających studia)

g. 12.30 - uroczyste rozpoczęcie z udziałem Dziekana WNH
g. 13.45 - szkolenie BHP dla wszystkich rozpoczynających studia (obecność obowiązkowa!)

Pierwsze zajęcia na studiach niestacjonarnych odbędą się w dniach 6-8 października 2017 r.

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach