aktualności

W dniu 11 września w godz. 14.00-16.30 w sali 321 odbedzie się dyżur Pani prof. Joanny Zajkowskiej

ZJAZD (14,15,16 czerwca)

W dniu 15 czerwca od godz. 12.00 do 13.00 w dziekanacie WNH odbędzie się dyżur Pani dr Małgorzaty Furgały pełnomocnika dziekana ds. praktyk i specjalizacji nauczycielskiej 

14 czerwca odwołują zajęcia:

 • dr Wojciech Kaliszewski - Historia Literatury Polskiej - literatura dawna-wykład,  Literatura współczesna wobec literatury dawnej-ćwiczenia. Wykład dla I roku licencjatu odbędzie się 18 czerwca o godz. 17.30 w sali 302
 • zajęcia z dr Łukaszem Cybulskim odbędą się o godz. 17.30 w sali 302

16 czerwca odwołują zajęcia :

 • mgr Agnieszka Praga - Zarządzanie w kulturze

 

ZJAZD (24,25,26 maja)

25 maja odwołują zajęcia:

 • mgr Dobromiła Skalska-Tittel - Autoprezentacja. Podstawy negocjacji. Komunikacja w środkach masowego przekazu, Protokół dyplomatyczny

26 maja odwołują zajęcia:

 • mgr Robert Liszewski - Lektorat języka angielskiego dla I i II roku

Informacja Inspektoratu BHP 

dot. OSTATNICH DODATKOWYCH TERMINÓW szkoleń w zakresie bhp dla Studentów i Doktorantów

 Szanowni Państwo,

 Przychylając się do próśb od Studentów i Doktorantów, którzy nadalnie uregulowali sprawy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały wyznaczone kolejne dodatkowe, ostatnie w bieżącym roku akademickim terminy szkoleń.

 OSTATNIE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ODBĘDĄ SIĘ:

 1 termin - 18.05.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek Nr 24, sala nr 008;

   2 termin - 25.05.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE

1. Powyższa informacja dotyczy WYŁĄCZNIE Studentów i Doktorantów, którzy
w bieżącym roku akademickim (2018/2019) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. WSZYSCY STUDENCI i DOKTORANCI, którzy do dnia dzisiejszego uregulowali sprawę szkoleń w zakresie bhp, otrzymali ZALICZENIE ZE SZKOLENIA wpisane

do systemu USOS.

3. Na dodatkowe szkolenie należy przyjść w jednym z powyższych terminów (terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).

4. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.

5. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze
w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest do bardzo poważnego potraktowania sprawy i przyjścia na szkolenie.

Paweł Włodowski

Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ZJAZD (10,11,12 maja)

10 maja odwołują zajęcia :

 • dr Wojciech Kaliszewski - Historia Literatury Polskiej - literatura dawna-wykład,  Literatura współczesna wobec literatury dawnej-ćwiczenia

11 maja odwołują zajęcia:

 • dr Magdalena Butkiewicz - Język w mediach, Warsztat publicysty

12 maja odwołują zajęcia:

 • dr Izabela Tomczyk-Jarzyna - Propedeutyka wiedzy o filmie

ZJAZD (12,13,14 kwietnia)

W dniu 13 kwietnia od godz. 12.00 do 13.30 w dziekanacie WNH odbędzie się dyżur Pani dr Małgorzaty Furgały pełnomocnika dziekana ds. praktyk i specjalizacji nauczycielskiej 

12 kwietnia odwołują zajęcia:

 • mgr Artur Fijałkowski - Metodyka nauczania jezyka polskiego i literatury polskiej

13 kwietnia odwołują zajecia:

 • mgr Artur Fijałkowski - Podstawy dydaktyki, Metodyka nauczania literatury polskiej, Metodyka nauczania języka polskiego
 • mgr Justyna Błońska - Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • mgr Katarzyna Kupiszewska-Grzybowska - Emisja głosu

14 kwietnia odwołują zajęcia:

 • dr Małgorzata Majewska - seminarium licencjackie
 • mgr Daria Rybicka - lektorat  j.angielskiego

 

ZJAZD ( 29, 30, 31 marca)

W dniu 30 marca od godz. 12.00 do 13.30 w dziekanacie WNH odbędzie się dyżur Pani dr Małgorzaty Furgały pełnomocnika dziekana ds. praktyk i specjalizacji nauczycielskiej 

ZJAZD (15,16,17 marca)

Ćwiczenia z HLP-literatura dawna dla studentów I roku filologii polskiej odbędą  się od godz. 17.30 w sali 302

W dniu 16  marca od godz. 12.00 do 13.30 w dziekanacie WNH odbędzie się dyżur Pani dr Małgorzaty Furgały pełnomocnika dziekana ds. praktyk i specjalizacji nauczycielskiej 

15 marca odwołują zajęcia:

 • dr Wojciech Kaliszewski - HLP-literatura dawna, Literatura współczesna wobec literatury dawnej 

16 marca odwołują zajęcia :

 • dr Marcin Jewdokimow - Socjologia i antropologia dla polonistów
 • mgr Łukasz Kucharczyk - Poetyka dla I i II roku, Teoria literatury

17 marca odwołują zajęcia:

 • dr Iwona Misiak - Zasady redagowania tekstu, Warsztat redaktora i problemy typografii

ZJAZD (1,2,3 marca)

W dniach 2 i 16 marca  od godz. 12.00 do 13.30 w dziekanacie WNH odbędzie się dyżur Pani dr Małgorzaty Furgały - pełnomocnika dziekana ds. praktyk i specjalizacji nauczycielskiej

1 marca odwołują zajęcia:

 •  mgr Artur Fijałkowski - Metodyka nauczania literatury polskiej i języka polskiego w liceum

2 marca odwołują zajęcia:

 • dr Piotr Jakubowski - seminarium licencjackie, Metodologia badań kulturoznawczych
 • mgr Joanna Niewiarowska - Analiza i interpretacja tekstów kultury
 • dr Kama Pawlicka - seminarium licencjackie, Organizacja imprez  

3 marca odwołują zajęcia:

 • dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz - seminarium magisterskie, Teksty biznesowe w praktyce
 • prof. Joanna Zajkowska - seminarium licencjackie, HLP- Pozytywizm

ZJAZD (15,16,17 lutego)

uwaga studenci I roku studiów magisterskich

17 lutego w niedzielę o godz. 13.15  w sali 321 odbedą się zajęcia z Dialektologii  z Panią dr Anną Krasowską

15 lutego odwołują zajęcia: 

 • dr Joanna Pietrzak-Thebault - Komunikacja kulturowa epok dawnych
 • prof. Piotr Weiser - Antropologia współczesności -wykład
 • prof. Andrzej Tyszczyk - seminarium magisterskie, Wprowadzenie do estetyki, Główne problemy estetyki współczesnej

16 lutego odwołują zajęcia:

 • dr Aleksandra Burek - Filozoficzne koncepcje kultury

ZJAZD (1,2,3 lutego)

1 lutego od godz. 16.30 do 18.00 w sali 324 odbedzie sie dyżur Pani prof. Joanny Zajkowskiej

1 lutego odwołują zajęcia:

 • dr Wojciech Kaliszewski - HLP-literatura dawna -wykład ( w zamian dla studentów I roku licencjatu odbędą się ćwiczenia z dr Ł. Cybulskim)
 • dr Wojciech Kaliszewski - Literatura wspólczesna wobec literatury dawnej - ćwiczenia

3 lutego odwołują zajęcia:

 • dr Anna Krasowska - Dialektologia, seminarium magisterskie
 • dr Izabela Duraj-Nowosielska - Stylistyka praktyczna, seminarium licencjackie
 • mgr Anna Dylewska - Psychologia rozwojowa

ZJAZD (18,19,20 stycznia)

18 stycznia odwołują zajęcia:

 • mgr Łukasz Kucharczyk - Teoria literatury

19 stycznia odwołują zajęcia:

 • mgr Elżbieta Sroczyńska - Zasady poprawnośći językowej w praktyce redakcyjnej
 • mgr Artur Fijałkowski -Metodyki nauczania j.polskiego i literatury polskiej, Podstawy dydaktyki

20 stycznia odwołują zajęcia:

 • mgr Anna Sienkiewicz-Rogowska - Lider i menedżer kultury

ZJAZD (14,15,16 grudnia)

Uwaga! Studenci kulturoznawstwa - studia drugiego stopnia

Zajęcia z Autoprezentacji i podstaw negocjacji zostały przeniesione na drugi semestr.

14 grudnia odwołują zajęcia:

 • mgr Jacek Olbrycht - Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • mgr Paulina Litwinow - Autoprezentacja . Podstawy negocjacji

15 grudnia odwołują zajęcia:

 • dr Marcin Jewdokimow - Antropologia współczesności, Podstawy socjologii (w zamian odbędzie się dodatkowy wykład ze Wstępu do kulturoznawstwa z dr Piotrem Jakubowskim) 

16 grudnia odwołują zajęcia:

 • dr Anna Krasowska - Dialetologia, seminarium magisterskie
 • dr Ewa Frączek - Instytucje i media kultury współczesnej, Dyplomacja kulturalna
 • {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

  dr Paweł Stangret - Wiedza o kulturze 

 • mec. Marta Ślusarska-Gajek - Prawo w praktyce menadżera kultury
 • mgr Daria Rybicka - lektorat z j. angielskiego

 

Szanowni Państwo,

dodatkowe szkolenia w zakresie BHP odbędą się w następujących terminach:

1. termin - 05.12.2018 r. (środa), godz. 16.45, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, Aula im. Jana Pawła II

2. termin - 09.12.2018 r. (niedziele), godz. 9.45, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, Aula im. Jana Pawła II

3. termin - 13.12.2018 r. (czwartek), godz. 16.45, ul. Wóycickiego 1/3 , Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

4. termin - 15.12.2018 r. (sobota), godz. 9.45, ul. Wóycickiego 1/3 , Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

ZJAZD (30 listopada, 1,2 grudnia)

30 listopada odwołują zajęcia:

 • prof. Beata Obsulewicz-Niewińska

2 grudnia odwołują zajęcia:

 • mgr Daria Rybicka: język angielski dla I i II roku

ZJAZD (16,17,18 listopada)

uwaga! studenci I roku filologii polskiej (studia pierwszego stopnia)

17 listopada zajęcia z Etyki z ks. dr Kazimierzem Gryżenią rozpoczną się o godz. 17.00

17 listopada o godz. 12.00 w dziekanacie WNH odbędzie się dyżur Pani dr Małgorzaty Furgały - pełnomocnika dziekana ds. praktyk i specjalizacji nauczycielskiej

16 listopada  odwołują zajęcia:

 • dr Wojciech Kaliszewski - Historia Literatury Polskiej - literatura dawna, Literatura współczesna wobec literatury dawnej
 • dr Monika Myszor-Ciecieląg - Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku
 • mgr Artur Fijałkowski - Metodyka nauczania języka i literatury polskiej w liceum
 • mgr Robert Chwałowski - Skład tekstu
 • dr Łukasz Cybulski - Historia Literatury Polskiej - ćwiczenia

 17 listopada odwołują zajęcia:

 • mgr Artur Fijałkowski - Metodyki nauczania literatury i języka polskiego, Podstawy dydaktyki
 • mgr Łukasz Kucharczyk- Poetyka dla I i II roku, Dydaktyka przedmiotowa- literatura sf-fiction w szkole
 • dr Katarzyna Buszkowska - Media i dyplomacja, Branding, Kompetencje miękkie w praktyce menedżera kultury, Seminarium licencjackie 
 • dr Aleksandra Burek - Filozoficzne koncepcje kultury, Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur
 • mgr Monika Jazownik - Wiedza o muzyce
 • dr Magdalena Butkiewicz- Język w mediach, Warsztat publicysty

18 listopada odwołują zajęcia:

 • dr Karolina Zioło-Pużuk - Język polski jako drugi i obcy w prscy z uczniem (zajęcia w dniu 2 grudnia odbędą się)

ZJAZD (26, 27, 28 października)

Zajęcia z Ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym z Panem mgr Jackiem Olbrychtem na tym zjeżdzie odbędą się w niedzielę 28 października o godz. 13.30 w sali 313

Zajęcia z Historii Literatury Polskiej - literatura dawna, ćwiczenia z dr Łukaszem Cybulskim 26 października odbędą się o godz. 16.45 -18.15 

Odwołane zajęcia:

26 października odwołują zajęcia:

 • dr Joanna Pietrzak-Thebault - Komunikacja kulturowa epok dawnych, Wielkie kultury świata
 • dr Wojciech Kaliszewski - Historia Literatury Polskiej - literatura dawna, Literatura współczesna wobec literatury dawnej
 • prof. Beata Obsulewicz-Niewińska - seminarium licencjackie, Młoda Polska-wykład
 • dr Monika Myszor-Ciecieląg -Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku

27 października odwołuja zajęcia:

 • ks. prof. Maciej Bała - Dialog międzyreligijny         w zastępstwie odbędą się zajęcia z Autoprezentacji z Pania Paulina Litwinow 
 • dr Piotr Jakubowski - Wstęp do kulturoznawstwa (w zamian odbędą się zajęcia z poetyki z dr Agnieszką Wnuk) , Kultura cyfrowa - w tym czasie odbędą się zajęcia z dr Aleksandrą Burek przeniesione z godz. 8.00, Metodologia badan kulturoznawczych - w tym czasie odbędą się zajęcia z Autoprezentacji z Panią Pauliną Litwinow
 • mgr Agnieszka Praga - Zarządzanie w kulturze, Finansowanie kultury

ZJAZD (12,13,14 października)

Odwołane zajęcia:

12 października odwołują zajęcia:

 • dr Joanna Pietrzak-Thebault - Komunikacja kulturowa epok dawnych, Wielkie kultury świata
 • dr Łukasz Cybulski - HLP- literatura dawna -ćwiczenia
 • mgr Paulina Litwinow-Autoprezentacja. Podstawy negocjacji

13 października odwołują zajęcia:

 • dr Monika Kresa: Historia języka  ( w zamian odbędą się podwójne zajęcia specjalizacyjne, a 27 października odbędą się dwa wykłady z Historii języka od godz. 8.00)

14 października odwołuja zajęcia:

 • dr Paweł Stangret: Wiedza o kulturze
 • dr Marcin Zawiśliński: Public Relations ( w tym czasie odbędą się zajęcia z dyplomacji kulturalnej z dr Ewą Frączek w sali 410)

ZJAZD (28,29,30 września)

Odwołane zajęcia:

28 września odwołują zajęcia:

 • prof. Andrzej Tyszczyk : seminarium magisterskie, Główne problemy estetyki
 • dr Monika Myszor-Ciecieląg: Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku 

 

28 września o godz.15.00 w sali 322 odbędzie się pierwsze w roku ak. 2018/2019 seminarium licencjackie-spotkanie organizacyjne (regularne zajęcia będą się odbywać wg planu zajęć w niedziele zjazdowe) z prof. Joanną Zajkowską dla studentów II roku filologii polskiej studiów pierwszego stopnia. 

Uwaga! Studenci I roku

28 września (piątek) nie odbędą się zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku.

W tym dniu o godz. 16.00 w sali 326 odbędzie się spotkanie z Dziekanem WNH, następnie z przedstawicielami samorządu UKSW, a od godz.18.00 szkolenie BHP – obecność obowiązkowa. 

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach