Rada Instytutu

 

Rada Naukowa Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

 

prof. UKSW dr hab. Beata Gaj, Dyrektor IFKiK UKSW

dr Piotr Jakubowski, Z-ca Dyrektora IFKiK UKSW

dr Leonardo Masi, Z-ca Dyrektora IFKiK UKSW

 

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

prof UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

dr Filip Doroszewski

dr Marcin Jewdokimow

dr Magdalena Ślusarska

dr Anna Wróblewska (sekretarz Instytutu)

dr Kama Pawlicka

p. Oskar Tomaszewski (przedstawiciel studentów) 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach